สมาร์ทโชห่วย… โชห่วยไฮเทคเพื่อชุมชน

Smart โชห่วย

ในปี 2563 กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบรายใหม่และพัฒนาสู่การเป็น “สมาร์ทโชห่วย” ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 30,000 ราย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านและชายแดนที่มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นจำนวนมาก

สถิติ การเติบโตของร้านค้าโชห่วยที่ใครๆ คิดและเชื่อว่า… คงล้มหายตายจากไปจากสังคมในไม่ช้า ในวันที่ 7-11 ขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์… แต่ดูสถิติก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีมั๊ยครับ!

  • ปี 2561 ประเทศไทยมีร้านโชห่วย 438,820 ร้าน
  • ปี 2562 ประเทศไทยมีร้านโชห่วย 443,123 ร้าน

ส่วนแบ่งทางการตลาดจะพบว่า 

  • ร้านโชห่วยมีสัดส่วนทางการตลาดสูงถึง 44.1%
  • ร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วนทางการตลาดที่ 31.8% 
  • ไฮเปอร์มาร์เก็ตมีสัดส่วนทางการตลาดที่ 24.1%

โดยข้อมูลการกระจายตัวตามพื้นที่แบ่งตามภูมิภาคจะพบว่า … ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร้านค้าโชห่วยกระจายอยู่ 34%… ภาคกลาง 22%… ภาคเหนือ 16%… ภาคใต้ 15%… ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ที่ 13%

โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชห่วยของกระทรวงพาณิชย์ ยังได้รับการสนับสนุนจากไฮเปอร์มาร์เก็ตค้าส่งชื่อดังอย่างแม็คโคร ได้นำแผนแนวทางโครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” เข้ามาร่วมในการพัฒนาโชห่วยไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอจุดเด่นของแนวคิด “ครัวชุมชน” เพื่อสร้างรายได้และเป็นศูนย์กลางชุมชนในการจำหน่ายอาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย สามารถเก็บรักษาได้นานถูกหลักอนามัย ลดยอดการสูญเสียของสินค้า และช่วยสร้างกำไรได้กว่า 20% และยังเป็นพื้นที่ที่สมาชิกในชุมชนสามารถนำผัก ผลไม้ หรือสินค้าภายในชุมชม เข้ามาฝากจำหน่ายในร้านโชห่วยได้ ในลักษณะของการแบ่งปัน เพื่อสร้างความสุขในชุมชนอีกด้วย 

โดยแม็คโคร ยังได้ให้การสนับสนุนในการแบ่งปันความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆในการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย หรือ โชห่วย เช่น 

  • การสร้างความแตกต่าง ด้วยไอเดียเสริม เพื่อเพิ่มยอดขาย และกำไร 
  • การเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยด้วยเทคโนโลยี ผ่าน e-Learning ตลอด 24 ชั่วโมง จากเว็บไซต์ โชว์ห่วยไทย.com
  • บริการรับสั่งซื้อ จัดเตรียมสินค้า และจัดส่งสินค้า ผ่านระบบ On-line ของแม็คโคร ทั้ง Makro Click และ Makro App เพื่อเป็นตัวช่วยในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วย
  • การนำระบบ Smart POS ซึ่งเป็นระบบที่แม็คโครได้พัฒนาขึ้น มาใช้ในการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าภายในร้านค้าโชห่วย   
  • การสร้างการรับรู้ใหม่ๆ ในเชิงของ Branding ในการเป็นที่พึ่งของชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำสินค้ามาขาย และมีส่วนร่วมในการช่วยคิดการจัดภายในร้านโชห่วย

ท่านที่เป็นสมาชิกของ Makro อยู่แล้วใช้หมายเลขสมาชิกสมัครใช้บริการที่ โชว์ห่วยไทย.com ได้เลยครับ

อ้างอิง

Siam Makro
Marketing Oops

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Woven City

The Street As Platform #ReImagine

เมืองอัจฉริยะซึ่งหนีไม่พ้นต้องขับเคลื่อนผ่านอัลกอริธึมที่ได้จากข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data จะพัฒนาเติบโตซับซ้อนแตกแขนงเป็นอะไรได้บ้าง… โดยมีจิตนาการถึงความเงียบสงัดบนท้องถนนที่มีแต่ยานยนต์ไฟฟ้า โดรน และ พื้นที่สีเขียวชอุ่มของพันธ์ไม้ริมทั้งในทางและริมทาง จนเปลี่ยนเมืองแบบที่เคยเป็นไปสู่เมืองที่ยังยืน และ เป็นมิตรกับพลเมืองขั้น Citizen-Centric Smart Cities หรือ เมืองอัจฉริยะแบบพลเมืองเป็นศูนย์กลาง… แทนที่จะเป็นไฟจราจรเป็นศูนย์กลาง หรือ ด่านลอยคอยปรับเป็นศูนย์กลางอย่างบางประเทศ

Customer Retention Program

Customer Lifetime Value และ Retention Program สำหรับ SMEs #RederSMEs

ชุดความคิดการริเริ่มและทำธุรกิจแบบขาดข้อมูลที่ชัดเจนนี่เอง ที่ทำให้ธุรกิจรายย่อยและรายเล็กจำนวนมาก ขาดโอกาสที่จะเติบโตขยับขยาย จนผู้ประกอบการเองไม่สามารถแยกโอกาสกับปัญหาออกจากกันได้อย่างชัดเจน… ประเด็นนี้จึงถือเป็นรากเหง้าหนึ่งของกิจการขนาดย่อมและรายย่อย ต้องอยู่ในสภาพ “ปรับตัวก็ไม่ได้ จะโตต่อไปแบบไหนก็ยาก”

ADL xAPI

Experience API และ LRS… มาตรฐานการออกแบบหลักสูตรออนไลน์

xAPI ที่ประกาศใช้ใหม่นี้ จะว่าไปแล้วก็เป็นเหมือนมาตรฐานการบันทึกกิจกรรมของผู้เรียน ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคอร์สและทรัพยากรหรือสื่อแบบต่างๆ ในคอร์ส ซึ่งการบันทึก จะเป็นชุดข้อความที่สร้างไว้ตามมาตรฐานเอกสาร JavaScript Object Notation หรือ JSON ที่เป็นมาตรฐานกลางของข้อมูลแบบ Unstructure แบบหนึ่งที่คอมพิวเตอร์และมนุษย์ต่างก็อ่านได้ความหมายเดียวกัน

Tomato

มะเขือเทศบ้านนางอย… #SaturdaysSMEs

โมเดลวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร… ที่นั่นมีการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศอย่างเป็นระบบ ขนานไปกับการปลูกมะเขือเทศป้อนโรงงานหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริไว้