Smart โชห่วย

สมาร์ทโชห่วย… โชห่วยไฮเทคเพื่อชุมชน

ในปี 2563 กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบรายใหม่และพัฒนาสู่การเป็น “สมาร์ทโชห่วย” ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 30,000 ราย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านและชายแดนที่มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นจำนวนมาก

สถิติ การเติบโตของร้านค้าโชห่วยที่ใครๆ คิดและเชื่อว่า… คงล้มหายตายจากไปจากสังคมในไม่ช้า ในวันที่ 7-11 ขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์… แต่ดูสถิติก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีมั๊ยครับ!

  • ปี 2561 ประเทศไทยมีร้านโชห่วย 438,820 ร้าน
  • ปี 2562 ประเทศไทยมีร้านโชห่วย 443,123 ร้าน

ส่วนแบ่งทางการตลาดจะพบว่า 

  • ร้านโชห่วยมีสัดส่วนทางการตลาดสูงถึง 44.1%
  • ร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วนทางการตลาดที่ 31.8% 
  • ไฮเปอร์มาร์เก็ตมีสัดส่วนทางการตลาดที่ 24.1%

โดยข้อมูลการกระจายตัวตามพื้นที่แบ่งตามภูมิภาคจะพบว่า … ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร้านค้าโชห่วยกระจายอยู่ 34%… ภาคกลาง 22%… ภาคเหนือ 16%… ภาคใต้ 15%… ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ที่ 13%

โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชห่วยของกระทรวงพาณิชย์ ยังได้รับการสนับสนุนจากไฮเปอร์มาร์เก็ตค้าส่งชื่อดังอย่างแม็คโคร ได้นำแผนแนวทางโครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” เข้ามาร่วมในการพัฒนาโชห่วยไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอจุดเด่นของแนวคิด “ครัวชุมชน” เพื่อสร้างรายได้และเป็นศูนย์กลางชุมชนในการจำหน่ายอาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย สามารถเก็บรักษาได้นานถูกหลักอนามัย ลดยอดการสูญเสียของสินค้า และช่วยสร้างกำไรได้กว่า 20% และยังเป็นพื้นที่ที่สมาชิกในชุมชนสามารถนำผัก ผลไม้ หรือสินค้าภายในชุมชม เข้ามาฝากจำหน่ายในร้านโชห่วยได้ ในลักษณะของการแบ่งปัน เพื่อสร้างความสุขในชุมชนอีกด้วย 

โดยแม็คโคร ยังได้ให้การสนับสนุนในการแบ่งปันความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆในการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย หรือ โชห่วย เช่น 

  • การสร้างความแตกต่าง ด้วยไอเดียเสริม เพื่อเพิ่มยอดขาย และกำไร 
  • การเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยด้วยเทคโนโลยี ผ่าน e-Learning ตลอด 24 ชั่วโมง จากเว็บไซต์ โชว์ห่วยไทย.com
  • บริการรับสั่งซื้อ จัดเตรียมสินค้า และจัดส่งสินค้า ผ่านระบบ On-line ของแม็คโคร ทั้ง Makro Click และ Makro App เพื่อเป็นตัวช่วยในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วย
  • การนำระบบ Smart POS ซึ่งเป็นระบบที่แม็คโครได้พัฒนาขึ้น มาใช้ในการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าภายในร้านค้าโชห่วย   
  • การสร้างการรับรู้ใหม่ๆ ในเชิงของ Branding ในการเป็นที่พึ่งของชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำสินค้ามาขาย และมีส่วนร่วมในการช่วยคิดการจัดภายในร้านโชห่วย

ท่านที่เป็นสมาชิกของ Makro อยู่แล้วใช้หมายเลขสมาชิกสมัครใช้บริการที่ โชว์ห่วยไทย.com ได้เลยครับ

อ้างอิง

Siam Makro
Marketing Oops

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts