The Office Of The Basic Education Commission

OBEC CC… ถนนสายดิจิตอลของ สพฐ

สพฐ หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ The Office Of The Basic Education Commission ที่เรียกกันย่อๆ ว่า OBEC… เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผมเฝ้าติดตามความเคลื่อไหวแบบรัวๆ ถี่ๆ ในช่วงที่ การปฏิรูปการศึกษาโดยปริยาย สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งอุปสรรคและโอกาสท้าทายทุกท่าน ที่ดูแลการศึกษาพื้นฐานของเรา

The Office Of The Basic Education Commission

สพฐ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546… ซึ่งเป็นห้วงเวลาของการปฏิรูปโครงสร้างระบบการศึกษาครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของไทย พร้อมๆ กับความหวังมากมายของหลายๆ ท่านที่เชื่อว่าการศึกษาช่วยให้ประเทศของเราดีขึ้นได้

ตัดภาพมาถึงปัจจุบัน… การเปลี่ยนแปลงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ต้องเรียนทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยความเคารพตามตรงว่า “น่าผิดหวัง” แม้มิติทางการศึกษาพื้นฐานหลายอย่าง จะพัฒนามาไกลกว่าช่วงก่อนใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมี สพฐ อย่างมากก็ตาม

แต่อะไรๆ ทั้งหมดที่ผมเห็นว่าน่าผิดหวัง ก็ยังมี “หลายอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเติบโตในแบบที่ สพฐ เป็น” ซึ่งกองเชียร์อย่างผมเข้าใจได้ว่า นั่งดูข้างสนามกับเมาหมัดบนเวทีมันไม่เหมือนกัน… แต่ก็คนละเรื่องกับภาพที่เห็นตรงหน้าบนเวทีว่า นักมวยที่เราเชียร์… ป้อแป้เพราะโดนหมัดหรือเพราะหมัดไม่โดน!

วันนี้ก็เลยเอาประเด็นแพลตฟอร์ม OBEC CC หรือ OBEC Content Center… มาบอกเล่าป่าวประกาศ เผยแพร่และเสนอความเห็นพอหอมปากหอมคอ

OBEC Content Center ถือเป็น Products ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ กับแนวทางคลังทรัพยากรทางการศึกษาของไทยสำหรับครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองช่วงชั้นปฐมศึกษา… ซึ่งทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นภาษาไทย ก็คงมีแต่คนไทยที่ผลิตและใช้กันเอง

ประเด็นคือ OBEC มีวิสัยทัศน์ มีแพลตฟอร์ม แต่ Contents และทรัพยากรทางการศึกษา ไปจนถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเติมต่อพัฒนาการของเด็กปฐมศึกษาในแพลตฟอร์ม OBEC CC… มีน้อยและด้อยคุณภาพอย่างน่าใจหาย

แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนการสอนก็เหมือนช่องทีวี… ถ้ารายการทีวีไม่น่าสนใจ แล้วใครจะเสียเวลาไปดูทีวีช่องนั้น… แพลตฟอร์ม OBEC CC ก็ไม่ต่างกัน ถ้า Contents และระบบจัดการเผยแพร่ ไม่สามารถ HOOK กลุ่มเป้าหมายทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองได้แล้วหล่ะก็… “การมีกับไม่มีแพลตฟอร์ม” มีค่าเท่ากันในทางเทคนิค

OBEC, The Office Of The Basic Education Commission
OBEC, The Office Of The Basic Education Commission

ผมทดลองใช้แพลตฟอร์มดูครับ… เจอด่านแรก! ที่ต้องการข้อมูลสมัครสมาชิกเยอะไปหน่อย และดูเหมือนจะติดกับดัก “การพัฒนาระบบที่ต้องการ KYC หรือ Know Your Customer” แบบเก่ามากๆ อยู่เลย… ส่วนประเด็น Contents ยังน้อย จัดหมวดหมู่และระบบสืบค้นยังเหลือการบ้านอีกเยอะก็เรื่องหนึ่ง… แต่ประเด็น Contents Manifest หรือข้อมูลกำกับ Content แต่ละเรื่องแต่ละบทที่หายไปหรือไม่มีเลยในบางเนื้อหา… ผมคิดว่าที่ทำมาทั้งหมดสอบไม่ผ่านเรื่องมาตรฐานขั้นต้น!!!

รายละเอียดลึกๆ เจาะๆ อย่าง UX/UI ไล่ไปถึงอะไรต่อมิอะไร… ขอข้ามน๊ะครับ เพราะปรับปรุงแก้ไขได้ไม่ยาก เอาเป็นว่าผมทำนายแบบนี้ไว้ก็แล้วกันว่า… OBEC CC Platform ล้มเหลวแน่นอนถ้า Contents ยังใช้มาตรฐานแค่ระดับนี้ผลิต เผยแพร่และจัดการแบบตามมีตามเกิดได้เท่านี้

ตามนั้นครับ!!!

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *