The Latest Articles

soft skills

Soft Skills… ทักษะศตวรรษที่ 21

องค์กรสมัยใหม่ ต้องการเพื่อนร่วมงานและบุคคลากรที่ต้องเป็นเลิศทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ทุกที่แล้ว… แต่เดิมมา การสมัครงานและจ้างงานมักจะพิจารณา Hard Skills อย่างเกรดจากผลการเรียนหรือประสบการณ์การผ่านงาน แต่ปัจจุบันงานตำแหน่งสำคัญๆ ค่าตอบแทนสูงๆ ล้วนมองหา Soft Skills ประกอบการพิจารณาทั้งสิ้น นอกจากนั้น Soft Skills ยังหมายถึงรากฐานของความสุขและความสำเร็จด้านอื่นๆ นอกจากอาชีพการงานอีกด้วย… มาดูกันว่า Soft Skills ทั้ง 9 ทักษะมีอะไรบ้าง…

More »

SOSTAC Planning Systems… Digital Marketing Strategy

ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการโฟกัสเรื่องการตลาดก็แล้วกัน เพราะวันนี้ก็ยังมีประเด็นทางการตลาดที่อยากเอามาเล่าเสริมอีกมากเหลือเกิน…

More »

The Sum of All Fears #หนังดังที่ยังดู

The Sum of All Fears เป็นหนึ่งในบรรดาหนังสายลับ และ หนังที่เล่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย–สหรัฐ โดยมีฉากการไล่ล่าข้อเท็จจริงผ่านปฏิบัติการด้านข่าวกรอง… CAI–KGB และ ยังมีภาพการดำเนินยุทธวิธีเชิงความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจนิวเคลียร์รัสเซีย–สหรัฐในแบบ “นิย๊ายนิยาย” ซึ่งก็สนุกและตื่นเต้นอย่างน่าประทับใจ

More »

Invention Patent and Petty Patent… พื้นฐานความรู้เรื่องสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรม #RederEntrepreneur

การครอบครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่เป็นอนุสิทธิบัตร และที่เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ถือเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ง่ายที่สุดทางหนึ่ง ซึ่งถ้าท่าน หรือ ธุรกิจของท่าน… ได้คิดค้นสิ่งใหม่ และ นำไปสู่โอกาสทางการค้าและอุตสาหกรรมได้ โดยเฉพาะการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เดิมให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้จนเข้าเกณฑ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือ Invention Patent… โอกาสที่ท่าน หรือ ธุรกิจของท่านจะมีแต้มต่อ หรือ Competitive Advantage ที่ชัดเจนก็ย่อมเป็นไปได้มากขึ้น

More »
best candidate or job human resources

T–Shaped Leadership… ภาวะผู้นำในองค์กรที่ล้ำเลิศ #ExtremeLeader

T-Shaped Leadership จะมีความหมายเกิน T-Shaped Skills ในตัวผู้นำเท่านั้น โดยผู้นำยังต้อง “หาคน และ สร้างคน” ให้มี T-Shaped Skills หรือเป็น T-Shaped Professionals ให้มีอยู่ในองค์กรมากๆ หรือ ทั้งหมดเลยเหมือนที่ Tim Brown จาก IDEO สร้างเป็นมาตรฐานแรกของคุณสมบัติพนักงานเอาไว้… จน IDEO มีผลงานที่สำนักออกแบบอื่นๆ ทำไม่ได้ หรือ ทำไม่สำเร็จมากมายจนถึงปัจจุบัน

More »

Victim Blaming… เหยื่อผู้ถูกกล่าวโทษ #SocialInsight

คำว่าเหยื่อ… หลายคนที่สนใจปัญหาการถูกคุกคามก็คงรู้จัก Hashtag #Metoo บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งได้สะท้อนความคับข้องที่ “เหยื่อ” ออกมาบอกคนอื่นๆ ว่าฉันก็เคยเป็นเหยื่อในกรณีเดียวกันมาก่อน ตั้งแต่เหยื่อการกลั่นแกล้งรังแก หรือ Bullying… ไปจนถึงเหยื่อการคุกคามความสงบสุข… คุกคามทางเพศ หรือแม้แต่คุกคามชีวิตจิตใจแบบต่างๆ ซึ่งมีบางคนในหมู่ผู้คนมากมายที่เราไม่รู้จัก… อาจเคยเป็นเหยื่อของเหตุการณ์บางอย่างที่เลวร้ายกับเขาปนอยู่เสมอ แถมยังมี “เหยื่อ” บางส่วนถูกกล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสภาพของเหยื่อเสียเอง

More »
Math and Me

Problem Solving Cycle for VESPA Mindset

Problem Solving Cycle หรือ วัฏจักรการรับมือกับปัญหา แบบของ VESPA Mindset ได้ปรับวิธีและมุมมองปัญหาโดยตรง แทนการมองด้วยกรอบระดับสร้างผลลัพธ์ทางการศึกษาแบบของของ David A. Kolb… จึงส่งผลทำให้ Problem Solving Cycle สำหรับ VESPA Mindset สามารถทำความเข้าใจผ่านคำถามและแนวทางสะสางซึ่งเป็นทางเลือกมากมายเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์โดยตรงด้วย…

More »
Moon

Nokia Bell Labs 4G LTE บนดวงจันทร์ #FutureCommunication

Thierry Klein ในฐานะ Head Enterprise and Industrial Automation Research Lab ที่ Nokia Bell Labs ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า… อุปกรณ์ LTE System สำหรับติดตั้งบนดวงจันทร์ของพวกเขาได้ผ่านการทดสอบในสภาวะตึงเครียดสูง ทั้งการกระแทก การสั่นสะเทือน การทำงานในภาวะสุญญากาศ ความร้อน และ การแผ่รังสี… ลุล่วงด้วยดีไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง และ พร้อมแล้วที่จะนำอุปกรณ์สถานี 4G LTE ทั้งระบบไปติดตั้งเข้ากับยานลงจอดบนดวงจันทร์ที่พัฒนาโดย Intuitive Machines

More »
Data Wharehouse

ข้อมูลกับภาวะผู้นำ… มีไว้ ใช้เป็น ก็เห็นค่า

ปัญหาและอุปสรรค์ของการใช้ข้อมูลระดับองค์กร มักจะมาจาก “ความไม่พร้อมของบุคลากร” โดยเฉพาะผู้นำระดับกลาง หรือ Middle Management ที่ถูกดันมาทำงานด้าน Data ทั้งๆ ที่ไม่เชี่ยวชาญ… ซึ่งถ้าประกอบเข้ากับ วิสัยทัศน์และเป้าหมายการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ หรือ Data Analytics ที่ “คลุมครือเกาะกระแสมากกว่าจะเกาะแก่นองค์กร” โดยผู้นำระดับสูงที่ส่วนใหญ่ “ยังเชื่อกึ๋นกับเก๋า” ของตัวเอง มากกว่าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว

More »