The Latest Articles

factory erp

Adaptive Manufacturing… การผลิตแบบปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทและปัจจัย #RederSMEs

Adaptive Manufacturing เป็นแนวคิดการใช้ “ข้อมูล หรือ Data” อย่างโปร่งใส่ในขบวนการผลิต รวมทั้ง Supply Chain ทั้งระบบ… เพื่อนำมาประเมิน และ จัดการสายการผลิต ซึ่งมีการพูดถึงการใช้งานซอฟท์แวร์ ERP เฉพาะสำหรับภาคการผลิต และ โรงงาน ซึ่งต้องใช้แบ่งปันข้อมูลกันใน Supply Chain ระหว่างพันธมิตรอย่างเป็นระบบด้วย…

More »
Collaborative Decision Making

Collaborative Decision Making… ตัดสินใจร่วมกัน #SkillfulLeadership

ส่ิงที่น่าสนใจก็คือ… วาระการตัดสินใจแบบกลุ่ม หรือ ประเด็นการตัดสินใจร่วมกันมักจะเกี่ยวข้องกับ “ผู้นำกลุ่ม” ไม่ว่าจะนำในบทบาทผู้นำ หรือแม้แต่นำในบทบาทแต่งตั้งเฉพาะกรณี อย่างการถูกมอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชุมบางวาระ… ซึ่งถือเป็นผู้นำในการหาข้อสรุปจากการตัดสินใจร่วมกัน โดยผลลัพธ์การตัดสินใจมักนำไปสู่ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว หรือแม้กระทั่งเลื่อนเวลาที่จะล้มเหลวออกไป… และถือเป็นผลงานของผู้นำการผลิต “ผลการตัดสินใจร่วมกัน” ในวาระนั้นด้วย

More »
Managing vs Meddling

The Meddler… คนเจ้ากี้เจ้าการ #SelfInsight

Nicole Hauke และ Andrea Abele พบนิสัยเจ้ากี้เจ้าการในพฤติกรรมนินทาว่าร้ายเสมอ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการแทรกแซงผู้อื่นด้วยคำถามเชิงกล่าวโทษ โดยเฉพาะการตั้งคำถามอ้างอิงหลักการทางคุณธรรมจริยธรรม และ ศีลธรรม รวมทั้งคำถามถึงทักษะทางสังคมและสติปัญญา ซึ่งนักนินทาว่าร้าย หรือ คนเจ้ากี้เจ้าการจะมีมาตรฐานบนความเชื่อของตัวเองอยู่ในแบบของตน… และใช้ความเชื่อ หรือ หลักการส่วนของตนมาจัดการ หรือ จัดระเบียบ หรือ พยายามจัดการผู้อื่นโดยไม่ใส่ใจว่าได้สร้างความรำคราญขึ้นในสายสัมพันธ์

More »
Smart Ship

Smart Ship Technology… เทคโนโลยีเรือเดินสมุทรอัจฉริยะ #FutureTransportation

ความปั่นป่วนในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวกับโครงข่ายการขนส่งทางเรือหลายกรณี ถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการ “ปฏิรูปการขนส่งทางเรือ” อย่างน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะการยกระดับระบบคมนาคมขนส่งเก่าแก่อย่างเรือเดินสมุทร ไปใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ และ Internet-of-Thing หรือ IoT รวมทั้งการใช้ Marine Data Science อันเป็นมาตรฐานใหม่ของกิจการเรือเดินสมุทร ซึ่งการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมการเดินเรือร่วมกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้กลายเป็นความท้าทายใหม่ในกิจการเดินเรือเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน…

More »
Business Resilience

Business Resilience… ความยืดหยุ่นทางธุรกิจ #SaturdayStrategy

การวิ่งไล่ล่าความเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจ… ซึ่งชัดเจนว่าศูนย์กลางความเปลี่ยนแปลงก็คือ “ลูกค้า” ที่ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตนเช่นกัน… จึงเป็นเรื่องสูญเปล่าที่จะมาเดาทางลูกค้าแบบตามหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งหลายอย่างจะง่ายกว่ามากถ้าสามารถปรับเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อให้ธุรกิจยืดหยุ่นสำหรับทุกความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต!

More »
ESG Investing

ESG Investing… ลงทุนให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิม #SustainablePlanet

ESG เป็นกลยุทธ์การลงทุนใหม่ที่สหประชาชาติผลักดันยุทธศาสตร์สำคัญนี้ ผ่านเงินลงทุนที่เคลื่อนย้ายในตลาดทุนทั่วโลก โดยมีธุรกิจจัดการการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นพันธมิตรสำคัญในการผลักดัน เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ และ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำปัจจัย ESG เข้ามาประกอบการพิจารณาการลงทุน… เพื่ออำนวยสมดุลย์ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และ สังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว

More »
Metaverse Edutainment

Edutainment 2022 #ReDucation

แบบจำลองจากการวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการใช้เทคนิคความบันเทิงในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาล และ โรงเรียนปฐมศึกษาทั่วโลกให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่ต่างกัน ทั้งในแง่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ ความสุขระหว่างเรียนของเด็กๆ

More »

THAI WEEK 2021, BEIJING #RederSMEs

กิจกรรม Thai Week 2021 ในกรุงปักกิ่งจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ตอบสนอง New Normal Life Styleโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ CP Center และ สินค้าไทยมากกว่า 50 แบรนด์ ได้ออกร้านจำหน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์ หมอนยางพารา ผลไม้ไทย เครื่องปรุงอาหาร โดยจำลองบรรยากาศ Night Market ขึ้นระหว่างวันที่ 5–12 ธันวาคม 2021 ณ อาคาร CP Center ในกรุงปักกิ่ง

More »
value price

Customer Value Creation… การสร้างคุณค่าในสายตาของลูกค้า #SaturdayStrategy

เมื่อการวิเคราะห์คุณค่าจบลง… โดยทั่วไปนักวิเคราะห์ควรจะพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็น Value Customers หรือ ลูกค้าที่มีคุณค่าต่อกิจการ… งานลำดับถัดไปของการสร้างสรรค์จึงเหลือเพียง “การลงทุนกับลูกค้าเป้าหมายกลุ่มที่เป็น Value Customers” ทั้งที่เป็นลูกค้าเดิมของกิจการ และ ลูกค้าที่มี Persona เดียวกันกับ Value Customers… ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดในลำดับต่อจากนั้น โดยทั่วไปก็จะแม่นยำ และ แหลมคมขึ้นมากอย่างแน่นอน

More »
Fashion Tech

Fashion Tech And Smart Textiles… แฟชั่นเทคโนโลยี และ สิ่งทออัจฉริยะ #RederSMEs

METI หรือ The Ministry of Economy Trade and Industry หรือ 経済産業省 ของญี่ปุ่น ได้ออกนโยบายว่าด้วย Fashion Tech for Better Style and Quality of Life หรือ แฟชั่นเทคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสไตล์…  โดยศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการใช้ IoT และ Digital Technology ในสินค้าแฟชั่น และ สินค้าในชีวิตประจำวัน

More »
Earth Day 1970

Earth Day… วันคุ้มครองโลก

Earth Day ครั้งแรกในปี 1970 มีคนตอบรับและเข้าร่วมการเดินรณรงค์กว่า 20 ล้านคนทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ร่วมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีกลุ่มรณรงค์จากฝั่งต่อต้านสงคราม และมีกลุ่มสหภาพแรงงานภายใต้การนำของ Walter Reuther เข้าร่วมด้วยก็ตาม แต่พวกเขาก็มาเพราะโลกในยุค 70 ที่พวกเขาอยู่ก็ไม่ได้น่าอยู่เท่าไหร่แล้ว… แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะดีกว่าในปัจจุบันนี้มาก

More »
Long Road VESPA Mindset

Weekly Rule of Three… เมื่อความเพียรสำคัญต่อความสำเร็จ

ถ้าเปรียบความสำเร็จเหมือนการโค่นต้นไม้ แค่คุณมีขวานคม และสับต้นไม้วันละ 3 ทีไปทุกวัน ไม่นานหรอกที่ต้นไม้จะล้มตามความต้องการ… การเรียนหรือชีวิตก็เหมือนกัน เพียงทำตามขั้นตอนเล็กๆ ทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดเช่นกัน

More »
Sorting

Knowledge Organizer for VESPA Mindset

เมื่อต้องจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้สมองและประสบการณ์หยิบใช้ได้อย่างง่ายดาย… หนังสือ The Student Mindset จะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่า… เราจะสามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง “ทรัพยากรการเรียนรู้ กับ หลักคิดได้อย่างไร… โดยเฉพาะจาก ทรัพยากรการเรียนรู้ที่สะสมตระเตรียมไว้”

More »