Level 4 Self-Driving in Japan… บริการขนส่งด้วยพาหนะไร้คนขับในญี่ปุ่น #สุดสัปดาห์พาดูรถ

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา… รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติให้สามารถใช้ยานพาหนะที่มีเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 ซึ่งเป็นพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงที่ตั้งเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ โดยมุ่งเป้าหารใช้ในกิจการขนส่งคน และ สินค้า… รวมทั้งการเตรียมประกาศยกเลิก “ข้อห้ามการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนในประเทศ” โดยเตรียมเปิดถนนในประเทศบางส่วนให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติวิ่งได้ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2023

การเตรียมใช้พาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับนี้ ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่จะทำให้ประเทศที่มีประชากรสูงวัยจำนวนมากสามารถผ่านอุปสรรคเรื่องกำลังคนได้อย่างดีเท่านั้น… เพราะเทคโนโลยียานยนต์ระดับนี้ และ เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติของญี่ปุ่น… ยังจะขายได้ในตลาดโลกที่มีความต้องการอีกมหาศาลไปอีกนานหลายสิบปี รวมทั้งองค์ความรู้ในเชิงการจัดการผลกระทบต่อสังคม ซึ่งญี่ปุนได้อนุมัติให้สามารถใช้ยานพาหนะที่มีเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 ภายหลังจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากประชาชนทั่วไปแล้ว

สำหรับถนนในประเทศญี่ปุ่นที่จะเปิดให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสัญจรได้นั้น… ในระยะแรกญี่ปุ่นตั้งเป้าให้สามารถทำได้ 40 พื้นที่ของประเทศ ภายในปี 2025 และ เพิ่มเป็นมากกว่า 100 พื้นที่ของประเทศภายในปี 2030… โดยมีการระบุคุณลักษณะของพาหนะจะต้องเป็น “พาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 หรือ Level 4 High Driving Automation” ซึ่งเป็นพสหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ควบคุมความเร็วและทิศทางพร้อมตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวพาหนะ โดยไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ควบคุม

ก่อนหน้านี้… บริษัทสตาร์ทอัพอบ่าง BOLDLY ภายใต้การลงทุนจาก SoftBank ก็กำลังพัฒนาระบบขนส่งแบบไร้คนขับเพื่อรับส่งผู้โดยสารในบางพื้นที่ของกรุงโตเกียวอยู่ก่อนแล้วโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ แบบ MiniBus ชื่อ MiCa มาให้บริการ และ มีแผนการเปิดให้บริการในปี 2023 และ มีแผนจะเปิดโครงการนำร่องเพื่อศึกษาการให้บริการรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติกว่า 120 โครงการในหลายเมืองของประเทศญี่ปุ่นเ พื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนเปิดให้บริการในอนาคต 

การอนุมัติจากรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็อนุญาตเฉพาะ “รถบัสที่ใช้เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติระดับ 4” เท่านั้นในเฟสแรก… โดยจะริเริ่มใช้อย่างจำกัดในภูมิภาคที่มีประชากรลดลง พร้อมกับการอนุญาตให้ใช้ “หุ่นยนต์ส่งของระดับ 4” ที่ทำงานบนทางเท้าด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกิน 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง… โดยยานพาหนะเหล่านี้จะต้องมีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังทางไกลเพื่อตรวจสอบระยะไกลเป็นประจำ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อป้องกันแฮกเกอร์วายร้าย

ในขณะที่ “รถยนต์ส่วนบุคคล” จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บนถนนในประเทศ แม้จะเป็นรถยนต์ หรือ พาหนะแบบอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยอัตโนมัติด้วยตัวเองระดับ 4 ก็ตาม… ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีรถยนต์ที่มีระบบอัตโนมัติระดับ 3 จำหน่ายในญี่ปุ่นแล้วอย่าง Honda Legend Hybrid EX แต่กฏหมายญี่ปุ่นก็ยังอนุญาตให้ใช้ระบบอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขบางเฉพาะที่ค่อนข้างจำกัด เช่น… ให้ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในสภาพการจราจรติดขัด และ บนทางด่วน ชั่วขณะในระหว่างผู้ขับขี่ต้องทำอย่างอื่นในระหว่างเดินทาง

Rereferences…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts