Indoor Air Quality… คุณภาพอากาศภายในอาคารบ้านเรือน #FridaysForFuture

Smart home automation: remote controlling house temperature, Fahrenheit degrees

ปลายฝนต้นหนาวช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งฤดูมรสุมฝนตกน้ำท่วมกำลังจะผ่านไป ในขณะที่ต้นไม้ยอดหญ้าทั้งหลายที่แข่งกันผลิใบแทงยอดเติบโตรับแดดรับฝน ก็จะเข้าสู่วงจรทิ้งใบทิ้งเมล็ดเข้าสู่วงจรคลายน้ำน้อยในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งลมหนาวที่ตามมาก็จะช่วยเขย่าให้ใบไม้หมดอายุร่วงหล่น และ ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ลมพาไปได้

สำหรับพื้นที่ร้อนชื้นอย่างภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย… อีกไม่นานจากนี้ที่ความชื้นจะหมดไปจากผืนป่า พร้อมปริมาณหญ้าแห้งและใบไม้เก่ามากมายก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟป่า วนกลับมาสร้างปัญหาคุณภาพอากาศอีกครั้ง ในขณะที่ความหนาวเย็นจากทิศเหนือที่แผ่ปกคลุมลงมาถึงตามฤดูกาล ก็จะทำให้บางวันเกิด Temperature Inversion เพราะชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสลับร้อนเย็นเป็นหลายชั้น ซึ่งจะทำให้ควันทุกชนิดบนโลกลอยม้วนอยู่ใกล้ๆ ชั้นผิวพื้น… กลายเป็นมลพิษทางอากาศแผ่ขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง รบกวนการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างชัดเจน ในขณะที่การใช้ชีวิตในอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็ไม่อาจรอดพ้นหมอกพิษและควันร้ายในฤดูนี้เช่นกัน

ลมหายใจของพวกเราในวันนี้จึงปลอดภัยน้อย ทั้งเชื้อโรคที่สามารถติดต่อผ่านลมหายใจและคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่แต่แก้ไขอะไรบนเวิ้งฟ้าไม่ได้… นอกจากจะหันมาปรับปรุงอาการบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยที่แต่เดิมเพียงคุ้มแดดคุ้มฝนก็เพียงพอ… แต่ตอนนี้ต้องเพิ่มคุ้มฝุ่น หรือ คุมครองจากฝุ่นละอองและควันพิษเข้าไปด้วย ประเด็น IAQ หรือ Indoor Air Quality หรือ คุณภาพอากาศภายในอาคารจึงเป็นวาระสำคัญที่พูดถึงกันมากขึ้นในทุกระดับ

ในขณะที่ผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในประเด็น “คุณภาพอากาศภายในอาคาร” ระบุว่า อาคารกว่า 30% ทั่วโลก มีปัญหาด้านคุณภาพอากาศ และ อาจมีปริมาณสารมลพิษสูงกว่าภายนอกอาคารถึง 100 เท่า ในบางสถานที่ มลพิษดังกล่าวอาจเกิดได้จากหลากหลายแหล่งกําเนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจากอากาศภายนอกที่มีการรั่วไหลเข้าสู่ภายในอาคาร หรือ เกิดจากกิจกรรมของผู้ใช้อาคารเอง

ประเด็นก็คือ… คุณภาพอากาศภายในอาคารมีผลต่อสุขภาพและความสุขสบายของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร ซึ่งแต่เดิมเชื่อกันว่า… อาคารหรือที่อยู่อาศัยที่โล่งโปร่งและอากาศถ่ายเทได้ดี ก็จะดีกับคนอยู่อาศัยและใช้พื้นที่ แต่โลกในบางช่วงเวลาที่อากาศภายนอกปนเปื้อนพิษร้าย ถึงขั้นพาความตายมาถึงประตูหน้าต่างบ้านได้ อาคารหรือที่อยู่อาศัยก็จำเป็นต้องใช้หน้าต่างและประตูแบบปิดเป็นปกติ และต้องพึ่งเทคโนโลยีการปรับอากาศ ฟอกอากาศ หรือแม้แต่เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารเข้ามาใช้

ทำให้การออกแบบอาคารและที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ในระดับ Smart Building และ Smart Home ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ IoT เพื่อสร้างฟังก์ชั่นที่เป็นมิตรต่อการอยู่อาศัย มีอุปกรณ์และฟังก์ชั่นเกี่ยวกับคุณภาพอากาศสำหรับตรวจวัดและรายงานข้อมูลที่เชื่อถือได้ร่วมด้วย

ขอไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับ IoT-Based Indoor Air Quality และ Smart HVAC ซึ่งเป็นระบบและงานออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารในบทความตอนนี้ครับ… มันจะยาวจนจบไม่ลง!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

คาร์บอนเครดิตคืออะไร?

ไหนๆ ก็ลากยาวประเด็นสิ่งแวดล้อมมาถึงวันศุกร์ที่ 27 กันยายนเข้านี่แล้ว… สัปดาห์นี้ขออีกวันกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและปัญหาภูมิอากาศโลกน๊ะครับ… ถ้าเป็นไปตามตัวเลขการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม #Fridaysforfuture และ #Climatestrike ที่มีเวบไซด์ https://fridaysforfuture.org เป็นศูนย์กลางภายใต้การนำของสาวน้อย Greta Thunberg จากสวีเดนในฐานะนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ดึงเด็กๆ จากห้องเรียนทั่วโลก ออกมาร่วมกันเรียกร้องหาอนาคต น่าจะมีเด็กๆ จาก 170 กว่าประเทศที่ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มและเข้าร่วมการเคลื่อนไหว

Market Segmentation

Market Segmentation… หัวใจของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่แม่นยำ

การออกแบบธุรกิจในหนึ่ง Business Model ที่เราพูดถึงลูกค้าและตลาดกันนั้น เบื้องหลังจริงๆ ของการกำหนดตัวลูกค้าหลักกับตลาดหลัก จะเป็นการระบุ Market Segmentation หรือ สัดส่วนการตลาดที่ต้องการส่วนแบ่งจากการทำธุรกิจที่กำลังออกแบบอยู่

Reder Pitch Deck

6 Do/6 Don’t Presentation… 6 สิ่งควรทำและไม่ควรทำกับงานนำเสนอ

Pitch Deck เป็นการนำเสนอแบบสั้นกระชับ ด้วยสไลด์ที่ทำในโปรแกรม PowerPoint, Keynote หรือ Prezi ที่คนบรรยายกับสไลด์จะให้ข้อมูลที่กระชับ ชัดเจน และครบถ้วนเกี่ยวกับแผนธุรกิจ โดยใช้เวลาสรุปทั้งหมดราวๆ 7-10 นาทีเป็นอย่างมาก… นั่นแปลว่า สไลด์ที่เตรียมมากับวิธีการบรรยายหรือเล่าเรื่องต้อง “ครบครันสั้นกระชับ” แบบเนื้อๆ เน้นๆ อย่างมาก

Plant Factory

Plant Factory For High Value Herb… โรงงานผลิตพืชสำหรับผลิตสมุนไพรมูลค่าสูง #RederSMEs

โรงงานปลูกพืชสำหรับผลิตสมุนไพร และ สารสกัดทางการแพทย์กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญทั่วโลก ซึ่งกลไกเศรษฐกิจเชิงสุขภาพในปัจจุบันตกอยู่ใต้อิทธิพลของธุรกิจยา… ธุรกิจเครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์จนแทบจะทำนโยบายระดับชาติบนทางเลือกอื่นๆ ไม่ได้ นอกจาก “ต่อราคา” หรือโหดหน่อยก็ลุยใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบัตรยากันไปเลย