Locus Of Control… พื้นทีความเชื่อภายใต้การควบคุม #SelfInsight

Locus Of Control

ความเชื่อมั่นในตัวเองของคนๆ หนึ่ง มักจะเห็นเป็นบุคลิกส่วนตัว และ เห็นเป็นพฤติกรรมหลายอย่างผ่านการคิด พูด หรือ กระทำโดยมีการตัดสินใจทั้งที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณ และ ตัดสินใจด้วยการไตร่ตรอง ซึ่งสัญชาตญาณและการไตร่ตรองโดยคนที่เชื่อมั่นความคิด หรือ เชื่อมั่นในทักษะความรู้ของตน ก็มักจะกระทำ หรือ ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยความมั่นอกมั่นใจ ซึ่งอย่างน้อยจะหมายถึงความพึงพอใจสำหรับตน หรือ อาจดีกว่านั้นถึงขั้นกระทำ หรือ ขับเคลื่อนการตัดสินใจนั้นอย่างมีความสุข

ณ จุดที่คนๆ หนึ่งเชื่อมั่นความสามารถหรือความคิดตนนั่นเอง ที่นักจิตวิทยาอย่าง Julian B. Rotter เรียกว่า Locus of Control หรือ พื้นที่ภายใต้การควบคุม… ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง “ความเชื่อมั่น” ว่าตนควบคุมผลลัพทธ์ปัจจัยได้ และ อาจเชื่อมั่นว่าตนไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ปัจจัยอะไรได้เลย… ก็ได้

Locus Of Control ในทางเทคนิคก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน… เพราะทั้งหมดเป็นเพียงจิตวิทยาส่วนบุคคลภายใต้ความเชื่อที่ว่า… เหตุปัจจัยและผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับตนเอง รวมทั้ง เหตุปัจจัยและผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องที่ตนเองรับรู้และทำความเข้าใจเหตุการณ์ ได้อุบัติขึ้นภายใต้การควบคุมโดยใคร หรือ อะไร…

ประเด็นของ Locus Of Control หรือ พื้นที่ภายใต้การควบคุม จึงถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Internal Locus Of Control หรือ พื้นที่อันอยู่ภายใต้การควบคุมของตน และ External Locus Of Control หรือ พื้นที่นอกเหนือการควบคุมของตน

คนประเภทที่มี Internal Locus Of Control โดยทั่วไปจะเชื่อมั่นในความคิด และ ทักษะความรู้ความสามารถของตน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มั่นใจว่า… ลิขิตฟ้า หรือจะสู้ มานะตน รวมทั้งกลุ่มคนที่เห็นวิสัยทัศน์ก่อนใคร และ เชื่อมั่นสิ่งที่เห็นนั้นจนกำหนดเป็นเป้าหมายอันมุ่งมั่น… ในขณะที่คนประเภท External Locus Of Control ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เชื่อว่า อะไรๆ ที่เป็นมาและจะเป็นไป หรือ แม้แต่ที่เป็นอยู่ ล้วนมีบางสิ่ง หรือ บางคนควบคุมตน และ ตัดสินตนอยู่ให้เป็น–อยู่–คืออย่างที่เป็นอยู่

ในทางเทคนิค… Locus Of Control เป็นเรื่องของสมดุลย์ที่คนเราควรจะมีทั้ง Internal และ External เพื่อควบคุมความสุขส่วนตน และ ส่งมอบความสัมพันธ์ให้คนอื่นด้วย… การควบคุมทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จ หรือ การพยายามควบคุมทุกอย่างให้ได้ทั้งหมด และ เป็นเจ้าของพื้นที่ภายใต้การควบคุมโดยข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว… ซึ่งแปลว่า คนอื่นๆ รอบข้างเหลือแต่ External Locus Of Control หรือ พื้นที่นอกเหนือการควบคุมของตนเพราะถูกคนๆ เดียวริบไว้หมด… สุดท้ายก็คงจบไม่สวยอย่างชัดเจน

ส่วนท่านที่สนใจทฤษฎีของ Julian B. Rotter และ เครื่องมือประเมิน Locus Of Control ตามหลักจิตวิทยา… ใช้เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ หรือ Google ดูเพิ่มเติมต่อเลยครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Zinnia

Lab-grown Wood… เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนด้วยเนื้อไม้จากห้องแล็บ #FridaysForFuture

Ashley Beckwith นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจาก Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ได้รายงานความคืบหน้าการวิจัยค้นคว้าและพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัสดุเหมือนไม้ในห้องแล็บ โดยใช้เซลล์เนื้อเยื่อจากใบต้นบานชื่น หรือ Zinnia Leaves… ซึ่งการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัสดุเหมือนไม้ในห้องแล็บ หรือ Lab-grown Wood ถือเป็นความหวังในการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการเนื้อไม้ไม่จำกัดมานานหลายศตวรรษ

practice makes perfect

Situated Learning Theory กับระบบนิเวศทางการศึกษาแบบเน้นประสบการณ์ #ReDucation

ในบริบทของการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงตั้งแต่ 5G ขึ้นไป… สามารถใช้เป็นพื้นฐานและช่องทางการสื่อสารทางการศึกษา และ เปิดโอกาสให้ “การถ่ายทอดประสบการณ์” เกิดขึ้นได้จริง รวมทั้งเกิดขึ้นได้ภายใต้คำแนะนำใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญโดยตรง… ซึ่งจะทำให้โอกาสทางการศึกษาไม่เป็นระบบนิเวศที่มีเพียง “ครู นักเรียน กับ ตำรา” เพียงเท่านั้นก็จบๆ กันไป

Crowdfunding

Krungsri Crowdfunding #RederSMEs

การระดมทุนและการลงทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง หรือ Debt Crowdfunding Portal ของ บล. กรุงศรี นอกจากจะเป็นช่องทางการระดมทุนทางเลือกใหม่สำหรับ SMEs และ บริษัทสตาร์ทอัพ โดยการเป็นผู้เสนอขายหุ้นกู้ หรือ Issuer แก่นักลงทุนโดยตรง… 

edX

EDX.ORG… เปิดกว้างกับทางเลือกการเรียนรู้

edX กลายเป็นต้นแบบในการสร้างระบบนิเวศน์ทางการศึกษา ที่เปลี่ยนโครงสร้างการเรียนการสอนตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและบทเรียน ไปจนถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร คลอบคลุมทุกมิติทั้งฝั่งผู้สอนและผู้เรียน… โดยจัดการด้วย Scale ระดับนานาชาติที่นับวันจะมีสถาบันการศึกษามากมายจากทั่วโลกเข้าร่วม… ที่เราอาจจะได้เห็นแพล็ตฟอร์มขายความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยไม่มีห้องเรียนเป็นของตัวเองซักห้องในอีกไม่ช้า