Lab-grown Wood… เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนด้วยเนื้อไม้จากห้องแล็บ #FridaysForFuture

Zinnia

ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ลดลงทั่วโลก ถือเป็นวาระเร่งด่วนมานาน และมีประเด็นให้พูดถึงป่าและผลกระทบสารพัดความเห็นและข้อมูล ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องพื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่องจากปรากฏการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ภัยแล้งคุกคามผืนป่าให้ขาดน้ำ จนพรรณไม้และห่วงโซ่ชีวิตป่าถูกทำลายลง… ปัญหาไฟป่าทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอุบัติการณ์จากมนุษย์ไร้สำนึกเพียงไม่กี่คน… ล้วนกดดันต่อความยั่งยืนและขนาดของผืนป่าที่เหลือไม่มากทั่วโลก ให้ลดน้อยลงกว่าเดิมและไม่อยู่ในภาวะจะรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใดๆ ได้

แต่ข่าวการประกาศความสำเร็จเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงวัสดุคล้ายเนื้อไม้จาก MIT ก็สร้างความหวังหลายอย่างเกี่ยวกับของใช้เครื่องเรือนหรือแม้แต่วัสดุก่อสร้างที่เคยต้องพึ่งพาเนื้อไม้จากธรรมชาติ รวมทั้งการสังเคราะห์ไม้เทียมจากวัสดุและแร่ธาตุอื่นๆ ที่เสาะหาขุดค้นเอาจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ใช้สอย… ซึ่งนับวันจะหมดสิ้นร่อยหรอไปจากผืนโลก

มกราคม ปี 2021… Ashley Beckwith นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจาก Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ได้รายงานความคืบหน้าการวิจัยค้นคว้าและพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัสดุเหมือนไม้ในห้องแล็บ โดยใช้เซลล์เนื้อเยื่อจากใบต้นบานชื่น หรือ Zinnia Leaves

ซึ่งการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัสดุเหมือนไม้ในห้องแล็บ หรือ Lab-grown Wood ถือเป็นความหวังในการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการเนื้อไม้ไม่จำกัดมานานหลายศตวรรษ

Luis Fernando Velásquez-García หนึ่งในผู้ร่วมวิจัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำ Microsystems Technology Laboratories ที่ MIT กล่าวยืนยันว่า… นี่เป็นครั้งแรกที่กระบวนการได้มาซึ่งวัสดุไม่ได้แตะต้องธรรมชาติเลย ซึ่งเป็นมาหลายทศวรรษด้วยวิธีการแปรรูปที่ไร้ประสิทธิภาพ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสแรกที่จะข้ามขั้นตอนอันไร้ประสิทธิภาพที่ตกทอดมานั้นทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไปที่นักวิจัยเปิดเผยกระบวนการเพาะเนื้อไม้ในห้องแล็บมีว่า… พวกเขาสกัดเอา “เซลล์เป็น หรือ Live Cells” จากใบของต้นดอกบานชื่น และเพาะเซลล์ในของเหลวซึ่งเซลล์เป็นเหล่านี้จะนำไปสังเคราะห์และเติบโตได้เอง โดยไม่ต้องมีดินและแสงแดด… การเติบโตของ “เซลล์เป็น” ในกระบวนการนี้จะพัฒนาโครงสร้างที่แข็งเหมือนไม้ขึ้น โดยมีฮอร์โมนพืชอย่าง Auxin และ Cytokinin เป็นส่วนประกอบสำคัญในของเหลวเลี้ยงเชื้อ

การควบคุมส่วนผสมฮอร์โมนพืชในของเหลวเลี้ยงเชื้อ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมการผลิต “ลิกนิน หรือ Lignin” ของเซลล์ซึ่งเป็น “โพลีเมอร์อินทรีย์ หรือ Organic Polymer” ที่ให้ความแม่นยำในกระบวนการผลิตเนื้อไม้ได้ตามต้องการ

Ashley Beckwith ระบุเพิ่มเติมว่า… เมื่อใช้ Fluorescence Microscope ตรวจดูกระบวนการสังเคราะห์ Lignin จะเห็นการยืดหดของเซลล์และการกลายเป็น Lignified Tissues ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อแข็งเหมือนเนื้อไม้ที่ไม่มีส่วนประกอบของลิกนินอยู่แล้วอย่างชัดเจน

การประยุกต์งานวิจัยนี้สู่นวัตกรรมถูกอธิบายโดย Luis Fernando Velásquez-García ซึ่งยืนยันว่า… สามารถนำ Live Cells ไปพล๊อตด้วย 3D Printer ให้มีรูปร่างชิ้นงานตามต้องการก่อนเริ่มกระบวนการเพาะเลี้ยงได้เลย… นั่นแปลว่า วัสดุเหมือนไม้ที่ผลิตด้วยเทคนิคนี้ สามารถขึ้นรูปเป็นเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ หรือวัสดุก่อสร้างได้เลยโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแปรรูปวัสดุใดๆ อีก… ซึ่งมุมมองส่วนตัวของผมคิดว่า การขึ้นรูปด้วย 3D Printer และไม่ต้องแปรรูปใดๆ อีกนี้เองที่จะทำให้การตัดต้นไม้มาแปรรูปกลายเป็นต้นทุนที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่ในอนาคต

Professor Dr.David Stern จาก Cornell University ในฐานะ Plant Biologist ระดับผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า… แนวทางการพัฒนาวัสดุเพาะเลี้ยงเนื้อไม้นี้เป็นไปได้ในทางเทคนิค แต่การแข่งขันทางการค้าและความสามารถในการขยาย หรือ Scale ให้แข่งขันทดแทนไม้จากป่าบนดิน… ยังเหลือคำถามและการบ้านอีกยาวไกล

โดยส่วนตัวผมมีความเห็นว่า… เทคนิคการเพาะเลี้ยงวัสดุทดแทนในแล็บ มีอนาคตอย่างยิ่งในวันที่มนุษย์ส่วนหนึ่งกำลังสร้างอาณาจักรในวงโคจรโลก และดาวอื่นๆ ที่เผ่าพันธ์มนุษย์จากดาวโลก กำลังวิวัฒน์เป็นเผ่าพันธ์ผู้ครอบครองหลายดวงดาว หรือ Multi-planetary Species ไปแล้ว… ส่วนความหวังที่จะเอามาทดแทนเนื้อไม้จากป่าปลูกและป่าไม่เคยได้ปลูก ซึ่งมอดไม้ทั่วโลกยังคงโค่นต้นไม้ไปขายใครบางคนที่ยังต้องการอีกมากอยู่นั้น… ผมเชื่อว่ายังมีประเด็นท้าทายมนุษย์ไปอีกหลายชั่วอายุคนว่า… โลกในยุคต่อๆ ไปจะเป็นอย่างไร? 

แต่อย่างน้อย… คนเสพติดความหวังอย่างผมก็เชื่อว่า เด็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมภายใต้แคมเปญ Fridays For Future ก็ยังจะเติบโตอยู่ต่อและส่งต่อทัศนคติ “โลกต้องดีกว่าเดิม” ไปอีกนาน…

#FridaysForFuture ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

Culture Eats Strategy for Breakfast

Culture Eats Strategy for Breakfast… วัฒนธรรมกลืนกลยุทธ์เป็นมื้อเช้า

วัฒนธรรมกำหนดพฤติกรรม พฤติกรรมกำหนดตัวตน… ผมจำไม่ได้ว่าผมจดวลีสองวรรคนี้มากจากไหน แต่ผมเก็บไว้ใน Shot note บนมือถือเครื่องเก่าที่ไม่ยอมทิ้งซะที จนกระทั่งหลุดจากมือกระแทกพื้นและกอบกู้อะไรไม่ได้… หลังการกู้คืน Account และดึงข้อมูล Backup กลับมา ผมก็เจอวลีสองท่อนนี้ และทำให้นึกถึงวลีอีกท่อนหนึ่งของ Peter Drucker ที่ยิ่งนานวันยิ่งโดดเด่นและชัดเจนจนกลายเป็นสัจธรรมแห่งอนาคตไปแล้ว… วลีนั้นคือ Culture Eats Strategy for Breakfast!

Community Products

วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น… ความรู้เบื้องต้น

ทำของขาย… ทางออกแสนธรรมดาของคนขยันแบบไม่อายทำกิน และไม่หมิ่นเงินน้อย… ยังคงเป็นทางออกให้ทุกคนที่ต้องการทางออก ได้กำหนดจุดเริ่มต้นการเดินทางรอบใหม่ของอาชีพการงาน ที่หมายถึง แหล่งรายได้หมุนเวียนหล่อเลี้ยง ซึ่งจำเป็นสำหรับภาพในหัวของวันพรุ่งนี้ และวันถัดๆ ไปจากวันพรุ่งนี้ ที่คนส่วนใหญ่เรียกรวมๆ ว่าอนาคตก็ได้… 

Earth Day 1970

Earth Day… วันคุ้มครองโลก

Earth Day ครั้งแรกในปี 1970 มีคนตอบรับและเข้าร่วมการเดินรณรงค์กว่า 20 ล้านคนทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ร่วมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีกลุ่มรณรงค์จากฝั่งต่อต้านสงคราม และมีกลุ่มสหภาพแรงงานภายใต้การนำของ Walter Reuther เข้าร่วมด้วยก็ตาม แต่พวกเขาก็มาเพราะโลกในยุค 70 ที่พวกเขาอยู่ก็ไม่ได้น่าอยู่เท่าไหร่แล้ว… แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะดีกว่าในปัจจุบันนี้มาก

Kid Flying Kite

VESPA Mindset… ปัจฉิมบท

The Student Mindset ของ Steve Oakes และ Martin Griffin รวมทั้ง VESPA Model ที่อธิบาย “ความสำเร็จ” ผ่านตัวแปรทั้ง 5 อันได้แก่ Vision… Effort… Systems… Practice และ Attitude นั้น… ในทางปฏบัติแล้วจะเป็นเครื่องมือของฝั่งผู้สอน ที่ต้องนำแนวทางการพัฒนา VESPA Minกset ให้ผู้เรียนด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่อธิบายไว้เป็นลำดับในแต่ละบทและตอนของเนื้อหาในหนังสือ…