Novel Food 2022… อาหารนวัตกรรมใหม่ #RederSMEs

Novel Food

นวัตกรรมอาหารในมิติของอาหารที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทนอาหารแบบดั้งเดิมที่มนุษย์รู้จักและเคยกินกันมา ซึ่งเป็นอาหารที่มนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์เคยหาได้ในธรรมชาติ และ มนุษย์ยุคต่อๆ มาต้องเพาะหรือเลี้ยงเพิ่มเติมขึ้น เพื่อทดแทนวัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติที่ร่อยหรอหมดไปจากธรรมชาติ ในขณะที่ประชากรมนุษย์กลับเพิ่มขึ้นมากมาย… แต่การเพาะเลี้ยงก็ยังไม่มากพอจนเห็นมีปัญหาการขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ทั่วโลก

การพัฒนาอาหาร และ พัฒนาวัตถุดิบผลิตอาหารแบบใหม่จึงเป็นความท้าทายทางนวัตกรรมมาตลอด ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารต้องคิดไกลกว่าการผลิตและแปรรูปแบบเดิม ซึ่งชัดเจนแล้วว่าไม่พอกินพอใช้ และยังมีปัญหากับ “ศักยภาพสนับสนุนภารกิจและเป้าหมายใหม่ของมนุษยชาติที่ต่างออกไปจากเดิม… การพูดถึง Novel Food ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจึงเป็นกลายเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ

Novel Food หรือ อาหารแบบใหม่ ซึ่งนิยามกันไว้ว่า… เป็นอาหาร หรือ เป็นส่วนประกอบของอาหาร ที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการถึงประวัติการบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่า 15 ปี… หรือ วัตถุดิบอาหาร หรือ ส่วนประกอบของอาหาร อันได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารชนิดนั้น… รวมทั้งวัตถุดิบอาหาร หรือ ส่วนประกอบของอาหาร มีองค์ประกอบ และ โครงสร้าง รวมทั้งรูปแบบของอาหาร ได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะ “ผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ และ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต และ กลไกการดูดซึมเข้าร่างกาย หรือ Metabolism

ส่วนนิยามในสหภาพยุโรป หรือ EU ระบุว่า… Novel Food เป็นอาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์ที่ “ไม่เคยมีการบริโภคในสหภาพยุโรป” ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม ปี 1997 ประกอบด้วย

  1. อาหารที่สกัด/พัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่
  2. อาหารที่ผลิตจากแหล่งโภชนาการใหม่
  3. อาหารที่ผลิตจากกรรมวิธีรูปแบบใหม่
  4. อาหารแบบดั้งเดิมที่มีการบริโภคโดยทั่วไปนอกกลุ่ม EU

ในขณะที่ Australia ให้นิยาม Novel Food ไว้ว่า… เป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารท้องถิ่น หรือ Non-traditional Food ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาให้ประเมินด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ดังนี้คือ

  1. ความเป็นไปได้ในการเกิดผลข้างเคียงต่อมนุษย์ หรือ Potential for adverse effects in humans
  2. ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของอาหาร หรือ Composition or structure of the food
  3. กระบวนการในการเตรียมอาหาร หรือ Process by which the food has been prepared
  4. แหล่งที่มา หรือ Source from which it is derived
  5. รูปแบบและปริมาณการบริโภค หรือ Patterns and levels of consumption of the food
  6. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดขอบเขตการเป็น Novel Food เอาไว้ภายใต้บทบัญญัติ  Code of Federal Regulations Title 21 ของ US FDA และ ต้องไม่มีสารต้องห้ามในกลุ่ม GRAS หรือ Generally Recognized As Safe…

ราละเอียดปลีกย่อยขอข้ามครับ… เพราะที่ต้องการพูดถึงจริงๆ คือโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ซึ่งท้าทายห่วงโซ่การเตรียมวัตถุดิบ และ การแปรรูปสินค้าอาหาร ซึ่งร่างกายมนุษย์ต้องการพลังงานจากสิ่งที่ “กินเข้าไป” รวมทั้งวิธิการให้พลังงานกับร่างกายด้วยเทคนิคทางการแพทย์ซึ่งยังมีข้อจำกัดมากมายเป็นปัญหารอจัดการด้วยแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่า… จะมีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

ส่วนข้อมูลระดับโมเดลนวัตกรรมของ Novel Food และ โมเดลธุรกิจ Nove Food สำหรับท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับ Novel Food โดยตรง ทักทาง Line ID: dr.thum ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

G Force Apple

Moscovium… UFO และการเดินทางด้วยแรงโน้มถ่วง

เหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์อยากรู้จักแรงโน้มถ่วง และอยากใช้งานแรงโน้มถ่วงจริงๆ ไม่ใช่เพื่อจำลองสภาพใช้เป็นที่อยู่อาศัย ในวงโคจรค้างฟ้าเท่านั้นหรอกครับ… มนุษย์ต้องการสร้างแรงโน้มถ่วงเพื่อใช้ในการเดินทางต่างหาก… โดยเฉพาะการเดินทางในจักรวาล

Presentation

Message and Structuring of Presentation… สารและการจัดวางบนสไลด์

แนวคิด “การแปลงสารเป็นสไลด์” เพื่อเรียงลำดับ Messages แต่ละชิ้นที่คนออกแบบการสื่อสารในทุกวัตถุประสงค์ ของทุกขนาด Messages… สามารถส่งสารไปยังจุดหมายปลายทางได้ครบถ้วน… ซึ่งการแบ่ง Message เป็นชิ้นย่อยก็เพื่อไม่ให้ Message ของเราเกิดปรากฏการณ์ Cognitive Overload กับผู้รับสารหรือ Receiver… ซึ่งกรอบทฤษฎี Cognitive Load Theory ที่ว่าด้วยแนวทาง “ช่วยนำส่งสาร” ในลักษณะคาดคะเนประสิทธิภาพของสารที่จะเข้าถึงกลไกสมองระดับสติปัญญาของ Receiver หรือ Target Audience

ปาท่องโก๋การบินไทย กับ ชาไข่มุกแอร์เอเชีย

สินค้าอาหารพื้นๆ ที่ใส่ความพยายามของคนทำงาน ไม่ว่าจะถูกผลักดันด้วยแรงกดแบบไหน แต่เมื่อสามารถเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงขับเคลื่อนเชิงบวก จนทำให้สินค้าอาหารพื้นๆ ที่มีคนทำอยู่ดาษดื่นจนชินตา กลายเป็นแรงขับองค์กรให้ปรับตัวจนขยับออกจาก “ภาวะไร้ความหวัง” และพิสูจน์พลังของความพยายามที่คนกลุ่มหนึ่งร่วมแรงกันสร้างขึ้น และผมเชื่อว่า “การร่วมแรง” ของคนการบินไทย และ คนแอร์เอเชียเกิดจากความรัก…

Team Building

Team Building… สร้างทีมอย่างไรไม่ให้อ่อนซ้อม

Team Building เป็นเหมือนการเตรียมทีมกีฬา ที่สมาชิกทีมจะเป็นเหมือน “ผู้เล่นตำแหน่งต่างๆ” ซึ่งกิจกรรมหลักที่ทำให้คนหลายๆ คนมารวมตัวกันเป็นทีม ก็เพื่อซักซ้อมหรือฝึกซ้อมร่วมกัน ที่สมาชิกทีมต่าง “ต้องเข้าใจ” วัตถุประสงค์ของการมาทำงานร่วมกันก่อนอื่น…