Leadership Mistakes… ผู้นำทำพลาด #ExtremeLeader

Leadership Mistakes

การที่คนๆ หนึ่งต้องเรียนรู้ ฝึกตน พัฒนาทักษะ และ สะสมประสบการณ์ใส่ตัวให้ได้มากที่สุด จนวันหนึ่งได้กลายเป็นแกนนำในบางภารกิจ หรือ ได้เป็นผู้นำในบางบทบาทหน้าที่นั้น เส้นทางก่อนจะไปถึงขั้นกลายเป็นผู้นำจนมีผู้ตาม หรือ ลูกทีม หรือ พนักงานในความดูแลได้นั้น… ประสบการณ์บางส่วนน่าจะเคยสัมผัสความผิดพลาด และ ความสมหวังปนๆ กันมาในเส้นทางชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น และ เมื่อได้รับบทบาทการเป็นผู้นำ หรือ ได้โอกาสการเป็นผู้นำ เกือบทุกคนจึงพยายาม “ทำให้ดีที่สุด” เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้า และ ทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ล้มเหลวผิดพลาด

ศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการทุกแขนงจึงถูกสร้างขึ้นโดยมี “ทางเลือกดีๆ” อธิบายไว้ให้ศึกษาเรียนรู้อย่างมากมาย… แต่การตัดสินใจเลือกแนวทางที่เชื่อ หรือ หวังว่าจะประสบความสำเร็จดังหวัง หลายกรณีกลับพลิกเป็นผิดพลาดได้ไม่ยาก ซึ่งเมื่อเกิดผิดพลาด หรือ ล้มเหลวต่อเป้าหมายในระดับทีมหรือองค์กรขึ้นเมื่อไหร่… ผู้นำที่ถือบทบาทนำการตัดสินใจเหล่านั้นก็มักจะ “โดนเต็มๆ” ไปตามเนื้อผ้าอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

แต่… ความผิดพลาดล้มเหลวของผู้นำส่วนใหญ่ที่เกิดกับผลงาน มักจะแก้ไขได้ไม่ยาก และ มักไม่มีใครติเตียนต่อว่าใหญ่โตหากรับผิดชอบแก้ไขตราบเท่าที่ยังมุ่งมั่นไล่ล่าความสำเร็จอยู่… แต่ผู้นำส่วนหนึ่งมักจะล้มเหลวผิดพลาดบ่อยครั้ง และ ถูกติเตียนทั้งต่อหน้าลับหลังซ้ำซากจนไม่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่การติเตียนกล่าวโทษเพราะผลงาน… แต่มักจะเป็นคำติเตียนกล่าวโทษเรื่องของพฤติกรรมอันเป็นนิสัยติดตัวถาวรที่ทำเมื่อไหร่ก็ถูกติเตียนกล่าวโทษเมื่อนั้นมากกว่า… ลำดับต่อไปนี้เป็นรายการความผิดพลาดของผู้นำส่วนใหญ่ที่มักจะ “ทำเรื่อง” ให้ตัวเองวนกลับไปเจอความผิดพลาดล้มเหลวเสมอ…

1. Avoiding Making Decisions หรือ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ… ผู้นำแบบนี้มักจะหาทางถ่วงเวลาด้วยเงื่อนไข และ เหตุผลมากมาย ตั้งแต่ข้อมูลไม่ครบ ไปจนถึงขอเอากลับไปคิดก่อน และ สารพัดชั้นเชิงลูกเล่นเพียงเพื่อจะพาทีมวนอยู่ในอ่างจนหมดเวลา

2. Being Non-Committal หรือ ไม่ผูกมัดตัวเอง… ก็จะเป็นผู้นำที่ลอยตัวอยู่เหนือความรับผิด และ โอบอุ้มเอาแต่ความชอบกับผลงานดีใส่ตัวเท่านั้น

3. Not Listening หรือ ไม่ฟัง… การฟังเป็นทักษะสำคัญมากของผู้นำ ถึงขั้นแนะนำให้ต้องมีทักษะการฟังที่ยอดเยี่ยมติดตัวไว้ใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาทีเดียว

4. Micromanaging หรือ ล้วงลูกและจุกจิก… ผู้นำที่มอบหมายงานแล้วก็ยังตามไปช่วยใส่รายละเอียด เพราะไม่ไว้ใจใครในทีมจน “คำแนะนำปลีกย่อยปนสั่งการ” ที่ตามมาทั้งหมด… สร้างความเครียดหลายมิติให้ทีม

5. Conceited View หรือ หลงตัวเอง… ผู้นำส่วนใหญ่มีงานมาก และ มีบทบาทร่วมกับหลากหลายเป้าหมายจนหลายกรณีทำให้ผู้นำเชื่อว่าตัวเองควรได้สิทธิพิเศษ เช่น มาประชุมสาย หรือ เร่งรีบโดยไม่ใส่ใจมารยาท และ ให้เกียรติทีมกับคนอื่นๆ จนไม่มีคำขอโทษ หรือ ขอบคุณใคร หรือ เรื่องอะไรจนดูเย่อหยิ่งจากการหลงตัวเอง

6. Unfairly and Unjustly หรือ ลำเอียงและไม่ยุติธรรม… ผู้นำที่ลำเอียงและขาดความยุติธรรมส่วนใหญ่ มักจะทำให้ทีมและองค์กรแตกแยก เป็นไซโล และ ทำลายความร่วมมือร่วมใจจนขาดพลังในการขับเคลื่อน

7. Not Standing By Word หรือ ไม่รักษาคำพูด… การไม่รักษาสัจจะของผู้นำถือเป็นเรื่องทุจริตต่อความน่าเชื่อถือทั้งส่วนตน และ ขององค์กร

8. Only Trusting Data And Facts หรือ ยอมรับแต่ข้อมูลและข้อเท็จจริง… ผู้นำที่ดูตามตัวเลข ยึดตามข้อมูล และ สั่งตามข้อเท็จจริงเท่านั้นจะเป็นพวก “ใช้ข้อมูลเก่า” กันทั้งสิ้น… ซึ่งนอกจากจะนำทีมล้าหลังโดยปริยายแล้ว ผู้นำแบบนี้ยังขาดความยืดยุ่น และ เป็นกลุ่ม Fixed Mindset ที่ไม่สามารถทำอะไรต่างไปจากเดิมได้มากนัก ทำให้มีพฤติกรรมแบบพนักงานธุรการจนได้ชื่อว่าเป็น “ผู้นำแบบเสมียน”

9. Demand Zero Mistakes หรือ ต้องการเพียงความผิดพลาดเป็นศูนย์… ซึ่งขัดแย้งกับโลกความจริงที่สร้างทุกสิ่งจากการเรียนรู้ความผิดพลาด และ แก้ไขข้อผิดพลาดจนกลายเป็นไม่ผิดพลาด… การปฏิเสธความผิดพลาดสิ้นเชิงจึงเท่ากับเป็นการหันหลังให้โอกาสมากมายหลังจากเกิดผิดพลาดไปแล้ว

10. Lack Of Employee Development หรือ ขาดการพัฒนาลูกจ้างทีมงาน… การพัฒนาลูกทีม หรือ พนักงานภายใต้การนำนั้น แท้จริงแล้วก็คือการเติม “สิ่งใหม่” ที่ใหม่ถึงขั้นลูกทีม หรือ พนักงานต้องเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มเติมใหม่… ซึ่งนอกจากจะทำให้พวกเขามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ยังมีความเป็นไปได้ว่าทีม หรือ องค์กรจะมีโอกาสได้ “สิ่งใหม่” สอดคล้องกับ “ทักษะ และ ความรู้ใหม่” ที่ร่วมกันพัฒนานั่นเอง

จุดตายผู้นำยุคใหม่หลักๆ จะมีประมาณนี้ครับ… ผมเขียนอ้างอิงต้นฉบับภาษาอังกฤษจากงานของ Bernd Gerropp ซึ่งเป็นทั้งโค้ชด้านผู้นำ และ Podcaster ชาวเยอรมันที่มีงานเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ ให้อ่านและฟังเข้าใจได้ไม่ยาก…

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Trust Culture

Trust Culture… วัฒนธรรมองค์กรอันมีความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อกันสูง #ExtremeLeader

ความเชื่อถือไว้วางใจทั้งในตัวบุคคลและองค์กร ไม่ได้เกิดขึ้นและตั้งอยู่อย่างเลื่อนลอย แต่ทั้งหมดล้วนต้องมี “ฐานรองรับ” ซึ่งมักจะหมายถึงผลงาน การกระทำ และ พฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะผลงาน การกระทำ และ พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่หรือคนที่บทบาทสำคัญในองค์กร อันจะกลายเป็นฐานสำคัญของความน่าเชื่อถือไว้วางใจขององค์กรด้วย

CBL

Competency Based Learning… เปิดกว้างตามความสามารถของผู้เรียน #ReDucation

หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเรียนรู้ของผู้เรียน และ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ มีการแข่งขันกันสูงขึ้น ซึ่งถ้าหลักสูตรได้ถูกประยุกต์และนำมาใช้ในระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติได้

Water Pollution

วิทยาการข้อมูลสถานะแหล่งน้ำ กับปัญหามลพิษและภัยพิบัติจากน้ำ

แนวคิดการจัดการน้ำเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะกรณีน้ำเน่าเสีย ทั้งน้ำเสียทางกายภาพ หรือ Physical Wastewater… น้ำเสียทางเคมี หรือ Chemical Wastewater… หรือน้ำเสียทางชีววิทยา หรือ Biological Wastewater ไล่ไปจนถึงขยะในน้ำ จนไปอยู่ในกระเพาะสัตว์น้ำจืดน้ำเค็ม ที่หลายท่านเดือดดาล

Organic Farming

Green Mix Organic Farm… แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ #SaturdaySME

แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Green Mix Organic Farm โดย คุณจุฑารัตน์ เรืองรักษ์… งานค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา…