P-E-O-P-L-E Framework… กรอบแนวคิดเพื่อการสื่อสารเชิงบวกในทีมและองค์กร #ExtremeLeadership

วันนี้ลอกการบ้านอาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากบทความที่โค้ชเผยแพร่บน HRnote.asia ว่าด้วยการสื่อสารเชิงบวกในทีม หรือ องค์กร และ การประสานงานอื่นๆ ที่การันตีได้ว่าจะทำให้ได้ผลลัพธ์แบบ Win-Win ระหว่างกัน… ทั้งผู้ส่งสาร และ ผู้รับสาร ไม่ว่าผู้ส่งสาร กับ ผู้รับสารนั้นจะเป็นใครกับใคร หรืออยู่ในสถานะใดในองค์กร ก็มั่นใจได้ว่าจะเกิดสัมพันธภาพที่ดีของคนในองค์กร จนกลายเป็นเรื่องดีๆ ตามมาอีกมากในอนาคต… เพราะปัญหาใหญ่ของทุกๆ องค์กรล้วนมีเหตุมาจากเรื่อง “การสื่อสาร” ที่หลายๆ เรื่องพลิกผันไปเพราะ “พูดกันไม่รู้เรื่อง” นั่นเอง

การสื่อสารเชิงบวกที่โค้ชชัญญชิตา ศรีชัย แนะนำมีชื่อว่า P-E-O-P-L-E Framework ซึ่งเป็นการรวม Keyword ดีๆ ทั้งหมด 6 คำมาอธิบายกรอบแนวคิดที่ควรใช้ในการสื่อสารพูดคุย และ บอกเล่ากันภายในองค์กร… โดย P-E-O-P-L-E Framework ประกอบไปด้วย…

  1. P – People Oriented หรือ เน้นคน… โดยเคารพความเสมอภาคในความเป็นคน ใส่ใจความรู้สึกนึกคิดในความเป็นคนของคู่ปฏิสัมพันธ์ และ ระมัดระวัง Result Oriented หรือ การเน้นผลลัพธ์เมื่อต้องพูดถึงโดยมีแง่มุมของ “การกดข่ม” อัตตาตัวตน เกียรติ และ ความเป็นคนของคู่ปฏิสัมพันธ์ 
  2. E – Empathy หรือ ใส่ใจ… ซึ่งต้องใส่ใจแบบเอาใจใส่ถึงรายละเอียด เข้าใจบริบทว่า “ถ้าเขาเป็นเรา เราเป็นเขา” กับ Result หรือ ผลลัพธ์ และ สถานการณ์ที่อยู๋ตรงหน้าจะเป็นอย่างไร… ซึ่งหัวใจของการใส่ใจก็คือ “ความเข้าใจ” ที่มีให้คู่ปฏิสัมพันธ์ โดยไม่เหมารวมความเข้าใจของตนเป็นของคู่ปฏิสัมพันธ์โดยปริยาย
  3. O – Open Mind หรือ เปิดใจ… เพื่อให้ “เหตุ และ ผล” มีโอกาสเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งต้องไม่ด่วนตัดสิน และ ปิดโอกาสใดๆ ของคู่ปฏิสัมพันธ์ด้วยความคับแคบ และ เย่อหยิ่ง
  4. P – Positive หรือ พลังบวก… โดยเฉพาะคำพูด และ ท่าทีที่ใช้ในการสื่อสารทางบวก ซึ่งเป็นด่านแรกของการให้เกียรติกัน
  5. L – Listen Actively หรือ ฟังอย่างตั้งใจ… เพราะการตั้งใจฟังให้ได้มากกว่าการได้ยินสำคัญกับ “ความเข้าใจระหว่างกัน” เป็นอย่างมาก… ซึ่งต้องใช้ทักษะการฟัง หรือ Listening Skills ในระดับ 4 คือทักษะการฟังอย่างตั้งใจ หรือ ดีกว่านั้นคือทักษะการฟังระดับ 5 ซึ่งเป็นการฟังเชิงลึก หรือ ฟังด้วยความใส่ใจ
  6. E – Engage หรือ ผูกพันธ์… โดยเห็นคุณค่าของสายสัมพันธ์ และ ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันในทุกๆ มิติ… ซึ่งความผูกพันธ์นี่เองที่จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อกันโดยเข้าใจผลกระทบทั้งบวก และ ลบที่เกิดกับคนหนึ่งจะสะเทือนถึงคนอื่นๆ ผ่านสายสัมพันธ์ที่ผูกกันอยู่เสมอ

ประมาณนี้ครับ… เนื้อหาที่แบ่งปันยังคงบอกเล่าแบบ Reder ซึ่งขาดรายละเอียดของต้นฉบับที่โค้ชชัญญชิตา ศรีชัย ท่านแบ่งปันเอาไว้… หาอ่านได้ที่นี่ครับสำหรับท่านที่สนใจ

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts