Strategy Teamwork

More Opportunities in Strategic Goals… ชั้นเชิงการกำหนดเป้าหมายให้ได้โอกาสที่ดีกว่า #ExtremeLeadership

ศัพท์เทคนิคในทฤษฎีการวางแผนเพื่อออกแบบโมเดลการจัดการที่สำคัญอย่างคำว่า “การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic Planning” ที่คนเรียนบริหารและนักบริหารทั่วโลกได้ยินจนชินนั้น… ถือเป็นกระบวนการเชิงองค์กร เพื่อจัดทำรายละเอียดทิศทางที่มุ่งหวัง ซึ่งเป็นทั้งเข็มทิศและพิมพ์เขียวรวมอยู่ด้วยกัน โดยจะมาพร้อมลำดับความสำคัญของ “การใช้และบริหารทรัพยากร” เพื่อผลักดันเป้าหมายที่มุ่งหวัง

บทความจากงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ในหัวข้อ The Big Lie of Strategic Planning โดย Professor Roger L. Martin อดีตคณะบดี Rotman School of ManagementUniversity of Toronto ระบุว่า… การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ทำแผน และ จัดสรรทรัพยากรไว้ในแบบที่มั่นใจได้ว่าจะ “สำเร็จแน่ หรือ ทำได้ตามเป้าแน่ๆ” และทุกคนก็กลับไปช่วยกันทำงานตามแผนอย่างสบายใจนั้น… ความง่ายและความเชื่อมั่นต่อเป้าหมาย อาจจะกลายเป็น “กับดักความสำเร็จ” ที่ต่ำกว่าประสิทธิภาพจริงๆ ของทีมหรือองค์กร… เพราะถ้ามันง่ายและทำได้แน่ๆ ก็คงไม่มีอะไรเหลือให้ท้าทายเอาความสำเร็จกว่านั้นอีก

Professor Clayton Christensen ผู้ออกแบบหลักสูตร Disruptive Strategy ที่ Harvard Business School ก็ยืนยันเช่นกันว่า… ในโลกความจริงของการจัดการ เรามักจะพบโอกาสที่คาดไม่ถึง หรือ Unanticipated Opportunities บ่อยมากเท่าๆ กับการพบอุปสรรค หรือ Threats คุกคามการดำเนินงานไม่ให้ราบรื่นอย่างที่วางแผนไว้เสมอ… และส่วนใหญ่ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองโอกาสและอุปสรรคที่ถาโถมใส่ไม่ซ้ำรูปแบบเหล่านี้เป็นประจำด้วยซ้ำ

ประเด็นการออกแบบเชิงกลยุทธ์ หรือ การหากลยุทธ์มาช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายและประสบความสำเร็จตามแผนในท้ายที่สุดจึงต้องคำนึงถึง… การเผื่อโอกาสและอุปสรรคที่คาดไม่ถึง โดยไม่บั่นทอนประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาระกิจหลัก หรือ การเผื่อโอกาสและอุปสรรคที่คาดไม่ถึง โดยไม่ต้องแลกด้วยเป้าหมายสำคัญ… ซึ่งมีสถิติมากมายยืนยันความสำเร็จในเป้าหมายได้ดีกว่า และ ยืนยันชัดเจนได้บนตัวชี้วัดในหลายๆ มิติ

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ… การเผื่อโอกาสและอุปสรรคที่คาดไม่ถึงเอาไว้ในแผนกลยุทธ์ที่ออกแบบขึ้นนั้น ในมิติของการกำหนดเป้าหมายจะหมายถึง… การมีเป้าหมายรอง และ เป้าหมายที่ยังไม่ระบุ สอดไว้ในแผนเพื่อให้การตัดสินใจ ณ เวลาที่มีโอกาสและอุปสรรคที่คาดไม่ถึงเข้ามา… ทีมหรือองค์กรจะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันได้เร็วขึ้น… แต่ต้องไม่ลืม!… ย้ำว่าต้องไม่ลืมสร้างกรอบการลำดับความสำคัญของเป้าหมาย หรือ Prioritizing Strategic Goals ประกบแผนเอาไว้ด้วย…

เพราะการลำดับความสำคัญจะหมายถึง กรอบการตัดสินใจเพื่อให้สิทธิในการใช้ทรัพยากร ซึ่งมีจำกัดกว่าปัญหาอุปสรรคและโอกาสใหม่ๆ ที่ต้องจัดการเสมอ

ส่วนรายละเอียดว่า Strategic Planning มีกี่แบบและทำแบบไหน รายละเอียดและหลักคิดเป็นอย่างไรผมขอไม่พูดถึงแล้วน๊ะครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *