Missing The Target… พลาดเป้าหมาย #ExtremeLeadership

งานโค้ชชิ่งของ Team Lead โดยเฉพาะทีมที่มีสมาชิกหลายคน รวมทั้งการโค้ชชิ่งระดับ Middle Management ซึ่งในทางปฏิบัติจะหมายถึงการเตรียมความพร้อมผ่านการสอนงานให้สมาชิกทีมทุกคนที่อยู่ในกลไกความสำเร็จ… ให้ทุกคนได้มี “ทักษะและคุณสมบัติ” เพียงพอที่จะไม่สร้างความล้มเหลวให้ทีม โดยสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย

งานโค้ชชิ่ง หรือ Coaching จึงถือเป็นภาระหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของ Team Lead ซึ่งต้องใช้ภาวะผู้นำ หรือ Leadership ค่อนข้างมากในการโค้ชลูกทีมในทุกๆ เป้าหมายในหลากหลายบริบท… แต่ปัจจัยความสำเร็จ–ล้มเหลวอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกๆ เป้าหมาย ก็ไม่ง่ายที่การเตรียมทีมอย่างเดียวจะรับประกันความสำเร็จได้ทั้งหมด… การทำหน้าที่ Team Lead และ Coach จึงต้องมีทักษะเพียงพอที่จะรับมือกับความล้มเหลวต่อเป้าหมายให้ได้ด้วย… เพราะทันทีที่เกิดพลาดเป้าหมายขึ้นมาในทุกกรณี ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดปัญหาภายในซ้อนปัญหาความสำเร็จ–ล้มเหลวมากมาย โดยมักจะเห็นเป็นความขัดแย้งภายในที่หลายกรณีสามารถลุกลามจนพังกันทั้งองค์กรก็เคยมี… ทักษะการโค้ชชิ่งหลังภาวะล้มเหลวจึงสำคัญที่ผู้นำจำเป็นจะต้อง “มี และ ใช้เป็น”

Caleb Donegan รองประธานฝ่ายการตลาดของ Vacasa ซึ่งเป็นธุรกิจขายห้องพักหรูหราผ่านแพลตฟอร์มใน Portland, Oregon โดยงานของ Caleb Donegan เป็นการดูแลพนักงานฝ่ายการตลาดขององค์กร และ องค์กรพันธมิตร ที่มักจะพลาดเป้าหมายทางการตลาด หรือ ขายห้องพักได้ไม่ถึงเป้าบ่อยมาก… ซึ่งความยากก็คือ ปัจจัยแวดล้อมความล้มเหลวส่วนใหญ่มักจะแตกต่างไม่ซ้ำกัน… มากบ้างน้อยบ้าง! โซลูชั่นความช่วยเหลือที่มีให้กับผลงานพลาดเป้า จึงต้องปรับไปตามเงื่อนไขความล้มเหลวผิดพลาดให้ได้มากที่สุด… โดยเทคนิคที่ Caleb Donegan แบ่งปันบน PipeDrive.com แนะนำไว้มีเพียง 4 ขั้นตอนคือ

  1. หาสาเหตุที่แท้จริง… ซึ่งต้องพูดคุยซักถาม หรือ สอบสวนหาสาเหตุให้ชัดที่สุด
  2. ทำ Retrospective จากสาเหตุที่ค้นพบ และ ไม่ลืมใส่ทุกรายละเอียดที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ล้มเหลว… โดยการทำแผนผัง หรือ ทำเป็น Mindmap จากเหตุการณ์ประกอบปรากฏการณ์ทั้งหมดที่ทำให้ล้มเหลวก็ได้ หรือ จะลุยทำ After Action Review หรือ AAR ตามแบบ Agile/Sprint เพื่อย้อนดูปัจจัยทุกตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ก็ยิ่งดี
  3. ถามคำถามและให้การสนับสนุนที่สำคัญกับความสำเร็จครั้งหน้า… ซึ่งคำถามควรสร้างสรรมากพอที่จะทำให้เห็นปัจจัยความสำเร็จ–ล้มเหลวชัดเจน โดยไม่ทำลายพลังในการไล่ล่าความสำเร็จรอบใหม่ ถึงแม้หลายกรณีจะต้อง “วางคน และ มอบหมายงาน” กันใหม่ก็ตาม
  4. ตัดสินใจให้ถูก… โดยเฉพาะการตัดสินใจในกรณีที่มีตัวเลือกที่โดดเด่นใกล้เคียงกันหลายทางเลือก ซึ่งการตัดสินใจ และ การตัดสินคน… ต้องหวังผลต่อความสำเร็จในความพยายามครั้งใหม่ และ ระมัดระวังการสร้างความขัดแย้งบาดหมางในทีมให้ดี

ในโลกความจริง… ทีมที่ประสบความสำเร็จมักจะขัดแย้งกันน้อยกว่าทีมที่เพิ่งผ่านความล้มเหลวผิดพลาดมาเสมอ โดยเฉพาะความขัดแย้งภายในสมาชิกทีมที่บ่อยครั้งมาจาก “การโยนผิด” ให้บางคน ซึ่งก็มักจะตามมาด้วยการโยนผิดกันไปมาจน “รักและไว้ใจกันไม่ลงจนทีมแตก” ในที่สุด…!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts