ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม

apple liquid

27 พฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมา… เวบไซต์ข้อมูลข่าวสารพื้นฐานหุ้นอย่าง mitihoon.com ได้ยกเอาตัวเลขหยาบๆ เกี่ยวกับพื้นฐานหุ้น TIPCO  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป ผลไม้สด น้ำผลไม้ น้ำผัก น้ำแร่ธรรมชาติ… ที่มีกำไรสะสมสูงถึง 3.6 พันล้านบาท แต่ราคายังต่ำกว่า Book Value อยู่แค่ 7.77 บาทเท่านั้น… และแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/63 เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว เพราะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อน และบริษัทเร่งทำการตลาดแบบ “ออนไลน์” ทำให้ยอดขายยังเติบโตได้ดี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดน้ำผักผลไม้ ซึ่งเป็นตัวเลขปี 2016-2018 จากนีลเส็นสรุปว่า… มูลค่าตลาดน้ำผลไม้ ปี 2016 อยู่ที่ 13,984 ล้านบาทเติบโต +1% ด้วยปริมาณ 345 ล้านลิตร ลดลง -1%… ปี 2017 อยู่ที่ 13,010 ล้านบาท ลดลง -8% ด้วยปริมาณ 313 ล้านลิตร ลดลง -9%… ปี 2018 อยู่ที่ 12,424 ล้านบาท ลดลง -11.3% ด้วยปริมาณ 277 ล้านลิตร ลดลง -11.4%… ส่วนข้อมูลจากสถาบันอาหารชี้ว่า ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มโดยรวมมีมูลค่าสูงราว 14,000 ล้านบาท

ส่วนที่น่าสนใจคือ… ตัวเลขที่ใช้อ้างอิงส่วนใหญ่เป็นตัวเลข “น้ำผลไม้กล่อง” ที่สืบค้นตัวเลขอ้างอิงง่ายกว่า ในขณะที่ตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้จากรายเล็กและรายย่อย รวมทั้งตลาดน้ำผลไม้สดแบบต่างๆ ที่ขายคำว่า “เพื่อสุขภาพ” จะพบเห็นรายย่อยแบบ Kiosk เกิดขึ้นมากมาย… แม้จะยังหาตัวเลขอ้างอิงที่เชื่อถือได้ไม่ชัดเจน แต่แนวโน้มการเติบโตลดลงต่อเนื่องของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มจากรายใหญ่ ในขณะที่ Kiosk ขายน้ำผลไม้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ก็คงพอเดาได้ว่ายอดขายจากรายใหญ่ไหลออกไปทางไหน

น้ำผลไม้พร้อมดื่มในตลาดจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามความเข้มข้นของส่วนผสมน้ำผลไม้ โดยแต่ละประเภทเน้นกลุ่มเป้าหมายและมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน…

1. น้ำผลไม้ 100%

จัดเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตลาดระดับพรีเมี่ยม หรือ Premium Market… มีราคาจำหน่ายสูงสุด เน้นให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์จากผลไม้ใกล้เคียงการบริโภคผลไม้สดมากที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำผลไม้ชนิดอื่น ถือว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง มักคำนึงถึงคุณภาพและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา และค่อนข้างมีความภักดีในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ตลาดน้ำผลไม้แท้ 100% มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12.9 ต่อปี โดยปี 2014 มูลค่าตลาด 3,902 ล้านบาท ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 27.6 ของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มทั้งหมด… แต่ในรายงานอย่างไม่เป็นทางการปี 2016-2018 ชี้ว่า ตลาดน้ำผลไม้แท้ 100% มีอัตราเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวทางอื่น

ผู้นำตลาดของน้ำผลไม้ 100% ที่สำคัญได้แก่… ทิปโก้ ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ครองส่วนแบ่งตลาด 42.0%… มาลี ของบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 23.0%… และ ยูนิฟ ของบริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาด 18.0% 

สำหรับรสชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ น้ำส้ม ด้วยส่วนแบ่งตลาด 47.8%… รองมาคือ น้ำผลไม้รวม  18.2%… น้ำแอปเปิ้ล 9.0%… และน้ำองุ่น 5.0%

2. น้ำผลไม้ 25% ขึ้นไป

น้ำผลไม้พร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้เข้มข้นมากกว่า 25% แต่ไม่ถึง 100% เป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตลาดระดับกลาง หรือ Medium Market ที่ให้ทั้งคุณประโยชน์และช่วยให้ความสดชื่น ดับกระหาย… ข้อมูลทางการตลาด ปี 2014 พบว่า… มีมูลค่าตลาด 3,800 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ต่อปี นับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มที่มีอัตราเติบโตต่ำที่สุด ปัจจุบันครองส่วนแบ่งตลาดน้ำผลไม้ทั้งหมดเพียง 26.9% หรือราว หนึ่งในสี่ของตลาดเท่านั้น

ประเภทผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายในตลาดน้ำผลไม้เข้มข้นมากกว่า 25% แต่ไม่ถึง 100% ที่น่าสนใจได้แก่

  • น้ำผลไม้ 40% ซึ่งการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำผลไม้ 40% มักเป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้ 100%
  • น้ำผลไม้ 25% และพบว่า ผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำผลไม้ 25% เน้นการผลิตน้ำผลไม้ 25% ควบคู่กับการผลิตน้ำผลไม้ต่ำกว่า 25%

ผู้นำตลาดกลุ่มนี้ได้แก่ ทิปโก้ คูลฟิต ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ครองส่วนแบ่งตลาด 29.0%… มาลี จู๊ซมิกส์ ของบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ครองส่วนแบ่งตลาด 13.0%… และ ยูนิฟ ของบริษัท ยูนิเพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาด 12.0%… กรีนเมท ของบริษัท ไทยซันฟู้ดส์ จำกัด  5.0%

สำหรับรสชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ น้ำส้ม 51.0%… น้ำผลไม้รวม 9.9… น้ำองุ่น 6.0… น้ำแอปเปิ้ลและน้ำลิ้นจี่ สัดส่วนใกล้เคียกันที่ 5.3%

3. น้ำผลไม้ต่ำกว่า 25% 

น้ำผลไม้พร้อมดื่มในตลาดระดับล่าง หรือ Economy Market จากข้อมูลปี 2014 มีมูลค่า 6,471 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.5 ต่อปี ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่มน้ำผลไม้พร้อมดื่มที่ 45.5% ของมูลค่าตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มรวม… เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกที่สุด ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาด อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำผลไม้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคโดยทั่วไป ความสามารถในการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง แม้กระทั่งร้านค้าขนาดเล็กตามต่างจังหวัด รวมถึงอายุการเก็บรักษานานและไม่จำเป็นต้องแช่เย็น กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้ปานกลางถึงต่ำที่ต้องการเครื่องดื่มดับกระหายให้ความสดชื่น รองลงไปจึงเป็นประเด็นด้านคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

ผู้นำตลาดคือ มินิเมท ของบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาด 37.0%… ดีโด้ ของ บริษัทฟู้ดส์สตาร์ จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาด 28.0%… และ ไอวี่ ของบริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด ครองส่วนแบ่งตลาด 13.0%… ผู้บริโภคในตลาดระดับล่างนิยมดื่ม น้ำส้มมากที่สุด สัดส่วนสูงถึง 92.0% น้ำผลไม้ที่ได้รับความนิยมรองลงมา คือ น้ำสับปะรด และ น้ำผลไม้รวม

อย่าไรก็ตาม… มิติของน้ำผลไม้พร้อมดื่มที่น่าสนใจคือ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมน้ำผัก หรือ น้ำผักผลไม้ ซึ่งมีตัวเลขส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่เกิน 10,000 ล้านบาทมาตลอดเช่นกัน… แม้จะเติบโตลดลง แต่ตัวเลขจากนีลเส็นก้น่าสนใจอย่างยิ่ง โดย

  • น้ำผัก-ผลไม้พร้อมดื่ม 100% มีมูลค่าทางการตลาดในปี 2018 อยู่ที่ 4,033 ล้านบาท เติบโตลดลง -17% จากปี 2017… 
  • น้ำผัก-ผลไม้พร้อมดื่ม 40% มีมูลค่าทางการตลาดในปี 2018 อยู่ที่ 1,061 ล้านบาท เติบโตลดลง -13.4% จากปี 2017… 
  • น้ำผลไม้-ผลไม้พร้อมดื่ม 20% มีมูลค่าทางการตลาดในปี 2018 อยู่ที่ 2,663 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น +2.3% จากปี 2017… 
  • น้ำผลไม้-ผลไม้พร้อมดื่มต่ำกว่า 20% มีมูลค่าทางการตลาดในปี 2018 อยู่ที่ 1,877 ล้านบาท เติบโตลดลง -13.4% จากปี 2017… 
  • น้ำผลไม้อื่นสกัดพร้อมดื่ม เช่น น้ำลำไย น้ำตาลสด น้ำสมุนไพร มีมูลค่าทางการตลาดในปี 2018 อยู่ที่ 1.060 ล้านบาท เติบโตลดลง -13.4% จากปี 2017…
  • น้ำผลไม้เข้มข้น มีมูลค่าทางการตลาดในปี 2018 อยู่ที่ 146 ล้านบาท เติบโตลดลง -1% จากปี 2017… 

มิติของข้อมูลทางการตลาดที่ใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลเก่า และ เป็นข้อมูลสำรวจทางการตลาดรูปแบบเดิมที่ใช้กันมานาน… และเป็นข้อมูลก่อนวิกฤต COVID19 ที่ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักผลไม้ ก็คงได้รับผลกระทบรายอย่างไม่ต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งส่วนตัวผมมองว่า รูปแบบการขายหรือบริการเครื่องดื่มอย่างน้ำผลไม้ กำลังเปลี่ยนระบบนิเวศน์อย่างน่าสนใจ… และผมกำลังเกาะติดตลาดน้ำผักผลไม้ในมุมคิดใหม่ที่เห็นสัญญาณมาระยะหนึ่งแล้ว… ถ้าชัดเจนยืนยันด้วยข้อมูลเมื่อไหร่ ผมเอามาเล่าให้ฟังแน่นอน

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Kind of Leader

เมื่อผู้นำเกษียณ… องค์กรควรเปลี่ยนอย่างไร?

ไม่ใช่ผู้ใหญ่วัยเกษียณทุกคนที่ออกจากทีมหรือองค์กรไปแล้วน่ายกย่อง… หลายคนเกษียณไปพร้อมความยินดีปรีดาที่คนอื่นๆ ในองค์กรได้ออกซิเจนในสำนักงานเพิ่ม หลายคนทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังตั้งแต่เรื่องติ๊งต๊องหรืออาจเลวร้ายถึงขั้น… เผาเรือนคลอกเพื่อนร่วมงานเก่าก่อนลาก็มี

Digital Transformation

SMACIT และ Digital Strategy… ชั้นเชิงและเครื่องมือทางดิจิทัล สำหรับธุรกิจ #SaturdayStrategy

การจะทำ Digital Transformation ควรเริ่มต้นที่การทำแผนกลยุทธ์ หรือ Strategic Planning โดยวางทุกบริบทของกลยุทธ์ ให้ประสานกับ SMACIT Technology โดยการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญอยู่สองด้านคือ การเข้าถึงลูกค้า หรือ Customer Engagement… และ พัฒนาหรือเลือกสรร Digitized Solutions เพื่อให้โมเดลการเข้าถึงลูกค้า… ไม่เหลือช่องว่างให้การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ เพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะในการกำหนดกลยุทธ์ประสานกับ SMACIT Technology… ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่ร่างขึ้นในแนวทางนี้อย่างสมบูรณ์จะถูกเรียกว่า Digital Strategic Planning หรือ Digital Strategy นั่นเอง

Split Testing หรือ A/B Testing เครื่องมือทดสอบตลาดที่ต้องรู้จัก

ถ้าท่านคิดว่า สามารถทำธุรกิจโดยไม่โฆษณาก็โตได้… บทความตอนนี้คงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเสียเวลาอ่าน… แต่ถ้าท่านมีธุรกิจที่ต้องการบอกข้อเสนอดีๆ ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะบอกเพื่อให้เป้าหมายรับรู้ หรือจะบอกเพื่อให้เป้าหมายพิจารณาซื้อ… ก็โปรดทราบไว้เถอะครับว่า ท่านกำลังต้องการเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่เรียกรวมๆ ว่า “แคมเปญโฆษณา”

Driverless Cars

ADAS ระบบรถไร้คนขับพร้อมใช้ และเชื่อใจได้เมื่ออยู่บนท้องถนน

ADAS Services มีระบบที่ชื่อว่า Intellias ที่จะช่วยอัพเดทข้อมูลการขับขี่ และแผนที่นำทางความละเอียดสูง กับระบบ ADAS ในรถคันอื่นๆ โดย Intellias อ้างว่าพวกเขาซุ่มพัฒนาแผนที่ดิจิตอล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้าง Location Based Services และระบบทำนายสภาพถนนและการจราจร เพื่อให้ ADAS ในรถแต่ละคัน สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด อ้างอิงตำแหน่งบน GPS และแผนที่ รวมทั้งเซนเซอร์จากรถคันอื่นๆ ในบริเวณ เพื่อช่วยประมวลผลความเร็วที่ตอบสนองต่อสภาพถนนและการจราจรอย่างสมบูรณ์