The Latest Articles

EHang 216 #สุดสัปดาห์พาไปบิน

ฤดูหนาวเดือนธันวาคม ปี 2014… Huazhi Hu และ Derrick Yifang Xiong ได้ร่วมกันก่อตั้งธุรกิจการบินส่วนบุคคลด้วย Autonomous Aerial Vehicle หรือ AAV หรือ ยานบินอัตโนมัติไร้คนขับ ชื่อ EHang ด้วยแนวคิดที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการบินไร้คนขับ… EHang ก่อตั้งขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ และ ประกาศวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้บุกเบิกระบบขนส่งทางอากาศด้วยยานบินไฟฟ้าล้วน โดยมีการออกแบบแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการรับจ้างบินขนส่งผู้โดยสาร หรือ บริการแท๊กซี่บนน่านฟ้าด้วย AAV ที่ EHang ออกแบบจากนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรไว้มากมาย

More »

Advanced Cost Leadership Strategy… กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน #SaturdayStrategy

แต่การใช้กลยุทธ์ราคาในแง่ของ “ความสำเร็จ” ทางธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปจะประเมินผ่านอัตราส่วนระหว่างต้นทุนกับกำไร… กลยุทธ์ราคาสำหรับหลายๆ ธุรกิจอาจจะเป็นฝันร้าย และ กับดักทางธุรกิจที่สามารถพาให้กิจการขาดทุนป่นปี้ในพริบตาก็ได้… ซึ่งก็มีกรณีศึกษามากมายที่พูดถึง “ธุรกิจขายดีจนเจ๊ง” ให้เรียนรู้

More »

มติคณะรัฐมนตรีห้ามนำเข้าขยะพลาสติก… FridaysForFutures

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้มีมติเห็นชอบ “นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและราคาเศษพลาสติกในประเทศ และ เพื่อมิให้ประเทศไทยเป็นที่รองรับเศษขยะจากประเทศอื่น โดยให้กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ และ กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

More »

Intelligent Teaching Assistant… ระบบช่วยสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ #ReDucation

ปัญญาประดิษฐ์ในฐานะ “ผู้สอน หรือ Teacher” ซึ่งเคยมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สอนมนุษย์ได้ดีกว่า จนถึงขั้นที่สามารถประดิษฐ์เทคโนโลยีมากมายเพื่อ “ข้ามขีดจำกัดของมนุษย์” เอง… ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีเหนือขีดจำกัดของมนุษย์ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artifiaial Intelligence ที่กำลังเปลี่ยน “ความไม่รู้” ของมนุษย์ให้สามารถรู้ และ ทำความเข้าใจได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และ มากขึ้นด้วย

More »

Atomwise… DeepTech Startup ที่มุ่งพัฒนาและทดสอบยารักษาโรคขนานใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ #DeepTechDriven

ชื่อ Atomwise ในฐานะแพลตฟอร์มการค้นคว้ายาที่ใช้ Artificial intelligence และ Machine Learning เพื่อทำนายประสิทธิภาพ และ กลไกทางเคมีและชีววิทยาของสารประกอบยาที่แต่เดิมต้องทดสอบกันยาวนานทั้งในทางเคมี และ ชีววิทยา ก่อนจะทดลองในสัตว์ เพื่อนำสู่การขออนุญาตเพื่อนำยาไปทดลองในคลีนิค หรือ ทดลองกับมนุษย์ ซึ่งยาหลายตัวต้องใช้เวลายาวนานหลายปีในการพัฒนา และยังต้องใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยมากมายมหาศาล ในขณะที่สถาบัน หรือ องค์กรที่ทำการศึกษาวิจัยยาเหล่านี้ มักได้รับงบประมาณอย่างจำกัด และ เบิกจ่ายกันเป็นงวดตามความก้าวหน้าของกระบวนการวิจัยในแบบที่เรียกว่า Biodollars หรือ Biobucks ที่ใช้นิยามเงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัยยา และ การวิจัยทางชีวการแพทย์ที่ระบุเงื่อนไขการจ่ายทุนเต็มจำนวนก็ต่อเมื่อ… ตัวยาที่ค้นพบได้รับอนุญาตให้ผลิต และ จำหน่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

More »

FOFO Leadership… ภาวะผู้นำที่กลัวใครจะมารู้มาเห็น #ExtremeLeadership

ความกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติ และ ความวิตกกังวลก็เป็นหนึ่งในกลไกความปลอดภัยที่ทำงานกับสัญชาตญาณระดับสู้ดีหรือหนีก่อน หรือ Fight Or Flight Situations… ซึ่งความกลัว และ ความวิตกกังวลระดับสัญชาตญาณจะถือว่าเป็นส่วนดีในจิตวิทยามนุษย์ที่สำคัญกับการอยู่รอดปลอดภัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ Homosapien วิวัฒน์ขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อกว่าห้าพันล้านปีล่วงมาแล้ว… แต่ความกลัวที่ปรุงแต่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมของคนโดยเจ้าตัวรู้ไม่เท่าทันว่า… จิตวิทยา FOFO หรือ Fear Of Finding Out ได้ซ่อนอยู่เบื้องหลังการปิดกั้นระหว่าง “ข้อเท็จจริง กับ การตัดสินใจและการแสดงออก” อันเป็นความกลัวที่มีต่อสถานการณ์ที่ควรเปิดเผยบอกกล่าว โดยเผชิญหน้ากับข้อมูลอันท้าทายความเชื่อ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์เก่า

More »

Trauma Dumping… ระบายทุกข์ตนไปถมคนอื่น #SelfInsight

คนโชคร้ายที่เคยผ่านเรื่องเจ็บปวดฝังจำใส่ชีวิต ซึ่งได้กลายเป็น “เงื่อนไขชีวิต และ ปมปัญหาส่วนตัว” ที่เจ้าตัวไม่สามารถก้าวข้าม และ ลบเลือนไปจากชีวิตจิตใจได้ ซึ่ง “ปม” ที่ติดตัวอยู่มานานมักจะก่อผลกระทบข้างเคียงที่คาดไม่ถึงให้คนๆ นั้นได้ด้วย เว้นแต่จะละวางลืมเลือน และ กลับมาใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นกับตัวเอง และ คนรอบข้าง… โดยไม่มีความวิตกกังวลเพราะปม… ไม่หดหู่ซึมเศร้าเพราะปม รวมทั้งไม่เอาเงื่อนไขของปมปัญหาส่วนตัวมาระบายใส่คนรอบข้างด้วยความเห็นแก่ตัว หรือ ด้วยความมักง่ายแบบที่เรียกว่า… Trauma Dumping หรือ การระบายทุกข์ไปถมคนอื่น

More »

Chevrolet Corvette C1 1953… โรดสเตอร์แห่งสหรัฐอเมริกา #สุดสัปดาห์พาดูรถ

ว่ากันว่า… ชื่อ Chevrolet Corvette หรือ Corvette นั้น… นอกจากจะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาด้านเทคโนโลยียานยนต์ของ GM Motor แล้ว… ชื่อ Chevrolet Corvette ยังถือเป็นหน้าเป็นตาด้านเทคโนโลยียานยนต์ของสหรัฐอเมริกามาแต่ไหนแต่ไร… ซึ่งศักดิ์ศรี และ มนต์ขลังของชื่อ Chevrolet Corvette ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนับตั้งแต่ Chevrolet Corvette C1 เปิดตัวรถต้นแบบ หรือ Concept Car เป็นครั้งแรกในงาน New York Auto Show ปี 1953 โดยเป็นผลงานการออกแบบของ Harley J. Earl นักออกแบบรถประจำ General Motors ในช่วงนั้น 

More »

Smart Fashion and 3D Printing Technology… สินค้าแฟชั่นจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ #DeepTechDriven

การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติแบบ Selective Laser Sintering มาผลิตสินค้าสำเร็จรูปในอุสาหกรรมแฟชั่น ทั้งรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด ทั้งสินค้าแฟชั่นแบบธรรมดา เหมือนที่ผลิตผ่านอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบดั้งเดิม และ สินค้าแแฟชั่นอัจฉริยะที่เป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่ม หรือ ของใช้สำหรับประดับ และ ปกปิดร่างกาย ซึ่งถูกผลิตขึ้นให้มีฟังก์ชั่นการใช้สอยในฐานะอุปกรณ์ หรือ Devices ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นไปพร้อมๆ กับการเป็นเครื่องนุ่งห่ม และ แฟชั่น

More »
Learning Management Systems

CMS / LMS… โรงเรียนออนไลน์

ในวิกฤต COVID คราวนี้… เมื่อมองจากมุมของการผลักดันให้เกิด eLearning ผมคิดว่า… ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ไม่เตะถ่วงรั้งรอและปล่อยให้เกิดดับตามธรรมชาติ… ส่วนหลังจบวิกฤตคราวนี้ยังมีเหตุอะไรให้ต้องกลับไปเหมือนเดิมอีกนั้น ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกท่านที่เกี่ยวข้องคงคิดและไตร่ตรองอย่างดีแล้ว…

More »

Ocean’s Eleven 2001 #หนังดังที่ยังดู

Ocean’s Eleven เป็นภาคแรกของหนังแฟรนไชส์ ​​Ocean’s ที่นำพล๊อตจากหนังเรื่อง Rat Pack กลับมาทำใหม่ และ กำกับการแสดงโดย Steven Soderbergh จากการเขียนบทของ Ted Griffin ที่ทำเรื่องเล่าการปล้นออกมาให้ดูตลกหน้าตาย และ รู้สึกตกหลุมรักตัวละครจอมโจรช่างคิด 11 คนที่เอาทักษะของพวกเขามารวมกันเพื่อทำภารกิจบุกปล้นเงินในเซฟของคาสิโนใหญ่ในลาสเวกัส… ซึ่งกลุ่มโจร 11 คนรู้วันเวลาว่าจะมีการกักตุนเงินสดเพื่อรองรับการพนันในคืนที่มีการจัดชกมวยรายการใหญ่โดยเจ้าของคาสิโน 3 แห่งผู้เป็นขาใหญ่ในลาสเวกัสอย่าง Terry Benedict ผู้เป็นเจ้าของคาสิโน The Bellagio กับ The Mirage และ The MGM Grand… ซึ่ง Danny Ocean ขัดเคืองเพราะ Terry Benedict ชิงอดีตภรรยาของ Danny Ocean ชื่อ Tess Ocean ไปอยู่ด้วยระหว่างที่ Danny Ocean ติดคุกจากอาชญากรรมฉกชิงและปล้นเงียบของมีค่า ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีหมายจับตามล่าตัวหลายคดีมานาน

More »

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนวดและสปา

จากตัวเลขอัตราการเติบโตของธุรกิจสปาในไทยราว 8% ต่อปี ที่ SCBEIC หรือศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่า ขยายตัวจากระดับ 3 หมื่นล้านบาทในปี 2013 มาอยู่ที่ 3.5 หมื่นล้านบาทในปี 2015 สูงเป็นอันดับที่ 16 ของโลก และ เป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย… บวกกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเดิม และภาพพจน์ด้านการจัดการวิกฤตโรคระบาดได้ดียิ่งของประเทศไทย ทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพในประเทศไทยทุกมิติ ฉายแววโดดเด่นอวดชาวโลก… โดยเฉพาะธุรกิจสาย Wellness ที่เน้นบริการฟื้นฟูเยียวยา ก่อนต้องใช้ยาหาหมอและผ่าตัด

More »

Logical Fallacies… ตรรกะวิบัติที่ต้องเท่าทัน #SocialPsychology

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีหลักคิด และ เก่งกาจการไตร่ตรองขั้นสมบูรณ์แบบ ซึ่งความเชื่อว่าตัวเองถูก–เก่ง–ดี และ รอบคอบกว่าใครนี่เองที่ทำให้หลายๆ คนทำตัวแปลกๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เต็มไปด้วยอคติในใจและความเชื่อผิดๆ จนพาตัวเองไปคิด–พูด–ทำเรื่องแปลกๆ โดยไม่รู้สึกอะไรเลย ถึงแม้จะรู้ตัว หรือ ไม่รู้ตัวว่ากำลังใจตรรกะวิบัติแทนเหตุผลที่ถูกต้องอยู่ก็ตาม…

More »
Good Will Hunting

Good Will Hunting #หนังดีที่เคยดู

ในบรรดาหนังที่สร้างบนโครงเรื่องเชิงจิตวิทยา โดยมีจิตแพทย์เป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่อง ซึ่งจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั่วโลกยกย่องตลอดกาลคงหนีไม่พ้นหนังเรื่อง Good Will Hunting โดยโครงเรื่องใช้ปมปัญหาบุคลิกภาพที่เป็นผลมาจากการถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก หรือประเด็น Child Abuse อันเป็นประเด็นใหญ่ปัญหาหนึ่งในปัญหาครอบครัวที่พบเห็นทั่วโลก

More »

ห้ามซื้อขายขยะรีไซเคิลจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ #FridaysForFuture

วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขอความร่วมมือจากร้านรับซื้อของเก่า จากศูนย์รับซื้อ จากโรงงานหลอมโลหะ จากโรงงานรีไซเคิลว่า ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาถอดแยกเพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่า ล้วนแต่มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเสียไปทั้งนั้น ยิ่งเป็นสิ่งของที่มีสารอันตราย สารเคมีเป็นองค์ประกอบ ความเป็นอันตรายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น และ ส่งผลกระทบกับประชาชนหากมีการจัดการไม่ถูกต้อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้จะประสบผลสำเร็จได้จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

More »