Creativity Stuff

New Experiences… ประสบการณ์ใหม่ #SelfInsight

คำว่า “ประสบการณ์ใหม่ หรือ New Experiences” ถือเป็นคีย์เวิร์ดที่ทรงพลังต่อความรู้สึกด้านบวกของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกับคนช่างฝัน มากไปด้วยจินตนาการ มีสุนทรียภาพในการใช้เวลาในชีวิตไปกับความรู้สึกของตัวเองมากพอ เปิดกว้างและกล้าแลกเปลี่ยนบางอย่างกับโอกาสที่ท้าทาย กล้าคิด กล้าลอง กล้าล้มเหลว และ เผชิญหน้าความวิตกกังวลกับความกลัวอย่างสงบ… และสะสมทั้งหมดที่ผ่านไปเป็นประสบการณ์ใหม่

ใครก็ตามที่ได้รับประสบการณ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ และ สามารถมีความสุขอยู่กับ “ประสบการณ์ดีๆ” ซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแน่ ในทางเทคนิคจะถือว่า “เป็นคนใช้ชีวิตเป็น” ด้วยเงื่อนไขประการเดียวที่คนๆ หนึ่งมีความสุขอยู่ได้นั่นก็คือ… สะสมแต่ประสบการณ์ที่ดีอยู่กับตัว และ ละวางปลดปลงประสบการณ์ย่ำแย่ไปจนถึงเลวร้ายให้พ้นไปจากชีวิต

งานค้นคว้าของ Scott Barry Kaufman ผู้เขียนหนังสือ Philosophy of Creativity และหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านสติปัญญาของมนุษย์ เชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์อีก 7 เล่มซึ่งขายดีทั้งหมดอยู่ในปัจจุบัน… โดย Scott Barry Kaufman ได้พูดถึง “ประสบการณ์ โดยเฉพาะประสบการณ์ใหม่” ที่เขาค้นพบจากการเก็บข้อมูลทำงานวิจัยเพื่อนำข้อมูลมาเขียนหนังสือ ซึ่ง Scott Barry Kaufman ออกเล่มใหม่เกือบทุกปีมาตั้งแต่ปี 2009 โดยมีข้อมูลยืนยันว่า… ประสบการณ์ที่ดีในทัศนคติของทุกคน รวมทั้งประสบการณ์ที่ดีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีกว่าเดิมได้ ล้วนเป็นประสบการณ์ที่เข้าถึง Needs หรือ แรงปราถนาที่ขับเคลื่อน Inner Experience หรือ ประสบการณ์สนองแรงปราถนาเบื้องลึก… ที่มีโอกาสได้สัมผัส

คำถามคือ… ถ้าอยากเป็นเจ้าของประสบการณ์ที่ดีควรจะได้สัมผัสอะไรบ้าง?

บทความเรื่อง What Happens When People Are Intentionally More Open to New Experiences? ของ Scott Barry Kaufman บนเวบไซต์ scientificamerican.com ได้รวบรวมประสบการณ์ที่คนส่วนใหญ่ได้สัมผัส มักจะเกิดความสุขสมหวังได้ง่ายกว่าปกติมาก ได้แก่…

 • Creativity Stuff หรือ ได้ทำหรือได้เป็นเจ้าขออะไรในทำนองสร้างสรรค์
 • Enjoyment of Imagination หรือ ได้มีความสุขกับจินตนาการ
 • Enjoy Cognitive Stimulation หรือ ได้มีความสุขกับการทำให้ตนเองฉลาดขึ้น/เก่งขึ้น
 • Curiosity หรือ มีความคิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นและท้าทายท้าทายสิ่งที่ยังไม่รู้
 • Intelligence Quotient หรือ IQ หรือ ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ต่อตนเองว่าฉลาดเฉลียว
 • High Tolerance for Ambiguity หรือ อดทนอดกลั้นกับอะไรที่คลุมเครือก้ำกึ่งหรือกำกวมได้สูง
 • Low Need for Closure หรือ ต้องการให้อะไรๆ จบสวยๆ ทุกเรื่องน้อย หรือ รู้จักคิดแบบช่างมันบ้าง
 • Willingness to Entertain a Variety of Perspectives หรือ เต็มใจสรรหาความบันเทิงเริงรมณ์ใส่ตัวได้ในหลากหลายบริบท
 • Personal Growth หรือ ได้ทำให้วุฒิภาวะเติบใหญ่แข็งแกร่งขึ้น
 • Breadth and Depth of Emotional Experience หรือ ประสบการณ์ด้านอารมณ์กว้างไกลลึกซึ้งกับเหตุการณ์และบริบทแวดล้อม
 • Appreciation of Beauty หรือ หลงไหลในความงาม
 • Aesthetic Chills หรือ สุนทรียะขั้นดื่มด่ำหลุดลอย หวามไหว สั่นสะท้าน ขนลุกขนชัน
 • Awe Inspiring หรือ ได้สัมผัสกับสิ่งที่ทำให้กริ่งเกรงหรือหวาดหวั่นด้วยความประทับใจ
 • Authenticity หรือ ได้ทำ/ได้สัมผัสกับความถูกต้องดีงาม
 • Absorption and Flow หรือ ได้ซึมซับดื่มด่ำขั้นจิตใจลื่นไหลล่องลอย

ขอข้ามที่จะไม่ยกตัวอย่างและอธิบายอะไรเพิ่มมากกว่านี้… เพราะผู้เขียนต้นฉบับอย่าง Scott Barry Kaufman ได้บอกไว้ว่า… ใครก็สามารถมี New Experiences หรือ ประสบการณ์ใหม่ อันหมายถึงประสบการณ์ที่ดีเมื่อคนๆ หนึ่งเปิดกว้างให้ตนเองจะได้สัมผัสกับ “ประสบการณ์สร้างสรรค์ต่อตนเอง” เพียงบางประสบการณ์ ที่ไร้ความเสี่ยงเรื่องพลิกผันกลายเป็นประสบการณ์แย่ๆ ได้ง่าย… ก็พอ

รู้จักประสบการณ์แบบไหนก็แสวงหาแบบนั้นได้เลย… อันที่ไม่เข้าใจ หรือ ทำเองได้ยาก ย้ำว่าทำเองได้ยากก็ให้ข้ามๆ ไปครับ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts