Knewton Alta… แพลตฟอร์มเต็มหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมแบบ Personalized Learning ด้วย AI และ Deep Learning #ReDucation

Knewton Alta เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่บรรจุองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปจนถึงเนื้อหาองค์ความรู้ขั้นสูงของสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งทั้งหมดถูกเตรียมไว้สำหรับ “ผู้เรียน” ทุกระดับพื้นฐานความรู้ที่ Knewton Alta หรือ Alta ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ Deep Learning ช่วยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคล หรือ Personalized Learning ให้แต่ละคนได้อย่างแม่นยำ และ ตรงตามความต้องการของผู้เรียนแบบโต้ตอบอัตโนมัติ ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการที่ Alta สามารถวิเคราะห์ และ ติดตามความรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายลุคคลได้จริง… รู้ว่าเรียนอะไรไปแล้ว และ มีความรู้เทียบเกณฑ์การประเมินไปแล้วระดับไหน… ต้องเรียนอะไรเพิ่มเติม หรือ สามารถข้ามเนื้อหาบทเรียนส่วนไหนไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลา… และอะไรอื่นๆ อีกมาก

การประเมินผู้เรียนของ Alta จะอ้างอิงข้อมูลของตัวผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับระดับความรู้ และ ทักษะของแต่ละบุคคล โดยมีข้อมูลประวัติการเรียนรู้ ระดับความเข้าใจของเนื้อหา และ ระดับความชำนาญในแต่ละหัวข้อ ก่อนจะจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนแต่ละคน พร้อมฟีเจอร์ที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การให้คำแนะนำเพิ่มเติมในขณะที่เรียน การสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความเข้าใจด้วย

นอกจากนั้น… Alta ยังสามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดหลายรูปแบบภายในระบบ Knewton Alta เอง และ ปรับปรุงระบบด้วย AI และ Deep Learning อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งกลไกนี้จะทำให้ Alta ทำงานผิดพลาดน้อยลงเรื่อยๆ ถึงขั้นมีการตั้งข้อสังเกตุว่า… Knewton Alta ในอีกสามปีห้าปีข้างหน้าจะฉลาด รอบรู้ และ ทันนักเรียนยิ่งกว่าครูคนไหนในโลกอย่างแน่นอน และ Knewton Alta ในปัจจุบันก็กำลังเพิ่มหลักสูตร และ รายวิชาอื่นเข้าไปในระบบเพื่อเติบโตเป็นระบบนิเวศหลักในอุตสาหกรรมการศึกษาอย่างชัดเจน 

Knewton Alta หรือ Alta มีบริการตรงสำหรับผู้เรียนทั้งแบบฟรี และ แบบเสียค่าใช้จ่าย… รวมทั้งบริการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาดึง Knewton Alta ไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนทางดิจิทัลไปแล้ว เช่น Minnesota State University เป็นต้น… 

อย่างไรก็ตาม… Knewton Alta ยังไม่รองรับภาษาไทยครับ ท่านที่สนใจคงจะต้องใช้พื้นฐานภาษาอังกฤษในการทดลองใช้กันก่อน… ส่วนการใช้งานในระดับสถาบันที่มีหลักสูตรนานาชาติอยู่แล้ว และ ขาดแคลนบุคลากรแบบรู้ๆ กันอยู่เป็นส่วนใหญ่… ลองศึกษาฟังก์ชั่น และ ทำ Sandbox กับนักศึกษากลุ่มเล็กๆ ดูก่อนก็น่าสนใจครับ

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *