Next World Leaders

ในบรรดาบทความ หรือความเห็นที่เกี่ยวกับ “ทักษะผู้นำ” ที่โลกอินเตอร์เน็ตแชร์ต่อแบ่งปันและแนะนำกันอย่างกว้างขวางนั้น… ต้องมีบทความชื่อ Why cyber leaders are likely the next world leaders. อยู่ในลำดับต้นๆ มาตั้งแต่ปี 2019 อย่างแน่นอน

บทความดังกล่าวเผยแพร่ในนาม World Economy Forum ช่วงกลางปี 2019 ที่ผ่านมา เขียนโดย Francesca Bosco และ Rebekah Lewis ซึ่งทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และธรรมาภิบาลอยู่ที่ World Economic Forum นั่นเอง

บทความเรื่อง 10 reasons why today’s cyber leaders are tomorrow’s world leaders หรือ 10 เหตุผล ทำไมผู้นำด้านไซเบอร์วันนี้ จะกลายเป็นผู้นำโลกในวันข้างหน้า… อธิบายผ่านธรรมชาติของงานด้านไซเบอร์ซึ่งมีพลวัตรสูง ปรับเปลี่ยนเร็ว อยู่กับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เมื่อเจอวิกฤติแต่ละครั้ง ก็ต้องตัดสินใจเร่งด่วนภายใต้ความกดดัน ทักษะของคนวงการไซเบอร์จึงน่าสนใจและน่าจับตาดูว่า ผู้ที่ผลิตและทำงานกับเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้านั้น มีลักษณะและมีทักษะอะไร 

Francesca Bosco และ Rebekah Lewis ยกตัวอย่าง 10 ทักษะของผู้นำในโลกไซเบอร์ และชี้ว่านี่อาจเป็นทักษะของผู้นำโลกอนาคต

  1. Extensive knowledge and a broad skills base หรือ มีความรู้และทักษะที่กว้างขวาง
  2. Ability to anticipate หรือ มีความสามารถด้านการทำนาย
  3. Probing discernment หรือ มีความสามารถในการพินิจพิเคราะห์
  4. Capacity to identify cross-cutting strategic issues หรือ มีความสามารถในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่ชัดเจน
  5. Crisis management หรือ มีความสามารถในการจัการภายใต้ภาวะวิกฤต
  6. Sound ethics and integrity หรือ มีจริยธรรมและความรับผิดรับชอบ
  7. Balancing details and the big picture หรือ สร้างสมดุลย์รายละเอียดกับภาพรวม
  8. Capacity to delegate หรือ แจกจ่ายมอบหมายงานเป็น
  9. Consensus building and decision-making หรือ รู้การหาฉันทามติเพื่อการตัดสินใจ
  10. Maximizing workforce potential หรือ ส่งเสริมศักยภาพขีดสุดให้ทีมงาน

บทความตอนนี้ขอไม่ลงรายละเอียดน๊ะครับ เพราะแง่มุมเชิงลึกจริงๆ ของแต่ละประเด็นมีรายละเอียดปลีกย่อยพอสมควร เบื้องต้นตั้งใจจะแปลและสรุปความเพิ่มเติมใส่ทั้ง 10 หัวข้อเพื่อขยายความเหมือนกันครับ แต่หลายๆ ประเด็น ต้องอธิบายเพิ่มเติมมากอยู่ โดยเฉพาะการอธิบายร่วมกับมุมมองการบริหารจัดการ เอาเป็นว่า…ผมคิดว่าตัวเองต้องค้นคว้าเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น จึงจะกล้าใส่รายละเอียดให้เห็นภาพชัดเจนกว่าที่บทความต้นฉบับ ฉายภาพด้วยมุมมองคนไซเบอร์มิติเดียว… ผมแนบลิงค์ต้นฉบับไว้ใต้อ้างอิงให้ท่านที่สนใจเป็นพิเศษแล้วครับ แต่ก็สัญญาว่าจะแตกประเด็นเขียนถึงในอนาคตอันใกล้นี้

ขอบคุณที่ติดตาม!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

australia

พายุลูกเห็บ ไฟป่า และปัญหาฝุ่นควันในออสเตรเลีย

นอกจากไฟป่าที่ยังไหม้อยู่ น้ำท่วม ถนนขาด ลูกเห็มถล่มใส่… ชาวออสเตรเลียยามนี้ยังมีปัญหาฝุ่นควันขั้นวิกฤติเร่งด่วนอีกส่วนหนึ่งที่รอให้จัดการและแก้ไข… หรือไม่ก็คงรอให้ธรรมชาติเมตตาและให้โอกาสบ้างเท่านั้น…

Perfect Day Ice Cream

Perfect Day Milk & Ice Cream #RederStartup

Ryan Pandya และ Perumal Gandhi ได้พาโครงการ Synthetic Milk หรือ นมสังเคราะห์ ชื่อโครงการ Muufri Milk เข้าโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพในเมือง Cork ประเทศ Ireland ซึ่งการเปิดตัวแนวคิดการสังเคราะห์เวย์โปรตีน หรือ Whey Protein ด้วยโครงสร้างพันธุกรรมเลียแบบเวย์โปรตีนจากนมวัว แต่หมักบ่มจากคาร์โบไฮเดรทพืช… ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์นมจากโปรตีนพืชอย่างนมจากถั่วต่างๆ อย่างสิ้นเชิง…

Hyper Personalization

Hyper Personalization… ข้อมูลลูกค้าแบบเจาะจงลงลึก

เมื่อใกล้จะถึงปี 2020 เข้ามาทุกวัน ในแวดวงธุรกิจและการตลาดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงอนาคตอันใกล้ ที่ธุรกิจน้อยใหญ่ต่างก็มองหากลยุทธ์และแนวทาง ที่จะพาธุรกิจของตัวเองฝ่าด่านการแข่งขันเพื่อเข้าไปอยู่ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้ได้