China Maglev 600 Km/h

Maglev Train… Made in China

ยุคของการขนส่งระยะไกลทางรางและทางท่อ กำลังจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเคยได้เปรียบรถไฟยุคก่อนในเรื่องของเวลา… แต่วันนี้ รถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ Magnetic Levitation Technology  หรือ Maglev Train ที่ความเร็วระดับ 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังจะกลายเป็นประสบการณ์การเดินทางฝกม่ในหลายๆ ประเทศ…

โดยเฉพาะ Maglev Train ที่ติดตรา Made in China ของบริษัท CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd หรือ 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 จากเมือง Qingdao หรือ ชิงต่าว… เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งเบียร์จีน และเบียร์ชิงต่าวก็ล้ำเลิศไม่เป็นรองใครในโลก

Maglev Train ของบริษัท CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd สร้างความฮือฮาในวงการเทคโนโลยีคมนาคมขนส่งมาตั้งแต่ปี 2018 ด้วยการประกาศสร้างต้นแบบบนระยะทาง 5 กิโลเมตรเพื่อทดลองวิ่งจริงในปี 2021… ซึ่งก็คือปีหน้านี้แล้ว

ที่น่าสนใจก็คือ… การวิจัยและพัฒนา Maglev Train ถูกบรรจุเป็นหนึ่งโครงการสำคัญในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของจีน ในสาขาโครงการขนส่งทางรถรางที่ทันสมัย 

Maglev Train เป็นระบบการขนส่งด้วยเทคโนโลยีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งคุณสมบัติทั้งมีแรงดึงดูดและแรงผลักกัน เมื่อออกแบบให้แม่เหล็กไฟห้ายกตัวรถให้ลอยขึ้นเหนือรางวิ่งแทนการใช้ล้อ จึงทำให้ลดแรงเสียดทางได้มากมาย ทำให้ Maglev Train สามารถวิ่งได้เร็วกว่ารถไฟแบบเก่า

Maglev Train เป็นเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมขั้นสูงที่ต้องอาศัยศาสตร์และวิชาการหลายแขนง ผู้เชี่ยวชาญจีนให้ความเห็นว่า โครงการระบบขนส่งแบบ Maglev เป็นการใช้หลักเทคนิคขั้นพื้นฐานผนวกกับเทคนิคการขั้นบูรณาการระหว่างแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นนวัตกรรมที่มีความทันสมัย เหล่านักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจึงลงความเห็นตัดสินให้โครงการดังกล่าวผ่านการประเมิน และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ แม้จะเทียบเคียงกับเทคโนโลยี Hyperloop อาจจะดูเป็นรองและเก่ากว่า… แต่ข้อมูลเทียบเคียงหลายมิติก็ยังถือว่า Maglev Train ยังมีอนาคตอีกไกลไม่ต่างกัน

ส่วนข้อมูลทางเทคนิคในมิติความเร็วของการเดินทาง… รถไฟความเร็วสูง หรือ Bullet Train ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง… ความเร็วสูงสุดของเครื่องบินอยู่ที่ 800–1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง… Maglev Train ที่ความเร็วสูงสุดที่ 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง…  จึงถือเป็นยานพาหนะที่จะมาเติมเต็มช่องว่างระหว่างรถไฟความเร็วสูงและเครื่องบิน… ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า Maglev Train จะสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางจากปักกิ่งถึงเซี่ยงไฮ้เหลือเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น

ปัจจุบันมีประเทศที่พัฒนา Maglev Train อย่างจริงจังได้แก่ เยอรมันและญี่ปุ่น… Maglev Train ของญี่ปุ่นโครงการ Super Maglev Train ทดลองวิ่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 603 กิโลเมตรต่อชั่วโมง…  ส่วน Maglev Train ของประเทศเยอรมันมีความเร็วสูงสุดที่ 505 กิโลเมตรต่อชั่วโมง…

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts