Facebook

New Facebook Community Standard… นโยบายเข้มข้นกับความเป็นส่วนตัวใหม่จากเฟสบุ๊ค 

ประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้และเผยแพร่ออนไลน์เริ่มชัดเจนก่อนขึ้นปี 2020 แล้วครับ… หลายท่านคงจะได้ข้อความให้ยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานใหม่ที่โซเซี่ยลมีเดียที่ท่านใช้บริการอยู่ Update ส่งมาให้ยอมรับเพื่อใช้งานต่อกันแล้วเป็นส่วนใหญ่… โดยเฉพาะ Facebook!

ล่าสุด Facebook ประกาศรายละเอียดเรื่อง การละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิความเป็นส่วนตัวผ่านมาตรฐานชุมชนเฟซบุ๊คหรือ Facebook Community Standard ได้ระบุถึง “เนื้อหาที่ห้ามโพสต์” ข้อมูลโดยเฉพาะรูปภาพดังต่อไปนี้ครับ

1. เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลการระบุตัวตน โดยการโพสต์หรือขอข้อมูลระบุตัวบุคคล… รวมถึง (แต่ไม่จำกัด) เช่น

 • หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขที่ใช้ในการสอบ
 • บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐ
 • บัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษาที่แสดงข้อมูลสองอย่างจากรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ชื่อ รูปภาพ หรือหมายเลขประจำตัว
 • ข้อมูลระบุตัวตนดิจิทัล รวมถึงรหัสผ่าน

2. เนื้อหาที่ประกอบด้วยประวัติหรือเอกสารทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา ไบโอเมตริก หรือพันธุกรรมของบุคคลอื่น

3. เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตนโดยการแชร์ข้อมูลระบุตัวบุคคลผ่านลิงก์ภายนอก

4. เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตน โดยการแชร์ข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ

5. เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตน โดยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลทั้งของตัวเองหรือผู้อื่น เช่น

 • บัญชีธนาคารและ/หรือข้อมูลบัตรเครดิต
 • บันทึกทางการเงินคู่กับข้อมูลบัญชีผู้ใช้

6. เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตน โดยการแชร์ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของผู้อื่นนั้นหมายถึง

 • หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลส่วนตัว
 • อีเมล Messenger และข้อมูลระบุตัวตนแชท
 • ข้อมูลข้างต้นสามารถแชร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการกุศล บริการที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือช่วยในการตามหาบุคคลหรือสัตว์ที่สูญหายได้
 • ยกเว้นในกรณีเนื้อหาที่มีมาจากข่าว หรือเนื้อหาที่อ้างหรือยืนยันว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกแฮ็ก ไม่ว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจะเป็นบุคคลสาธารณะหรือบุคคลทั่วไป

7. เนื้อหาที่ระบุชื่อบุคคล และบรรยายข้อมูลส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วย

 • ใบขับขี่ บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐนอกเหนือจากใบขับขี่ กรีนการ์ด หรือเอกสารการย้ายถิ่นฐาน
 • ทะเบียนสมรส สูติบัตร และหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ
 • ข้อมูลระบุตัวตนดิจิทัล รวมถึงรหัสผ่าน
 • ทะเบียนรถยนต์

8. เนื้อหาที่แสดงภาพภายนอกของที่อยู่อาศัยส่วนตัวหากตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว หรือมีเลขที่บ้านแสดงอยู่ในภาพ/คำบรรยายภาพ
 • ระบุเมืองหรือย่าน
 • กล่าวหรือแสดงถึงผู้พักอาศัย
 • ผู้พักอาศัยคัดค้านการเปิดเผยที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล

9. เนื้อหาที่เปิดเผยตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ระหว่างการแฝงตัวปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบ ในกรณีที่

 • เนื้อหาระบุชื่อเต็มหรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ และกล่าวถึงสถานะหรือการปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
 • เนื้อหามีภาพที่ระบุใบหน้าของเจ้าหน้าที่ และกล่าวถึงสถานะหรือการปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน

10. เนื้อหาที่เปิดเผยข้อมูลที่ซ่อนตัว โดยการแชร์ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เว้นแต่ที่ซ่อนตัวนั้นจงใจเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ หรือการบริการรักษาความปลอดภัย ผ่านการแสดงความคิดเห็น โพสต์ เพจหรือกลุ่มด้วยตนเองอยู่แล้ว

 • ที่อยู่จริงของที่ซ่อนตัว (อนุญาตให้ระบุเฉพาะตู้ปณ.ได้)
 • รูปภาพที่ซ่อนตัว
 • เมือง/ย่านที่ตั้งของที่ซ่อนตัวที่ระบุได้
 •  ข้อมูลเปิดเผยผู้อยู่อาศัยในที่ซ่อนตัว

นอกจากนั้นยังมี “เนื้อหาต่อไปนี้อาจถูกลบ” เอาไว้ด้วย… แปลว่า ไม่ว่าท่านจะเผลอหรือตั้งใจนำมาโพสต์ แต่หากระบบตรวจจับข้อมูลเข้าเงื่อนไขการลบ… ก็จะโดนลบสถานเดียว! ได้แก่ รูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกรายงาน ซึ่งบุคคลในภาพหรือวิดีโอนั้นเป็น…

 1. ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าสิบสามปี โดยตัวผู้เยาว์ พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้รายงานเนื้อหาดังกล่าว
 2. ผู้เยาว์อายุระหว่างสิบสามถึงสิบแปดปี โดยผู้เยาว์เป็นผู้รายงานเนื้อหาดังกล่าวเอง
 3. ผู้ใหญ่ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้รายงานเนื้อหาดังกล่าวและกฎหมายที่บังคับใช้อาจให้สิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น
 4. บุคคลไร้ความสามารถและไม่สามารถรายงานเนื้อหาได้ด้วยตนเอง

โดยรวมสรุปว่า… ข้อมูลและรูปภาพที่พ่อค้าแม่ค้าเคยโพสต์กันเป็นประจำ แต่ตอนนี้ “ห้ามโพสต์เด็ดขาด” ได้แก่

 1. หมายเลขประจำตัวประชาชน
 2. เลขพัสดุ
 3. สลิป / บัญชีธนาคาร
 4. เบอร์โทร อีเมล
 5. รีวิวจากลูกค้า ทั้งแบบข้อความที่แคปจากแชท และการเปรียบเทียบก่อน – หลังใช้สินค้า
 6. บัตรประชาชน
 7. บัตรอื่น ๆ และหนังสือรับรองต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐออกให้

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts