Data Driven Culture… วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

data-driven-construction

ผมกำลังค้นคว้าและรวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ผมไม่ได้ทำให้ลูกค้าหรือนายจ้างคนไหนเป็นพิเศษหรอกครับ เป็นความอยากรู้ส่วนตัวว่า บริบทของข้อมูลในกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ มีใครทำอะไรได้น่าสนใจอยู่ที่ไหนกันบ้าง

ผมไปเจอกรณีของ L&T Group ภายใต้การนำของซันเจย์ จาโลนา หรือ Sanjay Jalona เจ้าของรางวัล CEO Of The Year  จากนิตยสาร Businessworld ประจำปี 2017… และวารสาร Institutional Investor ได้จัดอันดับให้ซันเจย์ จาโลนา เป็นซีอีโอที่ดีที่สุดในบรรดาบริษัท จดทะเบียนในเอเชียปี 2018 ด้วย… ซันเจย์ จาโลนา CEO ของ  Larsen & Toubro Infotech หรือ LTI ซึ่งเวบไซต์ hbr.org ของ Harvard Business Reviews ได้แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับ Data ของ ซันเจย์ จาโลนาในหลายประเด็นออกเผยแพร่

ข้อมูลของ L&T ระบุว่า… พวกเขาใช้เวลาสี่ปีเศษผลักดันธุรกิจก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและ Information Technology จนกิจการมีมูลค่าแตะ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก่อนหน้านั้น หรือเมื่อสี่ห้าปีก่อน… ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องท้าทายยิ่งกว่าเรื่องเทคโนโลยีมาก… L&T ภายใต้การนำของซันเจย์ จาโลนา วางเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ โดยมุ่งเข้าหาพลังของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถผลิตข้อมูลเพื่อนำใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งลงทุนกับเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนลงทุกทาง โดยเฉพาะการลดเวลา

ปัญหาของ L&T ก่อนการลอกคราบหรือ Transform สู่การขับเคลื่อนกิจการด้วยข้อมูลจนประสบความสำเร็จในอีกสามสี่ปีต่อมาก็คือ พนักงาน L&T ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาอย่างมือถือหรือแท็บเล็ทในไซต์งานก่อสร้างน้อยกว่า 20%… แถมยังรายงานข้อมูลเป็นค่าโดยประมาณ

สิ่งที่ซันเจย์ จาโลนาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ “จัดการให้ข้อมูล Real Time” เพื่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนน้อยจนไม่มีผลกระทบด้านประสิทธิภาพ และต่อด้วยการเลือกใช้ Artificial Intelligence หรือ AI… Internet of Things หรือ IoT… Virtual Reality/Artificial Reality หรือ VR/AR… Robotic Process Automation หรือ RPA และ Geospatial and Cybersecurity Technologies มาบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน… 

ปัจจุบัน… L&T เชื่อมต่อข้อมูล Realtime กับเครื่องจักรและอุปกรณ์กว่า 10,700 เครื่องใน 450 ไซต์งานทั้งในอินเดียและต่างประเทศ… ทั้งหมดนั้น เห็นผลชัดเจนจากการวัดประเมินผลที่สำคัญได้หลากหลายตัวแปร เช่น ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สูงขึ้นกว่า 25%… ผลผลิตของคนงานเพิ่มขึ้น 15%… และการใช้ประโยชน์จากโรงงานและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 10%… และ L&T ยังมุ่งมั่นปรับปรุงตัวเลข EBITDA หรือ กำไรก่อนจะหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย ให้ได้ 2–3% และสร้าง L&T ให้เป็นผู้นำในด้าน Digital Construction

การปลดล็อกคุณค่าของข้อมูลและการพัฒนาแนวคิดการขับเคลื่อนกิจการด้วยข้อมูลของ L&T นั้น… ได้ค้นพบแนวทางที่น่าสนใจหลายประการเช่น

  1. Digital cannot be just a team. Everyone in the organization needs to develop a digital mindset… ดิจิทัลไม่ใช่เรื่องเล็กระดับทีม แต่ทุกคนในองค์กรต้องพัฒนา Mindset หรือชุดความคิดทางดิจิทัลไปพร้อมกันด้วย
  2. You need to be bold, decisive, and ready to make adjustments… ต้องกล้าตัดสินใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง
  3. Data driven analytics should point toward improvements vs. punishment… การใช้ข้อมูลวิเคราะห์มาขับเคลื่อน ควรใช้เพื่อปรับปรุงคนและระบบให้ดีขึ้น แทนการใช้ข้อมูลเพื่อการปิดกั้นทำลายความลื่นไหลของข้อมูลในระบบ
  4. It’s important to communicate how the data is benefiting employees and projects… สิ่งสำคัญอย่างมากคือ ต้องสื่อสารว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเองและโครงการที่พวกเขารับผิดชอบอยู่
  5. You need to measure what is really important… จำเป็นต้องใช้ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินและระบุตัวแปรสำคัญที่จำเป็นต่อกิจการ

