ร้านค้าชุมชน

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปีงบประมาณ 2564 #RederSMEs

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. และหน่วยร่วมภาคีอย่าง กรมส่งเสริมการเกษตร… กรมส่งเสริมสหกรณ์… สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เปิดรับสมัครวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปีงบประมาณ 2564

โดยวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มศักยภาพการผลิตได้และรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ฟรี ได้แก่

  • กิจกรรมวินิจฉัยและทำแผนการพัฒนาศักยภาพ
  • กิจกรรมอบรมในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำตลาด และอื่นๆ
  • กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • กิจกรรมรับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อเสริมศักยภาพ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณากดลิ้งค์ กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  1. คุณสุภัทรา พ่วงแพ เบอร์มือถือ 084-335-7888 Email : p.suphatra@gmail.com
  2. คุณยลลดา ปิ่นเกษร เบอร์มือถือ 096-227-6375 Email : yolladapks@gmail.com 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *