The Latest Articles

Breaking Bad Habits… อยากหยุดพฤติกรรมไม่ดีของตัวเอง #SelfInsight

คนส่วนใหญ่รู้ดีว่าพฤติกรรมอะไรของตัวเองที่ไม่ดีกับตัวเองบ้าง และคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่สามารถหยุดพฤติกรรมไม่ดีกับตัวเองที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีเหล่านั้น ซึ่งข้อมูลจาก National Institutes of Health ของสหรัฐอเมริกาสำรวจพบคนอเมริกันกว่า 70% ที่สูบบุหรี่ต่างก็บอกว่าตนอยากเลิกบุหรี่ ซึ่งทั้งหมดยังซื้อและพกบุหรี่ติดตัวเพื่อให้มีสูบเมื่ออยากสูบกันแทบทุกคน… ส่วนกลุ่มผู้ติดสารเสพติด และ แอลกอฮอล์ต่างก็บอกว่าตนอยากเลิก และ รับรู้–เข้าใจถึงผลกระทบของสิ่งเสพติดเหล่านั้นที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของตน และ สายสัมพันธ์กับคนรอบข้าง… และคนส่วนใหญ่รู้ถึงภัยร้ายจากภาวะน้ำหนักเกินที่ควบคุมได้ด้วยการควบคุมอาหาร แต่เมื่อเจอของอร่อยที่ชื่นชอบก็ไม่เคยจะหยุดคิดก่อนกินเช่นเดิม

More »

FlowCell and Rechargeable Electric Fuel… แบตเตอรีเซลล์ของไหล และ เชื้อเพลิงแบบชาร์จไฟฟ้าใช้ #สุดสัปดาห์พาดูรถ

ความก้าวหน้าในการค้นคว้า และ พัฒนาแบตเตอรีของไหล หรือ Flow Battery หรือ Redox Flow Battery จากเทคโนโลยี Reduction–Oxidation ซึ่งแต่เดิมยังเป็นแบตเตอรรีขนาดเท่าบ้าน… กำลังถูกออกแบบใหม่ให้มีขนาดเล็กลงมาก ถึงขั้นสามารถติดตั้งใช้งานกับยานพาหนะไฟฟ้าขนาดปกติที่มีใช้กันบนท้องถนนได้… ซึ่งประสิทธิภาพ และ ศักยภาพในฐานะ Power Supply สำหรับพาหนะไฟฟ้าหลายรูปแบบของ Flow Battery ถูกยืนยันโดยนักวิทยาศาสตร์จาก DARPA หรือ Defense Advanced Research Projects Agency และ NASA ที่กำลังวางแผนนำใช้ Flow Battery กับพาหนะของกองทัพ และ กิจการอวกาศอย่างเร่งด่วน… โดยมีสตาร์ทอัพจากชิคาโก ชื่อ Influit Energy ซึ่งแยกตัวมาจาก Illinois Tech หรือ Illinois Institute of Technology กำลังเคลื่อนไหวเพื่อสานภารกิจการพัฒนา Flow Battery เชิงพาณิชย์ร่วมกับ DARPA และ NASA อย่างเร่งด่วน

More »

R&D Strategy… กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา #SaturdayStrategy

การพูดถึงนวัตกรรม หรือ Innovation ในทุกกลยุทธ์ความสำเร็จและเป้าหมาย… โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นท่าไม้ตายในการเลือกใช้ “Keyword” สำหรับขายไอเดีย และหรือ อวดวิสัยทัศน์ที่สามารถซื้อใจคนฟังได้ไม่ยาก เว้นแต่จะเป็นคนฟังที่เคยได้ยินคำว่า “นวัตกรรม” จากปากผู้พูดมาแล้วหลายรอบ แต่ก็ไม่เคยจะเห็นมีอะไรใหม่เกิดขึ้นอย่างที่เคยพูดแม้แต่อย่างเดียว…

More »

Carbfix… สตาร์ทอัพบริการกักเก็บ และ แปรสภาพคาร์บอนให้เป็นหิน #FridaysForFuture

Carbfix เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไอซ์แลนด์ผู้คิดค้น และ เสนอบริการระบบดักจับ และ กักเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture And Storage หรือ CCS ซึ่งโดดเด่น และ ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากเทคโนโลยี CCS ที่สามารถเปลี่ยนก๊าซ CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นหิน… ซึ่งเทคโนโลยี CCS ในปัจจุบันถือว่าเป็นแนวทางหลักของภาคอุตสาหกรรมที่เคยปล่อยไอเสียลอยขึ้นฟ้ามานาน… ต้องติดตั้งระบบ CCS เข้าปล่องไอเสีย หรือ ปล่องควันเพื่อกักเก็บ และ ทำลาย CO2 จากโรงงานให้หมดไป… โดยปัจจุบันมีระบบ CCS สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลายรูปแบบถูกแนะนำ และ น่าสนใจ ซึ่งหนึ่งในบรรดาเทคโนโลยีดักจับ และ กักเก็บคาร์บอนที่น่าสนใจที่สุดย่อมมีชื่อ Carbfix อยู่ในลำดับต้นๆ ไปเรียบร้อยแล้ว

More »

Corporate Training… ตลาดการศึกษาทางตรงที่กำลังเติบโตและมีมูลค่าสูง #ReDucation

ธุรกิจฝึกอบรมภายในองค์กร หรือ Corporate Training ถือเป็นธุรกิจการศึกษารูปแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบสถาบันการศึกษาดั้งเดิมที่เป็นโรงเรียน–วิทยาลัย–มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน… และ ธุรกิจฝึกอบรมภายในองค์กรในปัจจุบันถือว่าเติบโตเร็วมากทั่วโลก โดยพบการขยายตัวครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานในองค์กรแทบจะครบทุกด้านผ่านโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ หรือ Up-Skill และ โปรแกรมการเรียนรู้ทักษะใหม่ หรือ New-Skill… ซึ่งองค์กรในยุคปฏิรูปอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ที่เรียกว่า Digital Revolution ต้องการถึงขั้น Un-Learn หรือ ลืมที่เคยเรียนมาก่อน เพื่อ Re-Learn หรือ เรียนรู้ทักษะใหม่หมด ที่องค์กรยุคใหม่ต้องจัดการทักษะของบุคคลากรมากกว่าการ Re-Skill และ เข้าแคมป์ Retreat ปีละครั้งสองครั้งเหมือนในอดีต

More »

Vision Processing Units… หน่วยประมวลผลภาพเพื่อ Deep Learning และ Neural Network #DeepTechDriven

VPU หรือ Vision Processing Unit เป็นหน่วยประมวลผลภาพที่เกิดมาเพื่อเร่งความเร็วในงานประมวลผลสำหรับเทคโนโลยี Deep Learning และ Neural Network ซึ่งเป็น Hardware พื้นฐานในส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ติดตั้งปัญญาประดิษฐ์ให้ทำงานบนระบบ… โดยVPU หรือ Vision Processing Unit จะเน้นการประมวลผลด้าน Image Processing ทั้งที่เป็น Task ของ Machine Learning และ Object Recognition ซึ่งนอกจากจะทำให้งาน หรือ Task เฉพาะทางถูกประมวลผลด้วยความเร็วที่สูงขึ้นแล้ว VPU หรือ Vision Processing Unit ยังช่วยให้ CPU หรือ Central Processing Unit ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลกลางของระบบทำงานเบาลงได้มาก

More »

Religious Beliefs… ความเชื่อต่อศาสนา #SocialInsight

รายงานจากการสำรวจของ Pew Research Center ที่ลงพื้นที่ทำข้อมูลการนับถือศาสนาของชาวอเมริกัน ซึ่งเผยแพร่ช่วงต้นเดือนธันวาคมปี 2021 ระบุว่า… ผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 3 ใน 10 คนไม่ระบุว่าตนนับถือคริสต์ศาสนา หรือ ศาสนาใดๆ ซึ่งเป็นกลุ่ม “คนที่ไม่นับถือศาสนา หรือ Irreligious Persons” ที่พบตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปี 2007 เป็น 29% ในปี 2021… ในขณะที่รายงานก่อนหน้านั้นของ Pew Research ยังพบว่า… จำนวนคนที่ไม่นับถือศาสนา หรือ Irreligious Persons ทั่วโลก เพิ่มมากขึ้นถึง 1,100 ล้านคน… ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 3 รองจากจำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ และ อิสลาม

More »
idea validation

Idea Validation… จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม #InnovationMindset

การเล่าไอเดียธุรกิจ ที่นำเสนอพร้อมข้อมูลการนำไอเดียไปทดสอบ หรือ Idea Validation มาก่อนจนมีคำตอบให้ทุกข้อสงสัยอย่างรอบด้านแล้ว… ไอเดีย หรือ แนวคิดที่ผ่านการเอาไปทำ หรือ Executed เพื่อยืนยันจนได้คำตอบมาครบหมด หรือ มาพร้อมข้อเท็จจริงเกินคาด… ก็ย่อมได้รับความสนใจอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าจะเป็นไอเดียแปลกประหลาดหลุดโลกขนาดไหนก็ตาม

More »

AQBooking… แพลตฟอร์มเพื่อนักเดินทางกินหรูอยู่แพง #RederStartUp

AQBooking.com เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แนวใหม่สำหรับจองที่พักและการท่องเที่ยวสไตล์ลักชัวรี่ พร้อมคลับพิเศษที่ช่วยให้สมาชิกได้เข้าถึงแบรนด์ผู้ให้บริการท่องเที่ยวระดับ A-List ตั้งแต่โรงแรมและรีสอร์ตที่ดีที่สุด ไปจนถึงการรับประทานอาหารระดับโลก บริการเช่าเรือยอทช์ เที่ยวบินระดับพรีเมียม และอีกมากมาย ที่จะช่วยให้แผนการเดินทางส่วนบุคคลระดับ Ultra Luxury โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร พร้อมมอบสิทธิประโยชน์แก้สมาชิกคลับมากมาย… เพียงคลิกเดียว

More »
my-way

Opportunity Probability… โอกาสแห่งความน่าจะเป็น

ความสำคัญของแนวคิดการตั้งต้นจากปัญหา… ที่คนทั่วไปเกลียดปัญหา แต่นักออกแบบชีวิตกลับชอบปัญหา และท้าทายตัวเองให้เรียนรู้จากปัญหา ทดลองหาวิธีแก้ปัญหา แม้ว่าหลายครั้งการหาทางแก้ปัญหาเดิม จะพาเราไปเจอปัญหาใหม่ๆ อีกมากก็ยิ่งชอบ ยิ่งท้าทาย และหาทางแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กับหาหนทางเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ทั้งจากความสำเร็จและล้มเหลวจากการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมด… นักออกแบบชีวิตมองเป็นการเรียนรู้และถือว่าจ่ายค่าครูที่เป็นทั้งเงินและเวลา

More »
business continuity plan

Business Continuity Plan For SMEs #SaturdaySME

บริษัทหรือองค์กรส่วนใหญ่ไม่มี BCP หรือ Business Continuity Plan เตรียมไว้เฉพาะค่อนข้างแน่ จะมีก็เพียงองค์กรขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีแผนเผชิญเหตุจราจล ซึ่งเอามาปัดฝุ่นและปรับแต่งใช้ได้พอให้ผ่านกันไปแบบฉุกละหุก… ในขณะที่หลายองค์กรยังต้องเรียกประชุมฉุกเฉินแบบมาเจอกันในห้องประชุมก่อนจะ Remote Work from Anywhere

More »
Gyroscopic Public Transportation

Gyroscopic Public Transportation และ Dahir Semenov

Dahir Semenov เป็นที่รู้จักกันในแนวคิดการออกแบบแห่งอนาคตอย่าง Giant Quad-Copter และเทคโนโลยี DAHIR INSAAT Prefabricated Construction ที่ใช้คอนกรีตมวลเบาลิขสิทธิ์เฉพาะ มาพัฒนาชิ้นส่วนงานก่อสร้างทั้งถนน สะพาน อาคารและบ้านทั้งหลัง… แถมยังมีบ้าน Prefab ขายบน Amazon.com อีกด้วย

More »
Space Debris

Space Debris… ขยะอวกาศ #FridaysForFuture

ปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดการกับขยะอวกาศ แม้องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้ง United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space หรือ COPUOS ตั้งแต่ปี 1959 ทำหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่อวกาศอย่างสันติ มีสมาชิกกว่า 85 ประเทศ แต่ก็ยากที่จะหว่านล้อมให้สมาชิกร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขยะนอกโลกเหล่านี้… แค่ให้ชาติสมาชิกจ่ายค่าดำเนินงานทั่วไปของ COPUOS ก็ลำบากจนแทบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ อยู่แล้ว

More »

ธุรกิจกับงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม #SaturdaysSMEs

แนวทางการใฝ่หาองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่เริ่มต้นจากปัญหาในธุรกิจและหาทางแก้ไขปัญหาโดยวางเป้าหมายที่จะทำให้ปัญหาที่พบ ถูกจัดการในแนวทางใหม่… ตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าให้ครอบคลุม… หาคนที่สามารถเติมเต็มช่องว่างจากปัญหาถึงคำตอบหรือทางออกตามแนวคำถามที่สร้างนำทาง… พัฒนาต้นแบบ… ศึกษาวิจัยต้นแบบใหม่จนได้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมสู่ตลาด… อย่าหยุดค้นคว้าและพัฒนาต่อจนกว่าผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจะทำกำไร… จนเพียงพอที่จะจัดสรรกำไรบางส่วนมาค้นคว้าวิจัยต่อยอดไปอีก

More »
Metaverse Edutainment

Edutainment 2022 #ReDucation

แบบจำลองจากการวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการใช้เทคนิคความบันเทิงในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาล และ โรงเรียนปฐมศึกษาทั่วโลกให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่ต่างกัน ทั้งในแง่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ ความสุขระหว่างเรียนของเด็กๆ

More »