Lean SMEs #RederSMEs

Lean

ความสูญเปล่าในธุรกิจและการจัดการ หรือกิจกรรมที่องค์กรและหน่วยธุรกิจทำอยู่ โดยไม่สร้างคุณค่าและมูลค่า ซึ่งแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า ทำเสียเปล่าทั้งเวลาและทรัพยากร อันถือเป็นความสูญเสียที่อาจหมายถึงความอยู่รอดของธุรกิจในบางสถานการณ์เลยก็ได้

ประเด็นก็คือ… หน่วยธุรกิจล้วนมองหาความสูญเปล่ารายวันเพื่อตัดปลดลดโละ ทั้งเพื่อให้ต้นทุนต่ำลงและจัดการส่วนเกินที่กระทบต้นทุนและกำไรอยู่แล้ว ซึ่งคนทำธุรกิจทุกมีความสามารถจัดการเรื่อง “ตัวเลขต้นทุน และ ตัวแปรกำไร” กันได้อย่างดีอยู่แล้ว… แต่นั่นเป็นการจัดการในแนวทางการควบคุมต้นทุนและกำไร ซึ่งเอาตัวเลขที่สะท้อนผ่านบัญชีรับจ่ายเป็นตัวตั้ง

ในปัจจุบัน… แนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรอีกสายหนึ่งที่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และ SMEs ยุคใหม่กำลังตื่นตัวอย่างมากก็คือ… มุ่งการพัฒนาประสิทธิภาพโดยพยายามควบคุมปัจจัยทุกตัวแปรในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเอาลูกค้าและตลาดเป็นโจทย์ และ นำแนวคิดลีน หรือ Lean เข้ามาจัดการความสูญเปล่า

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การนำแนวคิดลีนมาใช้กับธุรกิจและการจัดการ จะเป็นการยกระดับกระบวนการทำงานทั้งระบบก่อนไปถึงมือผู้บริโภค โดยมุ่งเป้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีทั้งรายละเอียดจัดการต้นทุน ลดความสูญเปล่า และ ทำให้ธุรกิจคล่องตัวสูงสุดตลอดเวลา… ซึ่งเหมาะสมกับการทำธุรกิจในโลก VUCA ที่ผันผวนไม่แน่นอนและซับซ้อนคลุมเครืออย่างมาก

ในทางเทคนิค… การจัดการธุรกิจให้ลีนโดยหลักการเบื้องต้นจะพิจารณา “ตัวแปรความสูญเปล่า” ซึ่งหลักๆ จะมีอยู่ 8 ตัวแปรคือ

  1. Defect หรือ ความผิดพลาด… ทั้งที่ทำผิดพลาด เสียหาย ต้องซ่อม ต้องแก้ไข
  2. Overproduction หรือ การผลิตเกินความต้องการของตลาด
  3. Waiting หรือ การรอคอย…ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างกระบวนการ โดยเฉพาะภาวะรอแบบคอขวดขั้นตอน
  4. Non-utilized Talent หรือ ไม่ได้ใช้ศักภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ
  5. Transportation หรือ การขนส่งที่ขาดการวางแผน… โดยเฉพาะกรณีการขนส่งบนเส้นทางแบบย้อนไปวนมาโดยไม่จำเป็น
  6. Inventory หรือ การจัดการคลังสินค้า… ซึ่งแนวคิด Lean ต่อกรณีสินค้าคงคลังจะมุ่ง “สร้างสมดุลสินค้าคงคลังกับลูกค้าและตลาด”
  7. Motion หรือ การเคลื่อนย้าย… ซึ่งการย้ายที่วางสินค้าถือเป็นความสูญเปล่าที่ควรจัดการอย่างยิ่ง
  8. Excess Process หรือ กระบวนการซ้ำซ้อน

เบื้องต้นจะเริ่มกันในกรอบประมาณนี้ก่อนครับ… ส่วนรายละเอียดการนำกรอบ Lean ไปพัฒนาประสิทธิภาพและลดภาระสูญเปล่าในองค์กรและหน่วยธุรกิจนั้น โดยส่วนตัวเชื่อว่าจะต้องทำหลายอย่างที่จะนำไปสู่การจัดการตัวแปรความสูญเปล่าที่พบ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Esan Textile

สินค้าท้องถิ่นไทย… ทำไมติดหล่ม!

เมื่อทดลองซื้อมาใช้หรือบริโภค และเมื่อใช้แล้วหรือบริโภคแล้ว… รู้สึกพึงพอใจต่อสินค้าท้องถิ่นนั้นๆ อยากกลับไปซื้อซ้ำ แต่ปรากฏว่า… สินค้าหาซื้อไม่ได้ หรือแม้แต่จำชื่อแบรนด์ก็ไม่ได้… นั่นเท่ากับว่า สินค้าท้องถิ่นนั้นๆ พลาดโอกาสการขาย และการรักษาฐานลูกค้าไปแล้ว!

Woven City

The Street As Platform #ReImagine

เมืองอัจฉริยะซึ่งหนีไม่พ้นต้องขับเคลื่อนผ่านอัลกอริธึมที่ได้จากข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data จะพัฒนาเติบโตซับซ้อนแตกแขนงเป็นอะไรได้บ้าง… โดยมีจิตนาการถึงความเงียบสงัดบนท้องถนนที่มีแต่ยานยนต์ไฟฟ้า โดรน และ พื้นที่สีเขียวชอุ่มของพันธ์ไม้ริมทั้งในทางและริมทาง จนเปลี่ยนเมืองแบบที่เคยเป็นไปสู่เมืองที่ยังยืน และ เป็นมิตรกับพลเมืองขั้น Citizen-Centric Smart Cities หรือ เมืองอัจฉริยะแบบพลเมืองเป็นศูนย์กลาง… แทนที่จะเป็นไฟจราจรเป็นศูนย์กลาง หรือ ด่านลอยคอยปรับเป็นศูนย์กลางอย่างบางประเทศ

working macbook computer keyboard

การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยตรงกับการค้าขายออนไลน์… โดยเฉพาะกรณีค้าปลีกไม่แจ้งราคา หรือหมกเม็ดแจ้งราคาหลังไมล์

Customer Focused Models

Customer Focused Leadership… #ExtremeInsights

การเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางจึงไม่ใช่กลยุทธ์ง่ายๆ ซึ่งเพียงแค่ “ช่วยลูกค้ารักษาผลประโยชน์จนเป็นที่พอใจของลูกค้า” ก็เรียกว่า Customer Centric ได้แล้ว… ในขณะที่กิจการกลับต้อง “สละโอกาส หรือ ผลประโยชน์คืนให้ลูกค้าพอใจฝ่ายเดียวแบบอกไหม้ไส้ขม” ซึ่งนักบริหารหรือเจ้าของกิจการทั้งหมดทุกคน ล้วนปล่อยให้โอกาสและผลประโยชน์ลอยกลับไปหาลูกค้าต่อหน้าต่อตาแบบนั้นได้ยากต่อการทำใจมาก