Leadership Willpower… จิตตานุภาพแห่งภาวะการนำ #ExtremeLeadership

จิตตานุภาพ หรือ Willpower หรือ แรงใจอันมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเบื้องหน้า ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความพยายามอย่างมีสติ พร้อมความอดทนอดกลั้นบากบั่นพากเพียรแบบเหนื่อยก็ไม่เคยท้อ–ยากก็ไม่เคยถอย… คนที่มีจิตตานุภาพแข็งแกร่ง หรือ Strong Willpower จึงเป็นคนที่ควบคุมตัวเองผ่านความคิด และ จิตใจได้ดีจนสามารถขับเคลื่อนแทบทุกสิ่งได้อย่างทรงพลังกว่าคนทั่วๆ ไปมาก

ประเด็นก็คือ… คนที่สามารถควบคุมตัวเองผ่านความคิด และ จิตใจได้ดีมักจะชี้นำ และหรือ ผลักดันความคิดจิตใจคนอื่นได้ดีไปด้วย เพราะโดยธรรมชาติของคนกลุ่มนี้จะมี “พฤติกรรมมุ่งเป้า” อย่างชัดเจนและเข้มข้น โดยมีความสำเร็จเก่าๆ ยืนยันว่าเป็นคน “มุ่งมั่น” ด้วยความสามารถในการข้ามผ่านความเหนื่อยยากเพื่อบรรลุเป้าหมายจนเป็นที่ประจักษ์ชัด… ซึ่งจะชัดมากจนคนอื่นๆ เชื่อถือ และ มั่นใจจนกล้า “เอาอย่าง หรือ ทำตามอย่าง” ด้วยความสมัครใจได้ไม่ยาก

บทความเรื่อง Strong Willpower, an Important Leadership Characteristic โดย TC North ผู้เขียนหนังสือ Fearless Leaders ร่วมกับ Cathy Greenberg อธิบายถึงข้อดีของการมี Strong Willpower ว่า… 

  • Strong Willpower ให้ทางเลือกอื่นๆ ผ่านวิธีคิด และ การตอบสนองทางอารมณ์
  • Strong Willpower เพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์
  • Strong Willpower ช่วยยกระดับการตัดสินใจ
  • Strong Willpower ช่วยให้เจ้าตัวควบคุมชีวิตจิตใจได้ดีขึ้น
  • Strong Willpower ช่วยบรรเทาความพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จจนถึงขั้นพอใจอย่างมาก หรือ พอใจอย่างที่สุด

นั่นหมายความว่า… คนที่มี “Strong Willpower หรือ จิตตานุภาพ และ พฤติกรรมมุ่งเป้า” จะถือว่ามี Leadership Skills หลายประการอยู่ในตัวอย่างโดดเด่น… โดยเฉพาะความอดทน–อดกลั้น–บากบั่น–พากเพียรอย่างมีสติ อันเป็นทักษะทางอารมณ์ หรือ Soft Skills ที่ทุกคนควรมีอยู่กับตัวให้มาก… โดยเฉพาะคนที่อยู่ในฐานะผู้นำที่จำเป็นต้องรับความล้มเหลวเหนื่อยยากคนเดียว แต่ต้องตัดหั่นปันแบ่งความสำเร็จกับคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง… ซึ่งถ้าเป็นผู้นำแบบขาดสติ และ เพียรพยายามได้น้อย ซึ่งจะตัดสินใจได้ไม่ดี… โดยเฉพาะการตัดสินใจกลับไปกลับมา หรือ ตัดสินใจแบบ 108 ตลบจนจบไม่ลง ซึ่งล้มเหลวเห็นๆ ตั้งแต่ตลบที่สอง–ที่สาม… Willpower หรือ จิตตานุภาพในตนก็จะยิ่งอ่อนล้าผุพังไปกับความล้มเหลวจนยากที่จะพัฒนาแรงใจให้กล้าแกร่งกลับมาจนมี Strong Willpower ได้อีกครั้ง

ในอินเตอร์เน็ต… ถ้าค้นหาด้วยคำว่า Willpower หรือ Strong Willpower ก็มักจะเจอคำแนะนำมากมายในการพัฒนาแรงใจให้กล้าแกร่งมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเบื้องหน้า… บาง Contents มีคำแนะนำเลยไปถึงเรื่องออกกำลังกาย… ทำสมาธิ และ นอนให้เพียงพอก็มี!… ซึ่งก็ถือว่าไม่มีอะไรผิดอะไรถูกถ้าเกี่ยวข้องกับ “ความกลัว ความกล้า และ สติ” ที่ถูกใช้ในการตัดสินใจ… เอาเป็นว่า… เพียงหาทางกำจัดความกลัว เพิ่มความกล้า และ รักษาสติให้ตื่นรู้สดชื่นในแบบของตัวเองได้ดีก็ใช้ได้หมดทุกวิธี

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts