MIT OpenCourseware

MIT OpenCourseware #ReDucation

อยากเรียน MIT มั๊ย?… MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology อันถือเป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาลูกศิษย์ให้กลายเป็น Successors ที่สามารถฝากชื่อฝากผลงานเอาไว้ทั่วโลก จากผู้สำเร็จการศึกษาในหลากหลายสาขาวิทยาการที่ MIT มีเรียนและมีสอน… ซึ่ง MIT ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของชาวอเมริกัน และ นักศึกษาจากทั่วโลกที่คิดไกลและฝันกว้างมานาน เพียงแต่การเรียนการสอนในยุคก่อนที่จำกัดอยู่แต่ในเขตรั้ว MIT นั้น… ทำให้การเรียนที่ MIT กลายเป็นเพียงฝันสำหรับนักศึกษาส่วนใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องคัดกรองนักศึกษาให้เข้าเรียนได้เพียงส่วนน้อย เพราะที่นั่งเรียนและทรัพยากรมีไม่พอสำหรับทุกความต้องการ… ในขณะที่ต้นทุนการจัดการศึกษาก็แพงระยับจนไม่เหมาะกับนักเรียนทุนน้อยมาแต่ไหนแต่ไร

แต่อุปสรรคการเรียนทั้งหมดนั้นกำลังถูกทลายลงจากนโยบาย MIT-OCW หรือ MIT OpenCourseWare ซึ่ง MIT ได้แบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาของสถาบันมากมาย โดยเฉพาะคลิปการบรรยายของศาสตราจารย์จาก MIT ที่เคยมีแต่นักศึกษาในชั้นเรียนที่ MIT เท่านั้นที่เคยเห็น… ถูกบันทึกเป็นวิดีโอและเผยแพร่ผ่าน MIT OCW Channel บน YouTube

ก่อนหน้านั้น… MIT OpenCourseWare เผยแพร่ทรัพยากรจากสถาบันผ่านเวบไซต์ https://ocw.mit.edu ซึ่งมีสื่อการศึกษาที่ MIT ใช้จริงแบ่งปันอยู่ก่อน… ซึ่งมีทั้งทรัพยากรสำหรับนักศึกษา และ ทรัพยากรสำหรับครูอาจารย์และนักการศึกษามากมาย

MIT OpenCourseWare Homepage

คำอธิบายถึงเหตุผลของการแบ่งปันระบุว่า… นับตั้งแต่ก่อตั้ง MIT OpenCourseWare ในปี 2001 ภายใต้ภารกิจการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาจาก MIT อย่างเปิดกว้างกับคนทั่วโลก เวบไซต์ OCW ได้แบ่งปันเนื้อหาทางวิชาการหลัก ครอบคลุมบันทึกการบรรยาย หลักสูตร การบ้าน และ ข้อสอบ เกือบทั้งหมดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ MIT 

โดยเนื้อหาทั้งหมดถูกแบ่งปันอย่างเสรีและเปิดเผย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั่วโลก ในทุกสถานที่และทุกเมื่อที่ผู้เรียนต้องการ 

ซึ่ง OCW มีหลักสูตรมากกว่า 2,550 หลักสูตร ทั้งวิดีโอบรรยาย พอดคาสต์จากคณะและสาขาวิชา รวมทั้งตัวอย่างผลงานของนักศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจ และ ในโอกาสที่ OCW ดำเนินงานมาจนครบ 20 ปีด้วยความมุ่งมั่น การดำเนินการตามภารกิจนี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มและโปรแกรม NextGen OCW เพื่อเป็น OpenCourseWare ที่เข้าถึงได้และยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับอนาคต

ที่สำคัญกว่านั้น… ภารกิจของ MIT OCW ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเคลื่อนไหวโดยมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั่วโลก มีการแบ่งปันสื่อจากหลักสูตรไปแล้วมากกว่าหมื่นหลักสูตร และ เข้าถึงชีวิตของผู้คนนับล้าน เช่นเดียวกับที่ MIT OCW ทำมาตลอด 20 ปี โดยมีการสนับสนุนจากบุคคลหลายพันคนที่บริจาคในแต่ละปี เพื่อเป็นของขวัญที่ช่วยให้ OCW เติบโตเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกความประสงค์โดยไร้ขีดจำกัด

เอาเป็นว่า… อยากเรียนกับศาสตราจารย์จาก MIT ก็ไปที่ https://www.youtube.com/c/mitocw/playlists ได้เลยครับ… หรือ จะรอแพลตฟอร์ม NextGen OCW อีกหน่อยก็ได้… ส่วนท่านที่เกี่ยงว่าภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงแต่สนใจใคร่รู้จริงๆ ก็สามารถใช้ฟังก์ชั่นแปล Sub Title อัตโนมัติของ YouTube ช่วยเหลือได้ครับ… อย่าใช้ข้ออ้างเรื่องภาษามากีดกันตัวเองก็พอ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *