The Latest Articles

Marketing Automation การตลาดอัตโนมัติ

ในยุคดิจิตอลอย่างปัจจุบัน การทำธุรกิจและเริ่มธุรกิจในทัศนะของผมเป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ก่อนมาก

More »
แฟนฉัน ชาตรี

แฟนฉัน… เพลงดังยังจำ #002

ผมเป็นแฟนเพลงวงชาตรีถึงขนาด ยอมอดข้าวกลางวันเพื่อเก็บตังค์ค่าข้าวไปซื้อเทปคาสเซ็ท…

More »

Sustainable & Livable Low-carbon Cities… เมืองคาร์บอนต่ำสุขอาศัยอย่างยั่งยืน #SustainableFuture

งานสัมนาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่น่าสนใจมากวาระหนึ่ง มีชื่องานว่า “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable & Livable Low-carbon Cities” ซึ่งเป็นงานสัมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Greenhouse Gas Management Organisation หรือ TGO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแม่งาน… และมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น… กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก หรือ Global Environment Facility หรือ GEF และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNDP Thailand… จัดขึ้นในวันที่ 21–22 มิถุนายน 2022 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทาง Zoom 1,042 คน และ ผู้ชมที่จิดจามทาง Facebook Live รวมทั้ง 2 วัน 87,069 คน

More »
Spa Hand

โอกาสและความท้าทายของธุรกิจนวดสุขภาพ ธุรกิจสปาและธุรกิจความงาม COVID19 #Saturday SME

ธุรกิจสปาและนวดสาย Wellness ในบ้านเรามีผู้ประกอบการหลักๆ อยู่สองกลุ่มคือ… กลุ่มที่ทำธุรกิจสปาและความงามเป็นธุรกิจ กับกลุ่มอาชีพอิสระและธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียด “การดำเนินธุรกิจ” แทบไม่เหมือนกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาผ่าน “กลุ่มลูกค้า” ของผู้ประกอบการทั้งสองแบบ ซึ่ง Customer Persona และ Customer Journey ต่างกันมาก

More »

Organizational Awareness… จิตสำนึกรักองค์กร  #ExtremeLeadership

การเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานที่มีลูกทีมบางส่วนทำงานไปวันๆ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ต่อหน้าที่จนเห็นเป็นผลงานอย่างเดิม หรือ ถึงขั้นแย่กว่าเดิม… ไม่อยากเปลี่ยนแปลง… ขาดเป้าหมายอันเป็นปัจจัยการเติบโตก้าวหน้าและท้าทายทั้งส่วนตน และ ขององค์กร… ทำงานให้องค์กรเท่าที่จำเป็นต้องทำ… ไม่ใส่ใจชื่อเสียงภาพลักษณ์และการอยู่รอดขององค์กร… คิดลบต่อที่ทำงานและเพื่อนร่วมงานตลอดเวลา และ อะไรอื่นอีกมากที่พนักงานกลุ่มนี้อยู่ในองค์กรโดยไม่มีความสุข รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของความน่าเบื่อหน่ายและไร้สุขของเพื่อนร่วมงานอีกมาก

More »
Saturday Strategy

Small Town Strategy… กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง #SaturdayStrategy

ตำนานความยิ่งใหญ่มากที่สุดเรื่องหนึ่งจาก WalMart ก็คือ Small Town Strategy หรือ กลยุทธ์เมืองรอง หรือ กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ที่ WalMart เลือกทำเลค้าขายในเมืองรองที่ห้างค้าปลีกรายใหญ่ในยุคเดียวกันไม่สนใจ เพราะคนน้อย ลูกค้าน้อย ตลาดเล็ก… ซึ่งร้านค้าปลีกในเมืองรองแต่เดิม ก็เลือกที่จะขายสินค้าราคาแพงกว่าห้างใหญ่ในเมือง จนเหลือ “ช่องว่างทางธุรกิจ” ให้ WalMart ตั้งห้างค้าปลีกในเมืองเล็กขายสินค้าราคาไม่แพง หรือ ขายราคาเท่าห้างใหญ่ในเมืองใหญ่…

More »

Market Size Analysis สำหรับ Startup และ SME

สิ่งควรทำลำดับถัดมาก่อนตัดสินใจประกอบกิจการหรืออกแบบธุรกิจก็คือการศึกษาตลาด… ต่อให้ท่านเห็นโอกาสจากตลาดและ Demand มากมายอยู่ตรงหน้า การศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจตลาดที่ท่านสนใจก็ยังจำเป็นอยู่ดี… วันนี้ผมจึงเลือกเครื่องมือในการประเมินขนาดตลาด หรือ Market Size ที่กำลังได้รับความเชื่อถืออย่างแพร่หลายในวงการ Startup และ SME ด้วยเทคนิค TAM/SAM/SOM

More »
Attention Learner

Types of Attention… ระดับความสนใจใฝ่เรียน

ความสนใจและจดจ่อต่อการศึกษาเรียนรู้ หรือที่แวดวงการศึกษานิยมใช้คำว่า “ความสนใจใฝ่เรียน หรือ Attention” ที่มักจะหมายถึง ภาวะจดจ่ออย่างมีสติและสมาธิในเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้ได้ผลการถ่ายทอดความรู้ ที่วัดความรู้จากผู้เรียนได้โดยตรง ว่าเพิ่มขึ้นแค่ไหนอย่างไรเมื่อเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

More »

Lewin’s Change Model.. โมเดลการเปลี่ยนแปลงของเลวิน #ExtremeChange

ในบรรดา “เครื่องมือการจัดการความเปลี่ยนแปลง หรือ Change Management Tools” ที่ถูกแนะนำ และหรือ ถูกใช้มากที่สุดในลำดับต้นๆ มักจะมีชื่อ Lewin’s Change Model หรือ โมเดลการเปลี่ยนแปลงของเลวิน ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นทดสอบโดย Kurt Lewin ซึ่งเผยแพร่โมเดลผ่านผลงานตีพิมพ์เรื่อง Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 1947 โดยถูกอ้างอิง และ ประยุกต์ไปเป็นทฤษฎีอื่นๆ ในเวลาต่อมามากมาย…

More »
Maker Space

Creative Learning Spaces

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หรือ CBL หรือ Creativity Based Learning นั้น จะเป็นการสอนเพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตโดยตรง นอกจากเด็กจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์แล้ว พวกเขายังได้ฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะในการเรียนรู้ และที่สำคัญที่สุด คือทักษะในการคิดสร้างสรรค์จะเปิดกรอบทุกด้านให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ครูเองก็คิดไม่ถึงมากมาย

More »