Lead Without Experience… มือใหม่หัดเป็นผู้นำ #ExtremeLeader

ไม่ว่าจะเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งจบใหม่ หรือ เป็นใครสักคนที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้า หรือไปไกลถึงขั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารครั้งแรกด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่… บทบาทหน้าที่ใหม่ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในชั้นนี้ มักจะถูกท้าทายจากเพื่อนร่วมงานที่ยัง “ไม่สามารถมอบความไว้วางใจ” ให้ได้ง่ายๆ ซึ่งความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานนี้เองที่จะบ่งบอกสถานะการนำ และ เชื่อมโยงกับความสามารถในการทำหน้าที่ใหม่อย่างสำคัญ

ประเด็นก็คือ… อะไรก็แล้วแต่ที่เคยทำมาก่อนหน้านั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองคนเดียว ในขณะที่งานและหน้าที่ในฐานะหัวหน้า หรือ ผู้บริหาร… สิ่งสำคัญที่ต้องทำคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบก็จะมีประเด็น “ความสัมพันธ์ในทีมและองค์กร” แทรกอยู่กับบทบาทนำที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิมมากมายเสมอ… 

ที่สำคัญกว่านั้น… อะไรก็แล้วแต่ที่เคยทำมาก่อนหน้านั้นก็มักจะประเมินผ่านตัวชี้วัด หรือ KPI ได้ไม่ยาก ส่วนงานในหน้าที่หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร… ส่วนใหญ่จะคลุมเครือซับซ้อน และ จับต้องได้ไม่ง่าย โดยหลายกรณีอาจได้เห็นกับดักและหลุมพรางที่ผู้นำหน้าใหม่อาจจะต้องจ่ายราคาแลกประสบการณ์แสนแพงจนยากจะลืมก็ได้

บทความจาก FastCompany เรื่อง How New Bosses Can Lead Without Experience ได้แนะนำให้จัดการความสัมพันธ์ให้ดีก่อน ซึ่งการรู้ว่าใครเป็นใครในทีมและองค์กรอย่างชัดเจนก็จะทำให้ผู้บริหารหรือหัวหน้ามือใหม่ สามารถหลีกเลี่ยงหลุมพรางตื้นๆ ได้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าการจัดการความสัมพันธ์โดยทั่วไปไม่ว่ากับใครก็ตามจะไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการมุ่งจัดการคนอื่นก่อนตัวเอง ซึ่งล้มเหลวชัดเจนตั้งแต่ต้นอย่างแน่นอน… คำแนะนำในการสร้างความสัมพันธ์ของ “มือใหม่หัดนำ” จึงมีว่า…

  1. Work On Emotional Intelligence หรือ ทำงานด้วยความฉลาดทางอารมณ์… ซึ่งต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า “คำพูดและการกระทำ” ของตัวเองจะส่งผลต่อคนรอบข้างอย่างไร และ ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นบวกได้อย่างไร
  2. Map The Social System หรือ เชื่อมโยงระบบสังคมให้ชัดเจน… เพราะโครงการต่างๆ ที่ต้องนำการขับเคลื่อนจะมี “คน และ ความสัมพันธ์ของคน” รวมอยู่ในนั้นอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดจะทำให้เข้าใจภาระหน้าที่ของคนอื่นในทีมได้ชัดขึ้น โดยจะส่งผลต่อท่าทีที่มีต่อกันในทีมซึ่งอาจไปไกลได้ถึงขั้นใส่ใจและเห็นอกเห็นใจกันได้ด้วย
  3. Be Cool With Ambiguity หรือ สงบเยือกเย็นกับความยอกย้อนคลุมเครือทั้งปวง… โดยเฉพาะการตัดสินใจต่อเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงเร็ว รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่แทรกเข้ามาในตารางปกติจนรวนกันไปหมด ซึ่งผู้นำต้องเยือกเย็นพอที่จะไม่ “ทำเสียเรื่อง” ให้กลายเป็นอ่อนหัดในสายตาคนอื่นได้ง่าย
  4. Keep It Real หรือ อยู่กับโลกความจริง… ผู้นำมือใหม่ก็คือมือใหม่ และ ทุกคนทราบดีว่าเป็นมือใหม่… อะไรที่ไม่มั่นใจ ไม่เคยทำ ไม่มีประสบการณ์ หรือ ยังมีความกังวลหวั่นไหวอยู่ก็อย่ากลัวที่จะบอกทีมตรงๆ ว่าอะไรเป็นอะไร แต่ก็ต้องกล้าพอที่จะผลักดันเป้าหมายแบบ “เรียนรู้ไปด้วยกัน” โดยไม่ลืมที่จะใช้ทรัพยากรทุกอย่างของทีมด้วยความระมัดระวัง
  5. Learn How To Influence People หรือ เรียนรู้แนวทางการโน้มน้าวจูงใจคน… เพราะพฤติกรรมและจิตวิทยาบุคคลเป็นเงื่อนปมสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์

คำแนะนำในการเป็นผู้นำมือใหม่ ซึ่งอาจจะเคยมีประสบการณ์ในหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ มามากก่อนหน้านั้นก็ตามแต่ การขึ้นนำตั้งแต่ระดับ Team Lead ก็ยังจำเป็นจะต้องกลับไปเริ่มต้นที่ “ความสัมพันธ์ หรือ Relationship” ที่จำเป็นกับสถานะของตัวเองก่อนอื่น และ อย่ากังวลที่จะรู้สึก “อ่อนซ้อม” ในหลายๆ เรื่อง ยังไงๆ ก็ให้เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา สร้างความไว้วางใจ และ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทุกมิติด้วยความฉลาดทางอารมณ์ให้มาก

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts