The Latest Articles

Cinderella Man… วีรบุรุษสังเวียนเกียรติยศ #หนังดีที่ต้องดู

หนัง Cinderella Man หรือที่ลงโรงในเมืองไทยในชื่อ วีรบุรุษสังเวียนเกียรติยศ ในปี 2005… ได้รางวัล Academy Awards ไป 3 รางวัลจากรางวัลดาราสมทบชาย กับ รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม และ รางวัลแต่งหน้ายอดเยี่ยม… โดยมีรางวัลลูกโลกทองคำดารานำชายของ Russell Crowe และดาราสมทบชายของ Paul Giamatti พร้อมรายได้ 108.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้าง 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

More »

Competitive Analysis… วิเคราะห์คู่แข่งอย่างไรให้ได้กลยุทธ์ #SaturdayStrategy

การแข่งขันถือเป็นธรรมชาติของโลกธุรกิจที่จำเป็นจะต้องหาทางทำให้ธุรกิจของตน เข้าถึงโอกาสที่จะทำกำไรให้ได้มากขึ้น และหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะต้องไปเบียดเอาโอกาสและกำไรจากธุรกิจอื่น ซึ่งทันทีที่พื้นที่ของโอกาสและกำไรซ้อนทับกันแต่มีธุรกิจที่ได้ไปเพียงหนึ่ง… การแข่งขันย่อมเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

More »

ห้ามซื้อขายขยะรีไซเคิลจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ #FridaysForFuture

วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขอความร่วมมือจากร้านรับซื้อของเก่า จากศูนย์รับซื้อ จากโรงงานหลอมโลหะ จากโรงงานรีไซเคิลว่า ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาถอดแยกเพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่า ล้วนแต่มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเสียไปทั้งนั้น ยิ่งเป็นสิ่งของที่มีสารอันตราย สารเคมีเป็นองค์ประกอบ ความเป็นอันตรายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น และ ส่งผลกระทบกับประชาชนหากมีการจัดการไม่ถูกต้อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้จะประสบผลสำเร็จได้จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

More »

Play in Early Childhood… ความสำคัญของการเล่นในช่วงวัยก่อนเรียน #ReDucation

แม้ช่วงวัย Early Childhood จะ “อยากรู้อยากเห็น” แต่ก็มักจะไม่มีอะไรที่ได้รู้ได้เห็นในช่วงนั้น ถูกจำเป็นประสบการณ์เก่าได้เหมือนช่วงวัยเรียนที่เด็กๆ โตพอที่จะใช้สมองจำ และ สมองคิดสัมพันธ์กับสมองอารมณ์ได้ดีขึ้นมาก… แต่ “ความอยากรู้อยากเห็น” ในช่วงวัย Early Childhood ที่ถูกพัฒนามาอย่างดีก็ยังกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตสู่วัยเรียนได้อย่างสำคัญ

More »

โครงการส่งเสริม SME และ SE เติบโตอย่างยั่งยืนบน Online Marketplace… #RederSMEs

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดร่วมกันจัดทำโครงการ “Online Marketplace” สนับสนุนและส่งเสริม SME SE และ ผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ประกอบการสตรี และผู้ประกอบการกลุ่มผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน “Shopee” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ ก.ล.ต. และ ตลาดทุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และ การพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน

More »

SMART Goals… กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้สมาร์ท #ExtremeLeader

การแตกวิสัยทัศน์มาให้กำเนิด หรือ มากำหนดเป้าหมาย ทั้งที่เป็นเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง และ เป้าหมายย่อยทั้งหมด อันเป็นชิ้นส่วนภาพตามวิสัยทัศน์เริ่มต้น โดยทั่วไปก็จะมีเทคนิคการกำหนดเป้าหมายที่ผู้นำ หรือ นักกลยุทธ์เก่งๆ มักจะมีวิธีและเทคนิคเฉพาะตน ใช้ในการกำหนด และ ออกแบบเป้าหมาย รวมทั้งมอบหมายงานพร้อมเป้าหมายให้ทีม ซึ่งส่วนใหญ่จะกลายเป็นสไตล์การทำงานเฉพาะ และ กลายเป็นความสำเร็จที่อาจจะเลียนแบบได้… แต่ไม่ง่ายที่จะบรรลุเป้าหมายได้เหมือนกัน

More »

Procrastination… พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน #SelfInsight

พฤติกรรมผลัดวันประกันพรุ่งเป็นปัญหาของการจัดการกับอารมณ์มากกว่าจัดการเวลา โดยงานวิจัยหลายชิ้นพบรูปแบบของพฤติกรรมผลัดวันประกันพรุ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมอารมณ์ และ พบนัยยะจากสมองส่วนที่ใช้ในการจัดการอารมณ์อย่างอมิกดาลา สามารถครอบงำเหนือความสามารถในการจัดระเบียบตัวเอง

More »

Lunar Space Elevator… ลิฟต์แห่งดวงจันทร์ #FutureTransportation

แนวคิด Space Elevator ถือเป็นแนวคิดบ้าบอเกินจินตนาการของมนุษย์ทั่วไปมากที่สุดแนวคิดหนึ่งมานาน จนกระทั่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่เชื่อว่าแนวคิดนี้คือคำตอบสุดท้ายของการเดินทางขึ้นลงอวกาศ ได้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล และ ทำการศึกษาความเป็นไปได้โดยมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง Manuscript หัวข้อ LUNAR SPACE ELEVATORS FOR CISLUNAR SPACE DEVELOPMENT ของ Jerome Pearson ถูกตีพิมพ์ในปี 2005… ข้อถกเถียงเรื่องเป็นไปไม่ได้จึงยุติลง ซึ่งมาพร้อมกับคำตอบสุดท้ายว่าควรจะสร้างที่ไหนก่อนดีโดยไร้ข้อโต้แย้ง… ซึ่งลิฟต์อวกาศตัวแรกจะสร้างบนดวงจันทร์

More »
Trello plus Slack

Agile… Slack and Trello

ซอฟต์แวร์สองตัวเพื่อใช้บริหารทีมและโครงการ หรือ Project Management ที่ผมชอบและแนะนำให้หลายท่านลองใช้เสมอคือ Slack และ Trello ซึ่งผมและทีมหลายๆ ทีมใช้คู่กันทั้งสองตัว ทั้งที่ Function การใช้งานไม่ต่างกันมาก…

More »
eLearning Assessment

Qualitative eLearning Assessment Methods… วิธีประเมินผลการเรียนเชิงคุณภาพ #ReDucation

ความท้าทายในการนำ Open Book Examination มาใช้ร่วมกับ QAM หรือ Qualitative Assessment Methods หลายรูปแบบจึงถูกศึกษาวิจัย และ แนะนำในหมู่นักการศึกษาที่กำลังเปิดกว้างกับการพัฒนา และ ใช้หลักสูตรออนไลน์ รวมทั้งหลักสูตรไฮบริด หรือ Hybrid Learning ในการจัดการศึกษาหลักที่ยังต้องประเมินและทดสอบความรู้ของผู้เรียนอยู่…

More »

Paris Cable Car #FutureTransportation

Cable Car โครงการแรกในนครปารีสมีชื่อว่า Cable 1 หรือ C1 โดยก่อสร้างเสาทรงตัว Y สำหรับโยง Cable เพียง 33 ต้นเชื่อม 5 สถานี จากเขตชานเมือง Villeneuve-Saint Georges ทางตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามายังเขตใจกลางกรุงปารีส ซึ่งสถานีสุดท้ายจะอยู่ใกล้กับรถไฟใต้ดินสาย 8 ของกรุงปารีส และวางแผนจะเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารในปี 2025 หรือ อีก 3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ประมาณ 12,000 คนต่อชั่วโมงในแต่ละทิศทาง

More »
MOOC Online Course

Global Massive Open Online Course Market… #ReDucation

แพลตฟอร์มการศึกษาแบบ MOOC ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกากำลังมีคนจากทั่วโลกแห่แหนไปเรียนออนไลน์ ซึ่งที่เห็นเรียนฟรีจริงๆ มีน้อยกว่าที่เรียนแบบจ่ายค่าเรียนแลกวุฒิการศึกษากันเป็นส่วนใหญ่ และ เห็นการเพิ่มขึ้นของ Users บนแพลตฟอร์มใหญ่ๆ เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่วงที่วิกฤตโควิดกำลังคุกคามการไปเรียนในมหาวิทยาลัยแบบเดิมกลายเป็นความเสี่ยง 

More »
special offer

Dynamic Offer Optimization และ Hyper-Personalized Marketing #SaturdaysStrategy

การทำ Personalized Marketing ต้องใช้เทคโนโลยีทางการตลาด หรือ Marketing Technology หรือ MarTech ช่วยในการย่อยข้อมูลให้ธุรกิจและแบรนด์ สามารถส่งมอบประสบการณ์ Contents และ สินค้าหรือบริการอันเฉพาะเจาะจง “สำหรับลูกค้าทุกคน ในแบบที่ลูกค้าแต่ละคนพึงใจ และ ประทับใจมากที่สุด”

More »
Sophie Kim Founder & CEO Market Kurly

Market Kurly… ของสดของชำแบบสั่งส่งสดๆ #Reder Startup

ลูกค้าของ Market Kurly ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมิลเลนเนียล… คนกลุ่มนี้ไม่ได้มีค่านิยมเหมือนคนรุ่นเก่าที่ทำงานหนักเพื่อมีบ้านมีรถยนต์ แต่เป็นกลุ่มใช้ชีวิตแบบปรนเปรอตัวเองด้วยกิจกรรมที่โปรดปราน และสิ่งที่ชอบ โดยเฉพาะประสบการณ์กับอาหารเครื่องดื่มเพื่อเติมเต็มความอิ่มเอมภายใน

More »
H2 FCEV

Fuel Cell Electric Vehicles… EV 2.0 #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Fuel cells หรือ เซลล์เชื้อเพลิง จะผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการหลอมโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนเข้าด้วยกันจนกลายเป็นน้ำ ซึ่งจะมีการกระตุ้นอิเลคตรอนระหว่างขั้ว Anode ซึ่งมีสถานะเป็นขั้วลบ ซึ่งทำปฏิกิริยาเมื่อมีการผ่านไฮโดรเจนเข้าไป… กับขั้ว Cathode ซึ่งมีสถานะเป็นขั้วบวก และทำปฏิกิริยาเมื่อผ่านอ๊อกซิเจนเข้าไป…

More »