ทั้ง 5 ประเด็นที่ ซันเจย์ จาโลนา แบ่งปันไม่ได้มีเรื่องทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีอยู่ในประเด็นเลยครับ… ทั้งหมดเป็นการสรุปเอา “วิธีอยู่กับข้อมูลและวิธีใช้ข้อมูล” ของคนในองค์กรด้วย Mindset ระดับองค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยนด้วยกันและไล่ล่าเป้าหมายเดียวกัน… นั่นแปลว่า เมื่อให้ข้อมูลนำทาง ข้อมูลก็จะใส่รายละเอียดว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรและต้องลงทุนกับอะไรแค่ไหน

ข้อมูลบนเวบไซต์ LarsenToubro.com ในปัจจุบันชี้ว่า…  L&T Group เป็นเจ้าของเทคโนโลยีระดับ Digital Construction ครบวงจรไปแล้ว ซึ่งแปลว่า… รายได้ของ L&T นอกจากจะมาจากการก่อสร้างและที่ปรึกษาโครงการแล้ว พวกเขายังมี “ระบบ” ที่สามารถทำรายได้อีกทางไม่ต่างจากธุรกิจ IT ซึ่งเป็นกรณีการพาธุรกิจสร้าง S-Curve ใหม่ให้กิจการได้อย่างสวยงาม

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… หลายท่านที่ตามหา S-Curve ให้ธุรกิจ ซึ่งผมก็เจอหลายๆ ท่านพยายามแสวงหาไอเดียจากแรงบันดาลใจมากมายหลายรูปแบบ โดยลืมพลิกเอา “กิจการของตัวเองที่ดูแลอยู่” มาเติมข้อมูลให้ถึงขั้นที่ขับเคลื่อนการสะสางงานให้ลื่นไหลกว่าเดิมนั่นเอง… คือ S-Curve แรกที่ควรจัดเต็มก่อนอะไรทั้งหมด

อยากชวนผมไปสนุกด้วยก็ทักมาได้ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Circular Economy

อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และ เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #GreenEconomy

ต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการความร่วมมือระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยร่วมกันพัฒนาชุดวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Circular Exchange เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม และ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้

PEST Analysis

PEST Analysis #SaturdayStrategy

การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจในบางมิติ หรือ ในขั้นตอนการ Scale Up นั้น บางแง่มุมไม่สามารถใช้การวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพื่ออธิบายทิศทาง แนวโน้มและจุดอ้างอิงเชิงมหภาค ที่ต้องมองโมเดลธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสังคม ประเทศชาติ และตัวแปรใหญ่ๆ ที่มีผลต่อการวางกลยุทธ์และตัดสินใจขยับขยายธุรกิจ… ซึ่งหลายกรณีอาจจะต้องเลยไปถึงระเบียบกฏหมาย สิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัจจัยเชิงนิเวศที่สัมพันธ์กับโอกาสและอุปสรรคด้วย

Pyrolysis Bio-Oil

Pyrolysis Bio-Oil Technology #GreenEconomy

การทำงานของเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสเพื่อผลิตน้ำมันโดยหลักการพื้นฐาน จะเป็นการนำขยะพลาสติกมาเผาในเตาปฏิกรณ์จนระเหยกลายเป็นไอที่ระดับอุณหภูมิ 350-400 องศาเซลเซียส ก่อนจะกลั่นไอเป็นของเหลว ซึ่งมักจะมีองค์ประกอบทั้งน้ำมันดีเซล เนปทา และ น้ำมันเตา ซึ่งต้องนำไปกลั่นอีกรอบให้ได้น้ำมันที่สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องยนต์ หรือ เครื่องจักรได้… ไอระเหยส่วนเกินซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติยังสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลงในเตาปฏิกรณ์ได้ทั้งหมด… และกากคาร์บอน หรือ ถ่านที่เหลือจากการเผาเป็นไอก็ สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในงานอุตสาหกรรมได้

Australian bushfires

รายงานความเสียหายในเหตุไฟป่าออสเตรเลีย

เหตุไฟป่าครั้งร้ายแรงในช่วงปลายปี 2019 ถึงต้นปี 2020 ซึ่งไฟป่าลุกลามทำลาย Bushland เป็นบริเวณกว้างมากกว่า 115,000 ตารางกิโลเมตรทั่วออสเตรเลีย และยังมีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่ามากกว่า 30 ราย ส่วนบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของผู้คน ถูกไฟป่าทำลายไปหลายพันหลัง