ธุรกิจกับงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม #SaturdaysSMEs

แต่ไหนแต่ไรมา… การทำธุรกิจหรือการทำการค้าอะไรก็ตามแต่ ล้วนมาจากภูมิรู้ระดับเชี่ยวชาญของเจ้าของธุรกิจ หรืออย่างน้อยก็มาจากการลงทุนด้วยวิสัยทัศน์เพื่อเจาะเข้าหาภูมิรู้ เหมือนกรณีของ John D. Rockefeller ซึ่งวิจัยต่อยอดการกลั่นน้ำมันในยุคแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม จนกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีตลอดกาล… หรือแม้แต่งานวิจัยค้นคว้ากล้าลองในยุคเดินทางขึ้นอวกาศ ซึ่ง Elon Musk ได้พิสูจน์ให้เห็นพลังของการค้นคว้าวิจัย ที่ต้องการเพียงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ก็สามารถดึงดูดคนมีความรู้และทรงภูมิปัญญามากมายมารวมกันเพื่อสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และต่างออกไป

เมื่อหันมามองขนาดธุรกิจครอบครัวอย่างร้านขายยาจีนแผนโบราณแถววงเวียน 22 ซึ่งสืบทอดภูมิปัญญาตกทอดมาจากบรรพบุรุษยุคบุกเบิกและปฏิเสธไม่ได้ว่า… ภูมิปัญญาเหล่านั้นล้วนผ่านการค้นคว้ามาอย่างยาวนานเช่นกัน

ในปัจจุบัน… องค์ความรู้มากมายมีบอกเล่าและแบ่งปันมากพอที่ใครๆ ก็สามารถนำมาปรับปรุงหรือแม้แต่เริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองได้ไม่ยาก แน่นอนว่าการดูคลิปสอนบน YouTube หรือหาอ่านเอาตาม Blog ต่างๆ คงไม่ทำให้ใครสามารถทำของเป็นสินค้าขึ้นมาขายได้ทันทีอย่างแน่นอน

แต่ไอเดียหรือหลักการเทคนิคต่างๆ มากมายที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงธุรกิจหรือแม้แต่เริ่มธุรกิจใหม่เหล่านั้น… สามารถนำไปทดลองและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยการทดลองและทดสอบในมิติต่างๆ จนเพียงพอที่จะมีคนยอมซื้อหรือจ่ายเงินเพื่อสิ่งนั้น… นอกจากนั้นยังมีไอเดียและผลการศึกษาวิจัยระดับผ่านครบขบวนการอีกมากมาย ที่รอการนำไปใช้เพื่อเริ่มต้นหรือต่อยอดธุรกิจ ซึ่งโดยประสบการณ์แล้วต้องเรียนเลยว่า… คนทำธุรกิจส่วนใหญ่ที่ผมรู้จัก หาและใช้ข้อมูลจากงานวิจัยหรือแม้แต่สิทธิบัตรต่างๆ แทบไม่เป็นเลย…

เวบไซต์ statista.com ได้รายงานสถิติการใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยของ Apple Inc. ในปี 2020 สูงถึง 18,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งๆ ที่ปี 2019 ใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยไปเพียง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การทุ่มเงินศึกษาวิจัยของ Apple อย่างมหาศาล นำมาซึ่งการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและสิทธิบัตรมากมาย รวมทั้ง CPU Apple M1 ที่จะใช้กับ MacBook รุ่นต่อไปทั้งหมดพร้อมแผนงานที่จะไม่พึ่งพา CPU จาก Intel อีกแล้ว

บนโลกนี้มีองค์ความรู้มากมาย โดยเฉพาะผลงานวิจัยต่างๆ ที่สามารถนำมาต่อยอดได้ไอเดียอีกมหาศาล ซึ่งคนทำธุรกิจควรใส่ใจและค้นหาจนถึงค้นคว้าเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตัวเอง… แนวทางการใฝ่หาองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่เริ่มต้นจากปัญหาในธุรกิจและหาทางแก้ไขปัญหาโดยวางเป้าหมายที่จะทำให้ปัญหาที่พบ ถูกจัดการในแนวทางใหม่… ตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าให้ครอบคลุม… หาคนที่สามารถเติมเต็มช่องว่างจากปัญหาถึงคำตอบหรือทางออกตามแนวคำถามที่สร้างนำทาง… พัฒนาต้นแบบ… ศึกษาวิจัยต้นแบบใหม่จนได้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมสู่ตลาด… อย่าหยุดค้นคว้าและพัฒนาต่อจนกว่าผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจะทำกำไร… จนเพียงพอที่จะจัดสรรกำไรบางส่วนมาค้นคว้าวิจัยต่อยอดไปอีก

ทั้งหมดไม่ง่ายสำหรับมือใหม่ แต่ก็ไม่ยากถ้าเริ่มลองจนไม่ใช่มือใหม่… สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือ… ไม่ว่ากิจการอะไรก็ไม่สามารถหยุดพัฒนาตัวเองได้อีกแล้ว และแนวทางการพัฒนาที่ดีที่สุดก็ยังคงไปสุดทางที่… การค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มาขับเคลื่อนธุรกิจไม่ให้อ่อนแรงจนถูกแซงจากคนที่ไม่หยุดพัฒนาเช่นกัน

ไม่ถามน๊ะครับว่าไหวกันมั๊ย?… ต้องไหวอย่างเดียวแล้วครับพี่น้อง!!!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

plastic bag natural

Bioplastic… ปฐมบท #FridaysForFuture

ยุคของ Bioplastic มาถึงช้ากว่าที่หลายฝ่ายเข้าใจมาก ซึ่งถ้านับจากวันเปิดตัว Parkesine ต้นแบบพลาสติกชีวภาพที่ทำจากไนโตรเซลลูโลส หรือ Nitrocellulose โดย Alexander Parkes ในงาน Great London Exhibition ปี 1862 หรือกว่า 150 ปีมาแล้ว… ย่อมถือว่าพัฒนาการกว่าร้อยปีที่มีมา “ยังไปไม่ถึงไหนเท่าไหร่เลย”

Thailand SHA

Standard Operating Procedures และ SHA เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ #RederSMEs

ารอบรมสัมมนาหัวข้อ SOP : SHA Clinic ทำอย่างไรในการยื่นขอมาตรฐาน SHA โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ เตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใน “เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564…

butterfly

Collecting and Shaping for VESPA Mindset… รวบรวมและเรียบเรียง

การออกแบบการเรียนรู้ผ่าน VESPA Model… ตำราหรือความรู้ที่อยู่ในรูปของสื่อ จะไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียนที่ต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้ ไกลกว่าการได้เรียนเพื่อรู้และเข้าใจ แต่ผลลัพธ์ขั้นประยุกต์หรือขั้นบูรณาการ ไปจนถึงขั้นเติมจินตนาการ ถือว่าเกินขอบเขตของผู้สอน ที่จะเอื้อมมือเข้าไปส่งมอบปรับแต่งความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนได้… เว้นแต่ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนก้าวข้ามความรู้ความเข้าใจของตัวผู้เรียนเอง ให้สามารถรวบรวมความรู้หลายๆ อย่างมาประกอบกันเป็นผลลัพธ์ใหม่…

Constructed Wetland

Constructed Wetland ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ #FridaysForFuture

น้ำเสียเป็นปัญหาใหญ่ในทุกกิจกรรมทั้งอาคารบ้านเรือน การเกษตรและอุตสาหกรรม… น้ำเสียในภาคเกษตรกับน้ำเสียในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นประเด็นหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะในการจัดการ ที่ผมขอข้ามไปในบทความตอนนี้… ซึ่งวันนี้จะขอพูดถึงเฉพาะน้ำเสียจากการอยู่อาศัยและอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณและทางเดินของน้ำเสียชัดเจน และเจาะพูดถึงเทคนิคการบำบัดที่เรียกว่า Constructed Wetland