Micro Credentials In Higher Education #ReDucation

Micro Credentials

อุตสาหกรรมการศึกษาซึ่งเป็นระบบนิเวศเพื่อให้บริการความรู้และทักษะแก่เยาวชน รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ต้องการเพิ่มความรู้และทักษะอย่างรวดเร็วเชื่อถือได้ จนเห็นกิจกรรมทางการศึกษาเป็นการเรียนการสอน และ การรับรองทักษะความรู้ทั้งของผู้เรียนและผู้สอนให้น่าเชื่อถือ และ ทักษะความรู้ที่เรียนมาก็ถูกนำใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้นั้น

อุตสาหกรรมการศึกษาในกระแส Technological Disruption ซึ่งระบบนิเวศทางการศึกษาถูกเปลี่ยน “แนวทางและวิธิการใช้ทักษะความรู้” อันหมายถึงเป้าหมายสุดท้ายทางการศึกษาในตลาดแรงงานซึ่งต้องการแรงงานที่มีความรู้และทักษะต่างไปจากเดิม อันเนื่องมาจาก “บทบาทของเทคโนโลยี” ที่เปลี่ยนแปลงแทบจะทุกอย่างให้ต่างไปจากเดิม

ประเด็นก็คือ กิจธุระใดก็ตามที่เทคโนโลยีเข้าไปมีบทบาทได้ มักจะถูกเทคโนโลยี “ทำลายข้อจำกัดเดิม” ซึ่งจะเห็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย… เรื่องชักช้าผิดพลาดง่ายก็จะกลายเป็นเรื่องรวดเร็วแม่นยำกว่าเดิม ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพโดยรวมจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น

การไหลบ่าของ EdTech หรือ Education Technology จึง Disrupted ระบบนิเวศทางการศึกษาแบบดั้งเดิมที่เคยเป็นมาไปตลอดกาล ทั้งในกระบวนการเรียนสอนและการพัฒนาทักษะ… ทั้งในกลไกการรับรองและยืนยันความรู้ทักษะ ซึ่งแต่เดิมมัดรวมเป็นแผนการศึกษาและแบ่งแยกเป็นสาขาวิชา โดยผู้เรียนต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่นักการศึกษาออกแบบเส้นทางไว้ตามเงื่อนไขเท่านั้น จึงจะได้รับการรับรองว่ามีความรู้และทักษะอันพึงประสงค์ ก่อนจะออกประกาศนียบัตรรับรองให้… ซึ่งมีจุดอ่อนหลายประเด็นกลายเป็นช่องว่างให้ Education Technology แทรกเข้ามาทำลายจุดอ่อนเดิมให้หายไป… 

โดยเฉพาะความยืดหยุ่นที่ผู้เรียนและผู้สอน ถูกกำหนดให้มาทำกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันตามปฏิทินทางการศึกษา ซึ่งเวลาที่ใช้เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนจริงๆ สำหรับหลักสูตรหรือรายวิชาหนึ่งๆ ไม่ได้ต้องการเวลามากมายอะไร ในขณะที่มีการใช้เวลาไปกับการรอเพื่อให้ “คิวกิจกรรม” ลงตัวตามเงื่อนไขที่สุด… กลับถูกใช้ไปมากกว่าสองในสามของวัน และยังไม่ถูกใช้ให้ครบทุกวันในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งสูญเสียเวลาไปในแต่ละปีอย่างน่าเสียดาย

Education Technology ที่มุ่งเป้าเพื่อดึงเวลากลับมาคืนให้ทุกคนในระบบนิเวศทางการศึกษา จึงถูกออกแบบให้สามารถ “ส่งมอบบริการทางการศึกษา และ การรับรองผลการศึกษา” ได้ง่ายและบ่อยเท่าที่ผู้เรียนต้องการ และ ได้บ่อยได้มากเท่าที่ผู้เรียนมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ฝึกฝนอย่างที่ต้องการ… โดยมีแนวคิดที่เรียกว่า Micro Credentials หรือ หลักฐานทางการศึกษาย่อย ซึ่งย่อยได้ถึงขั้นเก็บเป็นบันทึกการเรียนรู้รายชั่วโมง สะสมเป็นข้อมูลประจำตัวบุคคล ถึงขั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดได้ทุกที่ทุกเวลา

เอกสารสนับสนุนแนวคิด Micro Credentials ทั่วโลกต่างก็มองวิสัยทัศน์ในการใช้กลไก Micro Credentials เพื่อการพัฒนาอาชีพและวิชาชีพ โดยความรู้และทักษะในเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล จะได้รับการยอมรับ และ นำใช้เป็นใบเบิกทางสู่เส้นทางอาชีพที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

ส่วนแนวคิดการใช้ Micro Credentials ในระดับอุดมศึกษา หรือ Higher Education ต่างก็เชื่อว่า… Micro Credentials จะทำให้ “การจัดการคิวกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา” ยืดหยุ่นกับการบริหารเวลาและโอกาสมากขึ้นมาก… และยังเชื่อมต่อโอกาสเชิงบูรณาการให้ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning เกิดขึ้นได้จริงและมอบโอกาสให้ทั้งนักศึกษาและสถาบันได้ดีกว่าเดิม

กรณีการใช้ Micro Credentials โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  หรือ มจธ. หรือ เทคโนบางมด ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภูมิใจกับผลสำเร็จของกิจกรรมการศึกษาที่ได้เปลี่ยนแปลงและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ หรือ The Multidisciplinary Learning Exchange Building หรือ ตึก LX ซึ่งได้สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อรองรับแนวคิดการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในเทคโนบางมด โดยจัดการบนแนวคิด Micro Credential หรือ MC ถึงขั้นตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แล้ว

ไม่ลงรายละเอียดน๊ะครับ… เพราะถึงจะแจกแจงอะไรไว้ตรงนี้ ก็จะกลายเป็นข้อมูลล้าสมัยอยู่ดี!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

You are here

HWPL Dashboard… ความจริง 4 ด้านที่คนอยากออกแบบชิวิตใหม่ต้องเข้าใจ

HWPL ทั้ง 4 แกนเป็นพื้นฐานสำคัญของการกำหนดจุดเริ่มต้นในการออกแบบชีวิต… โดยตอนท้ายของบท You Are Here หรือ ท่านอยู่ที่จุดนี้ ของหนังสือ Designing You Life… แนะนำให้เขียนบันทึกสั้นๆ อธิบายชีวิตทั้ง 4 แกนเอาไว้ด้วย ท่านที่เคยเขียนไดอารี่คุยกับตัวเองคงทำได้ไม่ยาก… รวมทั้งท่านที่มีเรื่องบ่นตัวเองเรื่อยก็คงไม่ลำบากจะอธิบายเหมือนกัน… แล้วค่อยระบายสีบนเกจ์วัดระดับทั้ง 4 แกน แล้วจึงค้นหา “ปัญหา” ที่ทำให้เกจ์วัดระดับด้านต่างๆ ไปไม่ถึง FULL

Benz Patent Motorwagen

A Brief History of Car

รถยนต์ หรือ Car ถือเป็นสิงประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ หรือ Vehicle เพื่อการเดินทางและขนส่งที่มีพัฒนาการต่อมาจากรถม้า รถยนต์โดยนัยจึงหมายถึงยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และมีหลากหลายประเภทตามความเหมาะสมของการใช้งาน และถือเป็นพัฒนาการสำคัญที่พาอารยธรรมมนุษย์ มาไกลกว่าสิ่งมีชิวิตสายพันธ์อื่นบนโลกใบนี้

Raindrop Harvest

Rainwater Harvest… รองน้ำฝนช่วยโลก #FridaysForFuture

UNFCCC หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change หน่วยงานรับผิดชอบผลักดันวาระด้านสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ ได้สร้างเฟรมเวิร์คการทำงานเกี่ยวกับน้ำฝน ผ่านหน่วยงานย่อยชื่อ CTCN หรือ Climate Technology Centre and Network จากสำนักงานข้าหลวงในกรุง Copenhagen ประเทศ Denmark… ซึ่งมีวาระ Rainwater Harvesting หรือ วาระการกักเก็บสำรองน้ำฝน เป็นวาระสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน…

cognitive bias

ความเชื่อ เหตุผล และ Cognitive Bias

เมื่อเราอยู่ในยุคโซเชี่ยลอินเตอร์เน็ต และใช้ชีวิตด้วยการค้นข้อมูลที่สนใจจากอินเตอร์เน็ต เสาะแสวงหาความบันเทิงเริงใจจากอินเตอร์เน็ต แลกเปลี่ยนพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต… การเสิร์ชข้อมูล กดไลค์ กดติดตาม กดแชร์ และแสดงความเห็นบนอินเตอร์เน็ตและโซเชี่ยลมีเดีย… มักจะพา “ข้อมูลที่เหมือนและคล้ายกัน” มาแสดงให้เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีก จนหลายกรณีทำให้เราเห็นรูปแบบข้อมูลอยู่ชุดเดียวจน “ฝังใจเชื่อ”