Losing Confidence… สูญสิ้นความเชื่อมั่น #SelfInsight

Losing

อารมณ์ความรู้สึกที่คนๆ หนึ่งมีกับตัวเองของคนส่วนใหญ่มักจะหลากหลาย ไม่ต่างจากอารมณ์ความรู้สึกที่คนๆ หนึ่งมีต่อผู้อื่น ทั้งที่เป็นคนใกล้ตัวและที่เป็นคนไกลตัว ซึ่งมักจะเป็นไปตามพื้นฐานจิตวิทยาความสัมพันธ์ของแต่ละคนว่าสร้างขึ้นจากประสบการณ์แบบไหน

ประเด็นก็คือ… อารมณ์ความรู้สึกที่คนๆ หนึ่งมีต่อทุกสิ่งรอบตัว รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อตัวเองนั้น มักจะไม่ได้ราบเรียบคงที่ หรือ เสมอต้นเสมอปลายกันเท่าไหร่ โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกในยามที่มีเหตุปัจจัยมากระทบให้ “สูญเสียบางอย่าง และหรือ รู้สึกสูญเสียบางอย่าง” ทั้งที่ระบุได้ชัดเจน และ หลายอย่างที่เป็นเรื่องรวมๆ ถัวๆ แล้วทำให้อารมณ์ความรู้สึกหม่นมัวแบบ “สุขก็ไม่ใช่ เศร้าก็ไม่สุด” ซึ่งหลายกรณีนำมาซึ่ง “ปัญหาใหญ่ยิ่งกว่าสาเหตุและที่มา” ต่อจากนั้นมาก… 

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจก็คือ… กลไกอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของทุกคน มักจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเตือนภัยที่คนๆ นั้นพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานจิตวิทยาที่มักจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีต โดยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์… สิ่งที่เชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกเข้าหาสุขหรือทุกข์โดยปกติจะเป็นตัวเชื่อมเดียวกันที่เรียกว่า “ความเชื่อ หรือ ความเชื่อมั่น” นั่นเอง

ประเด็นเป็นแบบนี้คือ… ถ้าคนเราเชื่อมั่นว่ามันจะดี อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวก็จะออกมาดี ซึ่งถือว่าอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกพึงพอใจจนนำความสุขมาให้… แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันแย่ อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่สะท้อนให้เห็นก็จะออกไปทาง “อยู่ไม่สุข” กันเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเราเชื่อว่ามันจะแย่ หรือ รับรู้ว่ามันได้แย่ไปแล้ว และ ไม่เหลือ “ทางเลือกที่เชื่อมั่นว่ามันจะดี” เหลือให้ตัวเองเลย… คนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาวะ “สูญเสียความเชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์”

การสูญเสียความเชื่อมั่น หรือ Losing Confidence จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในทางเทคนิค เพราะความเชื่อมั่นเป็นสะพานเชื่อมอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของเรากับระดับทุกข์สุข ที่เชื่อมโยงไปถึงมูลเหตุซึ่งมักจะเป็น “ปัญหา” บางอย่าง… ถึงแม้หลายกรณีจะ “เป็นปัญหาที่ไม่ต้องแก้” หรือบางกรณีจะ “เป็นปัญหาที่ไม่ทันได้แก้” แต่ทั้งหมดนั้นสร้างข้อเท็จจริงให้อารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวไปในทางลบ จากความเชื่อมั่นที่พร่องไป

คำถามคือ… ความเชื่อมั่นที่พร่องหายไป หรือ สูญเสียไปสามารถนำกลับมาได้หรือไม่?… คำตอบคือ “หลายคน” สามารถนำความเชื่อมั่นมาคืนตัวเองได้ แต่ “ไม่ใช่ทุกคน” ที่สามารถนำความเชื่อมั่นมาคืนตัวเองได้… เพราะความสามารถในการตามหา และ ค้นพบความเชื่อมั่นใหม่หลังจากทำหายไปแล้วของแต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน

ข่าวดีก็คือ… ความเชื่อมั่นที่พร่องหายไป หรือ สูญเสียไป “สามารถหาทดแทนได้ด้วยตัวเอง” นั่นแปลว่า… ความเชื่อมั่นไม่สามารถหาได้จากคนอื่น หรือ ให้คนอื่นรับผิดชอบหาให้… ซึ่งใครก็ตามที่เชื่อหรือรู้สึกว่า ความเชื่อมั่นที่พร่องหายไป หรือ สูญเสียไปสามารถหาทดแทนได้จากผู้อื่น เหมือนการทดแทนรองเท้าหาย ด้วยการขโมยรองเท้าคนอื่นจะไม่มีวันหาความเชื่อมั่นกลับมาให้ตัวเองได้อีก

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… ความสูญเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในอารมณ์ความรู้สึกที่เปราะบางของคนเรานั้น เกือบทั้งหมดจะค้างคาอยู่กับอารมณ์ความรู้สึก เพราะทัศนคติส่วนตนอยู่ในภาวะ Sunk Cost Fallacy หรือ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องต้นทุน หรือ การยังให้คุณค่าหรือราคาส่วนที่สูญเสียไปแล้วทั้งๆ ที่การสูญเสียได้เกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้ว… ซึ่งไม่ต่างจากพ่อค้าเก็บนมสดหมดอายุไว้ในตู้เย็นเพราะเสียดายทุนที่จมไปกับนมที่ขายไม่ออก โดยไม่สนจะทิ้งไปเพื่อเอาพื้นที่ตู้เย็นและค่าไฟที่จ่าย ไปสั่งนมสดล็อตใหม่มาให้ลูกค้าเลือก หรือ ไม่ก็เปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นมาใส่ตู้เย็นใบนั้นรอลูกค้าดีกว่า

ว่าแต่มีถุงขยะใส่ของทิ้งหรือยังครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Urban Heat Island

Urban Heat Island… โดมความร้อนชุมชนเมือง #FridaysForFuture

ข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC รายงานการประเมินภาวะโลกร้อน โดยสรุปว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอุ่นขึ้นเพียง 0.6 องศาเท่านั้น… แต่มลภาวะทางความร้อนโดยตรงจากปรากฏการณ์เกาะร้อน หรือ UHI สามารถทำให้อากาศในเขตเมืองอุ่นขึ้นได้ 3-6 องศา หรือ สูงกว่านับสิบเท่า ปรากฏการณ์การณ์เกาะร้อน จึงเป็นปัญหาใหญ่แต่ใกล้ตัวที่คนมักจะมองข้าม…

Vanilla

Used Plastic Bottles Vanilla… แปรรูปขวด PET ไปเป็นวานิลลา

นักวิทยาศาสตร์ได้แปรรูปขวดพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate หรือ ขวด PET ให้เป็น PTA หรือ Terephthalic Acid หรือ กรดเทเรพธาลิก ก่อนจะใช้แบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมจากสายพันธ์ Escherichia Coli หรือ E. Coli Bacteria ย่อยกรดเทเรพธาลิกไปเป็นวานิลลินอีกที

Homeschool

ริเริ่มจัดตั้ง Homeschool ในประเทศไทย

การจดทะเบียน Homeschool ก็เพื่อให้ “สามารถจัดการเรียนรู้โดยได้รับวุฒิการศึกษาตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้รับสิทธิที่พึงได้ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการรับเงินสนับสนุนการศึกษา สิทธิในการสอบโอเน็ต สิทธิในการเรียน รด. หรืออื่นๆ ด้วย

The Generals Daughter 1999

The General’s Daughter #หนังดีที่เคยดู

การสืบคดีของ Paul Brenner พาเขาและคู่หูชื่อ Sarah Sunhill ไปพบเงื่อนงำเรื่องเลวร้ายที่เกิดกับ Elisabeth Campbell ในขณะเรียนอยู่โรงเรียนนายร้อย West Point ซึ่งเป็นเรื่องปกปิดในเขตทหารที่น่าละอาย และ สร้างความขุ่นเคืองบาดหมางระหว่าง Elisabeth Campbell กับบิดาซึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้เลือกจะปกปิดเรื่องน่าละอายที่เกิดกับนักเรียนนายร้อยสตรี ซึ่งเป็นบุตรสาวของตนเองด้วย… เพื่อธำรงค์เกียรติของสถาบันและพวกพ้อง รับและแลกกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้ตนเองด้วยอีกต่างหาก