การค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม โดย ผศ. สิทธิกร นิพภยะ #GreenEconomy

Negative Production Externalities, Negative Consumption Externalities

ผมได้ลิงค์ eBook ในกระแส Green Economy ของนักวิชาการไทยมาหลายเล่ม และ ผมเอาเล่มที่ชื่อ การค้าการค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาความตกลงว่าด้วยสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม โดย ผศ. สิทธิกร นิพภยะ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์… ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์บทบาทการค้าระหว่างประเทศในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ผ่านความตกลงเปิดเสรีการค้าทั้งระดับพหุภาคี ในกรอบขององค์การการค้าโลก ตลอดจนระดับภูมิภาคและทวิภาคี โดยเฉพาะความร่วมมือตามความตกลงว่าด้วยสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่หนังสือกล่าวถึงโดยรวมจะโฟกัส การผลิตที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน หรือ Negative Production Externalities และ การบริโภคที่ทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อน หรือ Negative Consumption Externalities… ซึ่งตรงไปตรงมาต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งที่ชัดเจนว่าเป็นปัญหา และ คลุมเครือว่าจะตัดสินเรื่องถูกผิด หรือ ถูกผิดเหมาะควรแค่ไหรอย่างไร… ซึ่งตัดสินกันที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทำบุคคลอื่นเดือดร้อน… 

หนังสือยาว 73 หน้ารวมปกและบรรณานุกรมท้ายเล่ม ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้าในตลาดโลกที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางการค้า โดยมีกรณีสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไข… เหมาะสำหรับท่านที่ทำการค้าส่งออก และหรือ ท่านที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Econonmy… ซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขใหญ่เหนือความตกลงทางการค้าอื่นๆ ไปหมดแล้ว

ท่านที่สนใจ Download ที่นี่ครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Kindergarten Class at Meadowlane

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กในวิกฤตโควิด #ReDucation

สำหรับเด็กปฐมวัยหรือเด็กเล็กที่ต้องรับการส่งเสริมพัฒนาการ ซึ่งมีมิติมากกว่าที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะจัดหาให้ได้โดยลำพังนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องพึ่งพาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลอย่างไม่มีทางเลือกอื่น ต่างจากเด็กวัยเรียนช่วงชั้นที่โตกว่า ที่ยังพอจะใช้กลไกการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเข้ามาเสริมแทรก ในช่วงเวลาที่การระบาดยังเข้มข้นและอันตรายอยู่มาก

Laschamps Event

Geomagnetic Reversal… สมมุติฐานเรื่องสนามแม่เหล็กโลกกลับขั้ว และ หายนะทางภูมิอากาศโลก

ทีมผู้วิจัยยังพบว่า ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ Laschamps Event ลดต่ำลงจนเหลือเพียง 0–6% ของระดับปกติเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าโลกในยุคดังกล่าวไม่มีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มอยู่เลย ทำให้รังสีจากห้วงอวกาศสามารถแผดเผาทำลายชั้นโอโซน ส่งผลให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง และยังทำอันตรายต่อสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วย

Robo Teacher

Intelligent Tutoring Systems และ AI Enables Teachers #Reducation

ดูเหมือนคีย์เวิร์ดคำว่า ITS หรือ Intelligent Tutoring Systems จะถูกพูดถึงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วยความถี่มากขึ้นมาก โดยเฉพาะการทำ Headhunter ด้วยการเสนอค่าจ้างสูงลิบลิ่วสำหรับโปรแกรมเมอร์และผู้เชี่ยวชาญ AI Enables Teachers… ซึ่งมีบทบาทในการสร้างสรรค์ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อให้ ITS Platform มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็น “สถาบันการศึกษา” ทดแทน Brick and Mortar School หรือสถานศึกษาที่เป็นอิฐเป็นปูน เหมือนที่เราเติบโตและสัมผัสมา

Artificial Intelligence Business

AI กับธุรกิจ

AI จะกลายเป็นมันสมองของกลไกการตัดสินใจที่อ้างอิงข้อมูลมหาศาล ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานได้เร็วกว่าสติปัญญาของมนุษย์ อย่างเทียบกันไม่ได้… ที่เด็ดกว่านั้นก็คือ AI สอนกันเองได้โดยวิธีการคัดลอกหรือ Copy ข้อมูลส่งต่อให้กันได้ไม่จำกัด