ครูพร้อม.com และ ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge… #ReDucation

Learning

ในที่สุด… เวบไซต์ ครูพร้อม.com ก็เปิดใช้อย่างเป็นทางการ หลังจากตีฆ้องร้องป่าว อิงกระแส “หมอพร้อม” ให้คนกระแนะกระแหนสารพัด… แต่ไม่ว่าจะอย่างไร อย่างน้อยๆ ประเทศไทยก็มีแพลตฟอร์มการศึกษาอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม… ซึ่งแต่เดิมครูอาจารย์ที่มีผลงานดิจิทัลส่วนใหญ่ ต้องเอาไปแปะไว้ตามเวบไซต์ฟรีอย่างกระจัดกระจายอย่างน่าเสียดาย

ครูพร้อม.com  สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด หรือ Concept เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์… โดยเปิดกว้างให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ ประชาชนทั่วไป เข้าใช้งานได้ไม่จำกัด ซึ่งบนเว็บไซต์จะแบ่งหมวดหมู่ ให้เลือกใช้ตามความสนใจของแต่ละคน ใน 6 เมนู หลัก ได้แก่

  1. อยากเรียน… สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น และ ผู้สนใจเรียนวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน
  2. อยากรู้… จะรวบรวมสื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่นอกเหนือจากวิชาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย
  3. อยากดู… เป็นรายการไลฟ์ที่น่าสนใจ เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายวงการ หลายความคิด มากประสบการณ์
  4. อยากทำ… เป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พัฒนาทักษะทางอาชีพ หรือความรู้เพิ่มเติมที่สามารถเรียนรู้จากการลงมือทำได้ทันที
  5. อยากสอน… เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา การใช้เทคโนโลยี และ การจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต
  6. อยากแชร์… เป็นพื้นที่เพื่อให้นำคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียน การสอน นวัตกรรมใหม่ๆ มาเผยแพร่ในแคมเปญ “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge”

และในช่วงนี้… สำหรับท่านที่มีคลิปดีๆ ที่เป็นความรู้ และ ต้องการแบ่งปันเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้มากขึ้น… กระทรวงศึกษาธิการได้จัดแคมเปญ “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” ขึ้น… โดย

เชิญชวนครู และ บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ สร้างสรรค์คลิปวีดิโอ ความยาว 5–10 นาที มีเนื้อหาสาระสำหรับนักเรียนระดับชั้นใดก็ได้ ที่ต้องการแบ่งปันแลกเปลี่ยนให้แก่เพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปปรับใช้ และ สร้างเนื้อหา หรือ Content เกี่ยวกับอาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ จะเป็นวีดิโอเดิมที่เคยจัดทำไว้ หรือ ถ่ายทำใหม่ก็ได้… โดย Upload บน Facebook และตั้ง Post เป็น สาธารณะ หรือ Public แล้วติด TAG #ครูพร้อมอยากแชร์

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Digital Lending

4 ช่องทางการระดมทุนของ SMEs ยุคดิจิตอล

โอกาสเรื่องทุนที่มาพร้อมกับโคร่งข่ายและวิธีการทำธุรกิจ ที่ Disrupted ระบบสินเชื่อเดิมทั้งในระบบและนอกระบบก็เกิดขึ้น… และเกิดแล้วในเมืองไทยที่รอเพียงการเติบโตเท่านั้น… วันนี้ Reder จึงทำข้อมูลช่องทาง “ทุนดิจิตอล” สำหรับธุรกิจมาฝากทุกท่านครับ

ตอซังและฟางข้าว

ฤดูเผาตอซังและฟางข้าว

เรื่องเผาตอซังและฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยว เพื่อจะทำนาปรังรอบถัดไป… บางรายเผากันทั้งที่ฟางข้าวและตอซังที่เครื่องเกี่ยวนวดข้าวพ่นกองเอาไว้ยังชื้นอยู่ด้วยซ้ำ… ท้องทุ่งจึงไม่เหลือกลิ่นโคลนสาบควาย อันเป็นวิถีที่พวกเราควรช่วยกันดูแล เพื่อให้วิถีชีวิตชาวนาดั้งเดิมทำหน้าที่สะสมอาหารให้ทุกคนที่กินข้าว มีความมั่นคงทางอาหารที่ไม่ได้ก่อผลกระทบร้ายแรงให้ส่วนอื่นของสังคมและโลกใบนี้โดยไม่จำเป็น

Food preservation

บันทึกย่อ… แนวทางแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปเป็นสินค้า #SaturdaySME

SMEs สินค้าเกษตรแปรรูป… ถือเป็นวาระใหญ่เรื่องหนึ่ง ที่ทุกรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ต่างหาทางผลักดันกันมานาน ชัดเจนที่สุดก็คงเป็นกรณีการเกิดคำว่า OTOP ขึ้นในประเทศไทยสมัยนายกรัฐมนตรีชื่อ พันตำรวจโท ทักษิน ชินวัตร ที่มีดาวเด่นอย่าง อาจารย์สมคิด… ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ โดยมีลูกศิษย์อย่าง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ติดตามช่วยงานมาตั้งแต่คราวนั้น

apple liquid

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม

ตัวเลขที่ใช้อ้างอิงส่วนใหญ่เป็นตัวเลข “น้ำผลไม้กล่อง” ที่สืบค้นตัวเลขอ้างอิงง่ายกว่า ในขณะที่ตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้จากรายเล็กและรายย่อย รวมทั้งตลาดน้ำผลไม้สดแบบต่างๆ ที่ขายคำว่า “เพื่อสุขภาพ” จะพบเห็นร้ายย่อยแบบ Kiosk เกิดขึ้นมากมาย… แม้จะยังหาตัวเลขอ้างอิงที่เชื่อถือได้ไม่ชัดเจน แต่แนวโน้มการเติบโตลดลงต่อเนื่องของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มจากรายใหญ่ ในขณะที่ Kiosk ขายน้ำผลไม้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ก็คงพอเดาได้ว่ายอดขายจากรายใหญ่ไหลออกไปทางไหน