NFT Degrees and Certificates… กรณีศึกษา Hoseo University #ReDucation

Hoseo University ในเขต 충청남도 หรือ Chungcheongnam-do หรือ ชุงชองใต้ ได้ออกประกาศที่จะมอบปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาเป็น NFTs หรือ Non-Fungible Token หรือ ดิจิทัลโทเคนแบบทดแทนกันไม่ได้… ซึ่งจะมอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก Hoseo University จำนวน 2,830 คน ที่จบในปีการศึกษา 2021

ทั้งนี้… Hoseo University คาดหวังว่า การเปลี่ยนปริญญาบัตรแบบกระดาษให้อยู่ในรูปแบบ NFTs จะช่วยให้บริหารจัดการได้ดีขึ้น และ ยังช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขใบปริญญาได้ดีกว่าเดิม

แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่มากับข่าวปริญญาบัตร NFTs ในเกาหลีใต้ก็คือ… NFTs ได้รับการรับรองและนำใช้อย่างแพร่หลายจากหลายหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในเกาหลีใต้ โดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศอย่าง Samsung… SK… LG และอีกมากมาย ต่างก็นำ NFTs เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งความปลอดภัยของ NFTs ที่อยู่บน Blockchain ทำให้สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสแต่แก้ไขดัดแปลงไม่ได้… Hoseo University จึงนำมาปรับใช้กับปริญญาบัตร เพื่อลดปัญหาการปลอมแปลงปริญญาบัตร รวมทั้งการฉ้อโกงรูปแบบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนั้น… Sungkyunkwan University ในกรุงโซลก็มีการทดลองให้รางวัลผลงานดีเด่นในระหว่างฝึกงานที่เรียกว่า Graduation Success Story Contest ซึ่งปีการศึกษา 2021 เป็นของ Ms. Moon Kyung-won บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ได้รางวัล Grand Prize จากผลงานการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยจากหลากหลายวัฒนธรรมที่มาจากเกาหลีเหนือ โดยเธอทำงานอาสาสมัครมากกว่า 284 ชั่วโมง ซึ่งเกินข้อกำหนดการฝึกงานเพื่อสำเร็จการศึกษาเพียง 40 ชั่วโมงมาก

คำถามบาดใจหลายๆ คนที่อยากรู้ว่าทำไมไทยตามเกาหลีใต้ไม่ทัน… เหตุผลใหญ่อันหนึ่งเลยก็เพราะครูบาอาจารย์ และ คนใหญ่คนโตในฝั่ง Academic ของเกาหลีใต้กล้าเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์เพื่อพาลูกศิษย์ลูกหาพัฒนาไปกับเทคโนโลยีที่เป็นอนาคต… ในขณะที่ ครูบาอาจารย์ และ คนใหญ่คนโตในฝั่ง Academic ของไทยส่วนหนึ่งกลับหมดเวลาไปกับการพาลูกศิษย์ลูกหาไปเล่นการเมืองสีเสื้อกับนักการเมืองอาชีพ หรือ ไม่ก็หาทางออกสื่ออยากเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะยกเว้นตัวเอง… อย่างน่าเสียดาย!

และอีกไม่นานคงได้เจอคำถามบาดใจอีกว่า… ทำไมไทยตามมาเลเซียไม่ทัน? ทำไมไทยตามเวียดนามไม่ทัน? ทำไมไทยตามอินโดนิเซียไม่ทัน?

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts