มหาสมุทร… ร้อน!

Ocean Warming at the Rate of Five

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ลง Journal Advances in Atmospheric Sciences ได้รายงานข้อมูลจากการศึกษาของคณะนักวิทยาศาสตร์ 14 ท่านจาก 11 สถาบันทั่วโลก มีใจความสำคัญชี้ว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของมหาสมุทรทั่วโลกในปี 2019 เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิค่าเฉลี่ยระหว่างปี 1981 ถึงปี 2010 ขึ้นมา 0.075 องศาเซลเซียส

Dr. Lijing Cheng

ดร.เฉิงหลี่จิง จาก IAP หรือ Institute of Atmospheric Physics หรือสถาบันฟิสิกส์บรรยากาศ แห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน หรือ CAS หรือ Chinese Academy of Sciences ในฐานะหัวหน้าทีมศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในมหาสมุทรครั้งนี้ ระบุว่า… อุณหภูมิของมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้น 0.075 เกิดจากการดูดซับความร้อนของมหาสมุทรทั่วโลก ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา

ประเด็นก็คือ การจะทำให้อุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้น 0.075 องศาเซลเซียส ต้องใช้พลังงานมากถึง 228 เซกซ์ทิลเลียนจูล (Sextillion Joules ) หรือเท่ากับระเบิดปรมาณูที่ถล่มเมืองนางาซากิ 3600 ล้านลูก

นั่นแปลว่า ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา มหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนเท่ากับโดนระเบิดปรมาณูวินาทีละ 4 ลูกตลอดเวลา… แต่ปี 2019 ที่ผ่านมา มหาสมุทรต้องรับภาระดูดทรัพย์ความร้อนหนักกว่าเดิมเทียบเท่าการโดนระเบิดปรมาณู 5 ลูกต่อวินาที

นี่คือเหตุผลที่น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ความชื้นในชั้นบรรยากาศสูงกว่าที่ผ่านมา ทำให้กระแสน้ำร้อนน้ำเย็นในมหาสมุทรเปลี่ยนทิศทาง… ทำให้พายุลมและฝนแปรปรวนรุนแรงร้ายกาจ… ทำให้เราได้เห็นน้ำท่วมทะเลทรายและไฟป่าในเขตร้อนชื้นอย่างอินโดนิเซียหรืออสเตรเลียที่ดับไม่ได้

เหตุการณ์น้ำท่วมในซาอุดีอาระเบีย ต้นปี 2019

เหตุการณ์ไฟป่าในออสเตรเลีย ปี 2019-2020

#FridaysForFuture ครับ!

อ้างอิง

Futurism.com
Aljazeera.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Green Environment

คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ปี 2563

ประเทศไทยมีการผลักดันนโยบายส่งเสริมสนับสนุน Green Supply Chain และ Green Value Chain ผ่าน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรในการดำเนินกิจการ ที่คู้ค้าหรือตลาดเป้าหมาย ระบุไว้ชัดเจนเป็นแนวนโยบาย

Free Form Food

รู้จักกับ Free From Food… #SaturdaySMEs

สินค้ากลุ่ม Free From Food ได้รับความนิยมมากขึ้น และเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กลายเป็นสินค้าในกระแสหลักและไม่นับว่าเป็นสินค้าในตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม หรือ Niche Market สำหรับผู้บริโภคกลุ่มเล็กที่มีความต้องการเฉพาะอีกต่อไป

plastic bag natural

Bioplastic… ปฐมบท #FridaysForFuture

ยุคของ Bioplastic มาถึงช้ากว่าที่หลายฝ่ายเข้าใจมาก ซึ่งถ้านับจากวันเปิดตัว Parkesine ต้นแบบพลาสติกชีวภาพที่ทำจากไนโตรเซลลูโลส หรือ Nitrocellulose โดย Alexander Parkes ในงาน Great London Exhibition ปี 1862 หรือกว่า 150 ปีมาแล้ว… ย่อมถือว่าพัฒนาการกว่าร้อยปีที่มีมา “ยังไปไม่ถึงไหนเท่าไหร่เลย”