pregnant with microplastic

นักวิจัยจากอิตาลีพบไมโครพลาสติกในรกของทารกแรกเกิด #EnvironmentalToxins

งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Environment International จากการศึกษาค้นคว้าของ Antonio Ragusa, Clinical Professor of Medicine และ คณะ จากภาควิชา Obstetric and Gynaecology หรือ สูตินารีเวช แห่ง Fatebenefratelli Hospital ในหัวข้อ Plasticenta: First Evidence of Microplastics in Human Placenta ซึ่งเป็นการยืนยันการพบไมโครพลาสติกตกค้างบนรกที่ห่อหุ้มทารกในครรภ์มารดา

รายงานการวิจัยได้เผยแพร่ข้อมูล พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการพบไมโครพลาสติกในรกเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยพลาสติกดังกล่าวเป็นชนิด Polypropylene และ เม็ดสีต่างๆ ซึ่งพบได้ในบรรจุภัณฑ์ทั่วไป

ในเบื้องต้น… นักวิจัยยังไม่ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่แน่ชัด แต่มีความเห็นว่า… ไมโครพลาสติกดังกล่าวว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาว หรือ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของทารกในครรภ์ไม่ดี

การตรวจหญิงตั้งครรภ์ 4 คน พบไมโครพลาสติกทั้งในรกของฝั่งตัวเด็กและฝั่งมารดา รวมถึงภายในเยื่อบุผิวที่ทารกได้รับการพัฒนา… 

ประเด็นก็คือ… ข้อมูลในรายงานการวิจัยชุดนี้มาจากการวิเคราะห์รกเด็กเพียง 4% ของทั้งหมดเท่านั้น และนักวิจัยเชื่อว่า หากวิเคราะห์เพิ่มเติมอาจพบจำนวนไมโครพลาสติกอีกจำนวนมาก

คณะนักวิจัยคาดว่า… คุณแม่อาจได้รับไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กเพียง 10 ไมครอน จากบรรจุภัณฑ์สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จำพวกเครื่องสำอาง และ ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ขนาดของไมโครพลาสติกนี้เล็กเพียงพอที่จะทำให้หลุดรอดเข้าสู่กระแสเลือด และ ถูกส่งต่อไปสู่ทารกได้

การพบปรากฏการณไมโครพลาสติกในรกเด็กครั้งนี้ ทำให้คณะแพทย์สูตินารีเวชแห่ง Fatebenefratelli Hospital ได้ออก Guildline การทำคลอดใหม่โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ถุงมือผ้าฝ้ายขณะทำคลอด รวมถึงใช้ผ้าขนหนูคลุมเตียง และ สายสะดือต้องถูกตัดด้วยปัตตาเลี่ยนโลหะ ซึ่งเป็นแนวทางการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุพลาสติกอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าไมโครพลาสติกเหล่านี้จะไม่ถูกส่งต่อไปยังทารกขณะคลอด

ประเด็นที่น่าตกใจก็คือ งานวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Junyu Hou และ คณะ จาก Bin Zhou Medical University ในหัวข้อ Polystyrene Microplastics Lead to Pyroptosis and Apoptosis of Ovarian Granulosa Cells via NLRP3/Caspase-1 Signaling Pathway in Rats ซึ่งรายงานการทดลองให้หนูตั้งครรภ์สูดดม Polystyrene Microplastics และ พบว่าส่งผลกระทบกับตับ ปอด หัวใจ ไต และสมองของทารกในครรภ์ของแม่หนูทดลองอย่างชัดเจน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *