Leadership Endurance… ขันติธรรมแห่งการนำ #ExtremeLeadership

gold chess king

ยิ่งสูงยิ่งหนาว เป็นสำนวนไทยยอดนิยมตลอดกาลอีกหนึ่งบท ซึ่งมักจะใช้เพื่อบอกเล่าภาวะการเป็นผู้นำ หรือแม้แต่การเป็นบุคคลสำคัญ อันเป็นสถานะที่โดดและเด่นต่อทั้งผู้ที่ยินดีจะให้เป็นผู้นำ และ ผู้ที่ไม่ยินดีจะให้เป็นผู้นำ ไปจนถึงกลุ่มคนที่รังเกียจฐานะการเป็นผู้นำและการเป็นคนสำคัญ… ซึ่งต่างก็จับจ้องเฝ้าดูสิ่งที่ผู้นำและบุคคลสำคัญประพฤติตนและดำรงตนให้เห็น

การเห็นพฤติกรรมของผู้นำ… เห็นการตัดสินใจของผู้นำ… และเห็นผลงานของผู้นำทั้งหมด… ทั้งของกลุ่มที่ชื่นชมยินดีต่อการนำ และ กลุ่มที่รังเกียจขุ่นเคืองต่อฐานะการนำ… ทั้งหมดล้วนเอาภาพ เอาการรับรู้พฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้นำ มาใส่ความเห็นและทัศนคติของพวกเขาเอง วิพากษ์วิจารณ์สื่อสารและบอกต่อออกไป… ซึ่งถ้าเป็นการวิพากวิจารณ์และใส่ความคิดเห็นเชิงบวกก็ไม่เท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่… จะมีส่วนน้อยที่ถูกใจคนถูกวิจารณ์ เพราะทั้งคนชอบและคนชัง มักจะบิดเบือนรายละเอียดแตกต่างจาก “ข้อเท็จจริงและเจตนา” จนคนถูกวิจารณ์ขุ่นเคืองได้มากกว่า

หนาวแรกของผู้ถือฐานะการนำจึงอยู่ที่… การถูกพูดถึงด้วยข้อเท็จจริงอันบิดเบือนทั้งที่หวังดีและหวังร้ายนี่เอง! ส่วนหนาวต่อๆ มา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาระหน้าที่อันยุ่งและยาก… หนักและเหนื่อย… ยาวนานและกลืนกินตัวผู้นำหลายมิติ… โดยทั่วไปมักไม่ค่อยมีใครกลัวงานยาก งานยุ่ง งานหนัก งานเหนื่อย หรือถูกงานกดทับกัดกินกันนักหรอก… เพราะการที่ใครจะได้ขึ้นมารับผิดชอบการนำได้… ก็มักจะมีความอดทนต่อภาระที่ต้องรับผิดชอบกันได้ดีระดับหนึ่ง… ส่วนจะทำได้ดีจนเป็นที่ชื่นชมของความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่… ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง!

พูดถึงความอดทน หรือ Endurance หรือที่คนไทยคุ้นเคยกับคำบาลีที่เรียกว่า “ขันติ” นั้น… โดยทั่วไปของผู้นำก็มักจะมีความอดทนอดกลั้นสูงกว่าคนอื่นๆ ที่แวดล้อมอยู่เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะความอดทนอดกลั้นต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ที่ผู้นำมืออาชีพมักจะใช้เป็นเครื่องมือฝึกจิตในการพัฒนาขันติธรรม จนกลายเป็นทักษะและบุคลิกภาพที่โดดเด่นกว่าเดิมก็มี

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ความอดทนอดกลั้น หรือ Endurance ภายใต้บทบาทและสถานะการเป็นผู้นำนั้น โดยเนื้อแท้จะเป็น “ทักษะการหยุดภาวะอารมณ์ขุ่นข้องที่เกิดจากการไม่ได้ในสิ่งต้องการ หรือ ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ

ซึ่งจะแตกต่างจากความอดทนอดกลั้นทั่วไป หรือ ของคนทั่วไปที่ไม่มี “สถานะ” ให้ต้องพิจารณาสิ่งที่ได้รับ ให้ซับซ้อนจนถึงขั้น “รับผิดชอบผลักดันจนได้แต่สิ่งที่ต้องการ” เพื่อคงสถานะการนำ ที่ต้องจัดการหลายอย่างซับซ้อนเพื่อให้ “ทุกอย่างลุล่วง” โดยไม่ให้ความขุ่นข้องหมองมัวส่วนตัวมาสร้างปัญหา “ได้แต่สิ่งที่ไม่ต้องการ” จนสถานะการนำในช่วงเวลานั้น… หนาวกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งมักจะตามมาด้วย “ความล้มเหลวโดยปริยาย” ในท้ายที่สุด

ความอดทนอดกลั้นต่อเหตุการณ์ไม่ได้ในสิ่งต้องการ หรือ ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ จึงสำคัญกับการผลักดันจนได้แต่สิ่งที่ต้องการอย่างมาก…

ประเด็นคือ… มีคนน้อยมากที่สามารถอดทนอดกลั้นกับ “ภาวะล้มเหลวในสิ่งที่ต้องการ” ได้ทุกเรื่องจนเห็นภาวะอารมณ์ขุ่นข้อง เปลี่ยนเป็นพฤติกรรมเชิงลบตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่ต้องการทุกรูปแบบ… ในชั่วโมงเรียนภาวะผู้นำที่เข้มข้นจริงจัง และสอนโดยอาจารย์หรือวิทยากรที่เข้าใจจริงๆ เรื่องภาวะผู้นำจึงมักจะแนะนำ “เครื่องมือช่วยหยุดภาวะอารมณ์ขุ่นข้องที่เกิดจากการไม่ได้ในสิ่งต้องการ หรือ ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ ไว้ 2 อย่างเป็นเบื้องต้น… หนึ่งคือ Positive Thinking หรือคิดบวกถึงบวกมากให้เป็น และสอง… Forgiveness หรือให้อภัยเป็น

ครับผม!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

คัดค้านเหมืองถ่านหินบ้านกะเบอะดิน อมก๋อย เชียงใหม่

เหมืองถ่านหินที่บ้านกะเบอะดิน และมลพิษทางอากาศทั่วเชียงใหม่

ข่าวเรื่องการขอเปิดเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะใช้พื้นที่ในการจัดทำเหมืองราว 284 ไร่ ซึ่งพื้นที่การขอสัปทานทำเหมืองแร่ถ่านหินคราวนี้ อยู่ห่างจากชุมชนบ้านกะเบอะดิน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มาก… เวบไซต์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่า การทำแบบประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ได้จัดการไปเสร็จสิ้นแล้ว และบริษัทเหมืองแร่ได้ยื่นขอสัมปทานบัตรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และรอการอนุมัติตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2543… ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า ไม่ทราบข้อมูลเรื่องที่จะมีการสร้างเหมืองแร่ดังกล่าวมาก่อนเลย

My Time

Eisenhower Metric… สำหรับคนอยากมีเวลา

วันวุ่นวายของหลายๆ คนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตื่นนอนเสมอ และความวุ่นวายมักจะมาจากตารางกิจกรรมที่เราท่านตื่นขึ้นมาเพื่อทำสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ และทำสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จเป็นส่วนใหญ่… หลายคนโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาทำสิ่งที่ยินดีทำได้ไม่รู้เบื่อ แต่หลายคนเบื่อสิ่งที่ต้องตื่นขึ้นมาทำจนไม่อยากตื่น และยังมีอีกหลายคนที่โชคร้ายเข้าขั้นทุกข์ตรมขมขื่นแต่ต้องตื่นขึ้นมาทำ

Brain

Neuroscience and Andragogy Principles… ประสาทวิทยากับหลักการพื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่

Andragogy จึงแตกต่างจาก Pedagogy ตรงที่การให้คุณค่าของ “ความรู้และประสบการณ์เดิมที่สมองสะสมมา” ในขณะที่ Pedagogy จะมุ่งให้คุณค่ากับข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่ต้องการป้อนให้สมองทางเดียว… Andragogy จึงโดดเด่นอย่างมากเมื่อคุณค่าและประสบการเดิม ถูกบูรณาการเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ

Reder Packaging Design

หลักคิดเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับ OTOP และ SME

การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจและการตลาด ถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากในธุรกิจเกิดใหม่ที่กำลังเข้าตลาด หรือกำลังขยายตลาด… ซึ่งสินค้าที่อยู่ในตลาดมานานแล้วทั้งหมด ล้วนมีข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้น