Leadership Data Analytics… ทักษะการนำใช้ข้อมูลวิเคราะห์ภายใต้ภาวะผู้นำ #ExtreamLeaderShip

การออกแบบธุรกิจที่สามารถกำหนดแผนเป็นเส้นทางการสร้าง “มูลค่าทางธุรกิจ หรือ Business Value” ให้ได้ดีกว่าเดิม… นักธุรกิจรุ่นปัจจุบันจึงเรียกหาข้อมูล และ ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อนำใช้ในการปรับแต่งแผน… กำหนดขอบเขตกรอบการทำงาน… ปรับปรุงกลยุทธ์ให้แม่นยำ รวมทั้งการสร้างความท้าทายขั้นต่อไปกับทีมทำงาน… ซึ่งผู้นำรุ่นใหม่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะข้อมูลเพื่อให้กลายเป็น Data Driven Leader ให้ได้

ประเด็นก็คือ ประสบการณ์การทำงานในแบบที่เคยผ่านเหตุการณ์การตัดสินใจยากๆ มามากของหัวหน้างาน และ ผู้นำองค์กรนั้น… ถึงตรงนี้จะยังคงสำคัญอยู่เช่นเดิม ต่อทุกๆ การตัดสินใจใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในลำดับถัดไป เพียงแต่การเข้ามาของ “ข้อมูล และ ข้อมูลวิเคราะห์” จะช่วยปรับกรอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น… โดยเฉพาะการออกแบบแผน และ กลยุทธ์ที่เตรียม “เผื่อว่า…” ซึ่งนักจัดการเก่งๆ จะมีแผนหนึ่ง แผนสอง แผนสามให้ต้องซักซ้อมพูดคุย ซึ่งบ่อยครั้งวุ่นวายและสิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากรเกินจำเป็น… เพราะไม่มีใครอยากพลาด!

การนำใช้ข้อมูล และ ข้อมูลวิเคราะห์ที่ถูกใช้โดยทักษะของผู้นำจึงมุ่งไปที่การปกป้อง “โอกาสผิดพลาด”

กรณีความเคลื่อนไหวในการออกคู่มือผู้นำองค์กรยุค Data Driven ชุด The New Leadership Mindset for Data & Analytics ของ MIT Sloan School of Management ภายใต้ความรับผิดชอบของวารสาร MIT Sloan Management Review… ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในแนวทางหลักที่ต้องการยกระดับทักษะ หรือ UpSkills ให้แก่ผู้นำองค์กรให้มีแนวคิด และ เครื่องมือสำหรับนำทางทีม และ องค์กรด้วยเข็มทิศแบบใหม่… ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนนิยามว่าเป็นเข็มทิศประกอบแผนที่พร้อมรายละเอียดมากมายเท่าที่จะวิเคราะห์หาจนเจอชุดข้อมูลที่มีค่ากับองค์กร และ ทีมให้ได้มากที่สุด

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts