The Latest Articles

Blended Learning

Blended Learning Canvas

ธรรมชาติของ Blended Learning ไม่มีสูตรตายตัว… ยกเว้นการโฟกัสนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เหมือนกรณีของ Teacher Aili Olichney ซึ่งนอกจากจะเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว ยังเอา Growth Mindset ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายอีกด้วย

More »
Blended Learning Lesson Plan

Blended Instructions Lesson Plan

วิจัยในชั้นเรียนแบบใช้ eLearning กลุ่มหนึ่ง และสอนในชั้นเรียนอีกกลุ่มหนึ่งเทียบกันมาบ้าง… ส่วนใหญ่งานวิจัยแบบนี้จะสรุปว่า “ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่างกัน” ซึ่งข้อสรุปงานวิจัยแบบนี้แหละ ที่ทำให้ eLearning ในบ้านเราล้าหลังและวังเวงจนกระทั่งมาสำลักโควิดคราวนี้จึงรู้ว่า… เราไม่มีสื่อดิจิตอลเพียงพอสำหรับเด็กๆ

More »
Reder Blended Learning

Blended Learning Lesson Design

Blended Learning ทำง่ายๆ แค่เอาข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัดเตรียมสอบ ไปใส่ LMS หรือ Learning Management Systems แบบไหนก็ได้ ให้นักเรียนได้ใช้ประเมินความรู้ตัวเอง และเตรียมสอบ… ก็ได้แล้ว

More »
Citroen CX20 1988

Citroen CX… รักแรกในรอยล้อ

Citroen CX ทุกโมเดลย่อย ล้วนใช้ช่วงล่าง Hydropneumatic ที่ต้องยกตัวก่อนล้อหมุนและยุบตัวเมื่อดับเครื่องจอด ซึ่งแม้แต่ลูกหมาตัวเล็กๆ ก็ลอดเข้าไปนอนใต้ท้องยามจอดไม่ได้… ช่วงล่างของ Citroen XC สามารถทรงตัวได้แม้ยางรั่วที่ความเร็วย่านขับขี่ปกติ และยังสามารถทรงตัววิ่งแบบ 3 ล้อที่ความเร็วต่ำๆ ได้ด้วย

More »
Recompose

Recompose… ปุ๋ยมนุษย์ #FridaysForFuture

Recompose ให้บริการฌาปณกิจด้วยของเหลว ซึ่งจะได้ปุ๋ยอินทรีย์จากขบวนการ Alkaline Hydrolysis กับศพมนุษย์แทนที่จะเป็นเถ้ากระดูกเหมือนการเผา

More »
Excess Food & Food Waste,

Excess Food and Food Waste… อาหารส่วนเกินและขยะอาหาร #FridaysForFuture

ทั่วโลกมีขยะอาหาร หรือ Food Waste ถูกทิ้งประมาณ 1 ใน 3 หรือ กว่าร้อยละ 30 จากจำนวนทั้งหมดที่ถูกผลิตขึ้นบริโภคในแต่ละวัน หรือ รวมกันประมาณ 1,300 ล้านตันต่อปี จำนวนอาหารที่ถูกทิ้งที่ว่านี้ นับเป็นปริมาณที่มากพอสำหรับประชากรในทวีปแอฟริกาบริโภคได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

More »
Green Environment

คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ปี 2563

ประเทศไทยมีการผลักดันนโยบายส่งเสริมสนับสนุน Green Supply Chain และ Green Value Chain ผ่าน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรในการดำเนินกิจการ ที่คู้ค้าหรือตลาดเป้าหมาย ระบุไว้ชัดเจนเป็นแนวนโยบาย

More »

Pininfarina Battista… EV 1,900 แรงม้าจากอิตาลี #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Pininfarina Battista เป็น HyperEV อีกคันหนึ่งของโลกที่ถูกผลิตแบบจำกัดจำนวนเพียง 150 คัน และ ถูกยกย่องว่าเป็นเจ้าของสถิติความเร็วที่ไม่เป็นรองตัวแรงจากรถแบรนด์ไหน หรือ รถสัญชาติอะไร และ ใช้พลังงานแบบไหน หรือ วิ่งด้วยเทคโนโลยีอะไร… ถึงแม้จะไม่ได้ครองสถิติ EV ที่มีแรงม้าสูงที่สุดอย่าง Lotus Evija เจ้าของสถิติ 1972 แรงม้าก็ตาม

