The Latest Articles

Emotional Intelligence and Social Intelligence

หลายวันก่อนผมจำเป็นต้องเข้าไปค้นฐานข้อมูลงานวิจัยที่ Researchgate

More »

นวัตกรรมเพื่อจัดการปัญหาสาธารณะกรณีการรณรงค์ลดโลกร้อน… #FridaysForFuture

ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ที่คนบนโลกรับรู้และสัมผัสได้ด้วยสัญชาติญาณ และสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตของมนุษย์

More »

Indecent Proposal… ข้อเสนอที่รักมิอาจกั้น – หนังดังที่เคยดู #002

คู่รักหนุ่มสาวแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันมาอย่างหอมหวาน แต่แล้ววันหนึ่งก็ถังแตกไม่เหลือเงินแม้แต่จะกินข้าว…

More »
Recompose

Recompose… ปุ๋ยมนุษย์ #FridaysForFuture

Recompose ให้บริการฌาปณกิจด้วยของเหลว ซึ่งจะได้ปุ๋ยอินทรีย์จากขบวนการ Alkaline Hydrolysis กับศพมนุษย์แทนที่จะเป็นเถ้ากระดูกเหมือนการเผา

More »
Mobile Smart Factory

Smart Factory… โรงงานสำหรับ SMEs ยุคนี้ #RederSMEs

Smart Factory จะทำให้ขั้นตอนการผลิตมีประสิทธิภาพเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการการผลิต ที่ข้อมูลทุกอย่างในสายการผลิตถูกรายงานแบบ Realtime อย่างแม่นยำ ทำให้ความผิดพลาดล่าช้าต่ำลง จนเห็นต้นทุนการดำเนินงานลดลงในระยะยาว

More »
carrot experience

Information + Experience = Knowledge… สูตรเรียนเก่งแบบ VESPA Mindset

ในหนังสือ The Student Mindset: A 30-Item Toolkit For Anyone Learning Anything ของ Steve Oakes และ Martin Griffin ได้ระบุกลไกการเกิด Knowledge เอาไว้ 3 ขั้น “ที่ต้องมี” ในกระบวนการเรียนการสอนเสมอเมื่อต้องการผลลัพธ์ถึงขั้น “เกิดองค์ความรู้กับผู้เรียน” ไม่ใช่แค่ “สอนเสร็จ” อย่างที่เห็นอยู่ทั่วไปในระบบการศึกษาปัจจุบัน…

More »

Customer Personas สำหรับ Digital Marketer

คำถามเรื่องอยากขายได้หรืออยากเพิ่มยอดขาย… เป็นคำถามสุดคลาสสิคที่โค๊ชและที่ปรึกษาทางธุรกิจทุกคนต้องเจอแน่นอน

More »
Target Ladder

Creative Problems Solving

ความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับปัญหาอย่างยากที่จะแกะออกจากกันได้… หรืออีกนัยหนึ่งจะเรียกได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์มาจากโจทย์ปัญหาที่ต้องการคำตอบด้วยแนวทางวิธีการและกระบวนการใหม่ๆ นั่นเอง

More »

Types of Feedback in Workplace… ประเภทขอการชี้แนะติชมในที่ทำงาน #ExtremeLeadership

การตำหนิติติงหรือถึงขั้นว่าร้ายป้ายสีกันและกันในองค์กร ซึ่งอ้างอิงความรับผิดชอบบ้าง ผลงานบ้าง และ อะไรอีกมากมายที่มาจากสาเหตุมากคนก็มากความ โดยคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครพร้อมจะรับผิดกันนัก เว้นแต่จะหลบหลีกความผิดพลาดนั้นๆ ไม่ได้… การวิพากษ์วิจารณ์ หรือ การตำหนิติติง หรือ เลวร้ายถึงขั้นว่าร้ายป้ายสีกันในองค์กรจึงนำมาซึ่งความขัดแย้งภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอ…

More »

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #RederSMEs

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ Business Development Service ปีงบประมาณ 2565 เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือ รับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ หรือ Business  Development  Service Provider ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  หรือ Co-Payment ในสัดส่วน 50–80%

More »