More »
Sony Reon

Thermoelectric Cooler Peltier… เทคโนโลยีความเย็นปลอดสาร CFC

ปี 1834 นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส 2 คน คือ French Watchmaker และ Jean CharAthanase Peltier ได้ค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Peltier effect… โดยทั้งสองค้นพบว่า… เมื่อได้ทำการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับสารกึ่งตัวนำ พบว่าที่ผิวทั้งสองด้านของ “สารกึ่งตัวนำชนิดแรก เกิดความร้อนขึ้นที่ผิว และ ที่ผิวอีกด้านของสารกึ่งตัวนำอีกชนิดก็เกิดความเย็นขึ้นที่ผิว” โดยเกิดขึ้นสอดคล้องกับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า… ในทางกลับกัน ถ้าหากมี “การให้ความร้อนที่ผิวด้านหนึ่งและความเย็นอีกด้านหนึ่ง” ก็ส่งผลทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้น

More »

5 Simple Rules for Strategy… 5 กฏพื้นฐานง่ายๆ ในการดำเนินกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

ทุกองค์กรจะมีแผนที่ล้มเหลวส่วนหนึ่งเสมอโดยไม่มียกเว้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก คนมากหรือคนน้อย เงินหนาหรือขัดสน… เพราะจะมีกลยุทธ์ที่ใช้ผลักดันแผนส่วนหนึ่ง “ทำไม่ได้จริงอย่างที่คิด” และทำให้แผนการนั้นล้มเหลวทันทีเป็นส่วนใหญ่เสมอ

More »

Low Conscientiousness… บกพร่องความประณีตพิถีพิถัน #SelfInsight 

ความพิถีพิถัน หรือ Conscientiousness ถือเป็นลักษณะบุคลิกภาพที่บุคคลแสดงออกถึงความใส่ใจ ละเอียดลออ ระมัดระวัง และ รอบคอบ ในการคิด ทำ และ ปฏิสัมพันธ์ทั้งกับความคิดจิตใจตน และ ผู้อื่น… ซึ่งคนที่มีความพิถีพิถันจะแสดงให้เห็นถึง “ความตั้งใจดีโดยพื้นนิสัยเดิม” ที่แสดงออกถึงความต้องการที่จะทำอะไรให้ดี พิถีพิถันกับรายละเอียด เป็นระบบระเบียบ และ ผลิตผลลัพธ์ได้ดีกว่า และ มีประสิทธิภาพกว่าคนขาดความพิถีพิถัน มักง่าย และ ใส่ใจเงื่อนไขแวดล้อมอื่นๆ ที่ไกลจากความเห็นแก่ตัวได้ไม่มาก

More »

กลยุทธ์การสร้างความปรองดองในองค์กร #SaturdayStrategy

ประเด็นก็คือ… ในที่ทำงานทุกแห่งล้วนมีโครงสร้างการจัดการผลตอบแทนต่อคนทำงานในแบบของตน… ซึ่งมักจะให้ผลตอบแทนได้ไม่ทั่วถึงต่อความพึงพอใจของทุกคนไม่ต่างกันทั้งองค์กรเล็กและใหญ่… ในทุกๆ ที่ทำงานจึงมีการ “แย่งชิงผลตอบแทน” ผ่านความพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการโครงสร้างผลตอบแทนที่ต้องใช้ และ ต้องได้ “อำนาจการตัดสินใจ” เพื่อให้ตนเข้าถึงผลตอบแทนที่เหนือกว่า และ อำนาจมักมีไม่พอสำหรับทุกคน จนทุกคนที่ต้องการอำนาจดังว่านั้นจำต้องแย่งชิง… ซึ่ง “ท่าทีและวิธีในการแย่งชิง” มักจะเข้มข้นเบี่ยงเบนเมื่อผ่านการแย่งชิงกันไปมา และ มักจะกลายเป็นความขัดแย้งที่หาสาเหตุไม่เจออีกเลย กระทั่งเห็นเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อกันในที่ทำงานอย่างชัดเจน

More »