The Latest Articles

SDGsPGS… เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม #SustainableFuture

เกษตรกรรมยั่งยืน คือ ระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และ การจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ระบบนิเวศซึ่งนําไปสู่การพึ่งตนเอง และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ผู้บริโภค… เกษตรกรรมยั่งยืนครอบคลุมเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และ เกษตรทฤษฎีใหม่

More »

Waldorf Education… ปรัชญาการศึกษาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบอบอุ่นอ่อนโยน #ReDucation

ระบบการศึกษาที่มุ่งถอนเด็กออกจากภาระ “เรียน–สอบ” แบบไม่ลืมหูลืมตาที่มีชื่อเสียงอีกระบบหนึ่งมีชื่อว่า Waldorf Education หรือ Steiner Education อันเป็นปรัชญาการศึกษาที่ Dr. Rudolf Steiner พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนบนความเชื่อที่ว่า… สิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มีจิตใจละเอียดอ่อน ก็มักจะซึมซับเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี… 

More »

SME One ID… การลงทะเบียน SME เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐ #RederSMEs

การโครงการหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ หรือ SME One ID ซึ่ง สสว. หรือ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เคลื่อนไหวเพื่อให้ข้อมูล MSMEs ที่ สสว. ต้องดูแล เป็นไปอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และ ทั่วถึง โดยในปลายเดือนมิถุนายน 2022 ที่ผ่านมา… พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ บอร์ด สสว. ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งวาระใหญ่ที่สุดในครั้งนั้นเป็นเรื่องการดำเนินการ SME One ID ที่มุ่งเป้าให้มีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น มีกำไรมากขึ้น มีความเข้มแข็งมากขึ้น

More »

Common Workplace Issues… ปัญหาทั่วไปในที่ทำงาน #ExtremeLeadership

พูดถึงความสุขในที่ทำงาน… องค์กรส่วนใหญ่หรือแม้แต่ธุรกิจขนาดกลางที่มีคนหลายสิบคนมาทำงานร่วมกันนั้น โดยทั่วไปสามารถติดตามระดับความสุขผ่านความพึงพอใจในอาชีพการงานได้ไม่ยากว่าพวกเขาภาคภูมิใจกับที่ทำงาน และ หน้าที่การงานที่ทำอยู่แค่ไหน… โดยเฉพาะองค์กรที่มีคนทำงานบ่นเบื่อ–หนัก–เครียด–เกลียด–ท้อแท้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นการลาออก และ จ้างงานใหม่ในตำแหน่งเดิมบ่อยๆ จนมีแต่เด็กใหม่มาทำงาน กับ พนักงานเก่าที่บ่นเบื่อ–หนัก–เครียด–เกลียด–ท้อแท้ แต่ไม่มีที่จะไป… ทำงานด้วยกันไปวันๆ เพื่อให้พ้นเป็นวันๆ

More »

The Truth About Sacrifice… เนื้อแท้ของการเสียสละ #SelfInsight

การศึกษาพฤติกรรมเสียสละต่อกันของคู่รักในงานวิจัยทางจิตวิทยาของ Assoc. Professor Francesca Righetti ซึ่งในทางจารีตให้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับคนที่ยอมละทิ้งผลประโยชน์ หรือ ความต้องการของตนเอง อันเนื่องมาจากฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงตามความต้องการของตน มักจะรู้สึกขอบคุณ หรือ ภาคภูมิใจต่อคนที่ช่วยให้ตนเองได้ประโยชน์ตามที่ต้องการ… แต่ก็เป็นคนละเรื่องกับผลที่ตามมาในภายหลัง ซึ่งผู้เสียสละล้วนมีความสุขลดลง ในขณะที่คนได้รับประโยชน์ก็มีความรู้สึกปนเปกันระหว่างรักและขอบคุณ กับ รู้สึกผิดและติดค้างผู้ให้… โดยไม่มีส่วนไหนเป็นบวกอย่างแท้จริงในความสัมพันธ์เลย

More »

Sustainable Aviation Fuel… เชื้อเพลิงการบินเพื่อความยั่งยืน #FutureTransportation

ElectroFuels หรือ e-Fuels จะเป็น “เชื้อเพลิงสังเคราะห์ หรือ Synthetic Fuels ที่สามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากการกลั่นปิโตรเลียม” ซึ่งอาศัยกระบวนการทางเคมีในการควบแน่น “คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ คาร์บอนมอนอกไซด์ เข้ากับ ไฮโดรเจน” โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และหรือ คาร์บอนมอนอกไซด์จากการดักจับไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม กับ ไฮโดรเจนที่ได้จากการแตกตัวของแอมโมเนียด้วยแสงอาทิตย์… ทำให้ได้เชื้อเพลิงที่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่า Kerosene หรือ น้ำมันก๊าด ที่สามารถทดแทนน้ำมันก๊าดสำหรับอุตสาหกรรมการบินได้อย่างดี… ชื่อเชื้อเพลิงชนิดใหม่อย่าง e-Kerosene หรือ Electro Kerosene จึงได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมการบินอย่างมาก

More »

Design Sprint… กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมแบบ Google Ventures #InnovationDev

ธุรกิจนวัตกรรม และ ธุรกิจอิงนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนกลยุทธ์… เบื้องแรกที่ต้องดำเนินการก่อนอื่นก็คือ “การออกแบบโมเดลธุรกิจ” ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องกลับไปเริ่มต้นที่การพัฒนานวัตกรรม หรือ Innovation รวมทั้งการทำผลิตภัณฑ์ดิจิทัล หรือ Digital Products เพื่อรองรับกลยุทธ์ทางการตลาด และ กลยุทธ์องค์กรสำหรับ Users ทั้งที่เป็นคนในองค์กร พันธมิตรธุรกิจ และ ลูกค้า…

More »

European Heat Waves 2022… คลื่นความร้อนรุนแรงถล่มยุโรป #FridaysForFuture

คลื่นความร้อนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในฝรั่งเศส… โปรตุเกส… สเปน และ กรีซ โดยเพลิงได้เผาทำลายพื้นที่ป่าหลายพันเฮกตาร์ และ คร่าชีวิตเจ้าหน้าที่ไปหลายคนตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา… ข้อมูลจากสำนักข่าว ABC ชี้ว่า… ฤดูไฟป่าของยุโรปมาเร็วกว่าปกติในปีนี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

More »
Storytelling

Graphics with Storytelling… พลังในการนำเสนอ

กุณแจความสำเร็จ หรือ Key Success ของการเตรียม Presentation ที่ได้ผลที่สุดมีเพียงสองเรื่องเท่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งคือ… เรื่องเล่า หรือ Storytelling และ กราฟฟิก หรือ Graphic

More »
Leadership Mistakes

Leadership Mistakes… ผู้นำทำพลาด #ExtremeLeader

ความผิดพลาดล้มเหลวของผู้นำส่วนใหญ่ที่เกิดกับผลงาน มักจะแก้ไขได้ไม่ยาก และ มักไม่มีใครติเตียนต่อว่าใหญ่โตหากรับผิดชอบแก้ไขตราบเท่าที่ยังมุ่งมั่นไล่ล่าความสำเร็จอยู่… แต่ผู้นำส่วนหนึ่งมักจะล้มเหลวผิดพลาดบ่อยครั้ง และ ถูกติเตียนทั้งต่อหน้าลับหลังซ้ำซากจนไม่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่การติเตียนกล่าวโทษเพราะผลงาน… แต่มักจะเป็นคำติเตียนกล่าวโทษเรื่องของพฤติกรรมอันเป็นนิสัยติดตัวถาวรที่ทำเมื่อไหร่ก็ถูกติเตียนกล่าวโทษเมื่อนั้นมากกว่า

More »

The Comparison Effect… เปรียบเทียบมากไปก็จิตใจว้าวุ่น

ความเครียดจากการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นซึ่งส่งผลต่อการนอนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ… การถูกข่มเหงรังแกบนโลกออนไลน์ หรือ Cyberbullying… ความรู้สึกด้อยค่าเมื่อเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น… และความรู้สึกไม่พอใจต่อรูปร่างของตนเองเมื่อเทียบกับรูปร่างของผู้อื่น

More »

Dalio’s 5 Step Process for VESPA Mindset

เหตุผลข้อเดียวที่คนเราต้องเรียนก็คือ เราไม่รู้… ทั้งไม่รู้เพราะเพิ่งเกิดมาบนโลกไม่นาน และไม่รู้เพราะอยู่มานานแต่ยังไม่รู้… การผิดพลาดบกพร่องระหว่างเรียนจึงควรได้รับการใส่ใจและประคับประคองจากระบบการศึกษาเพื่อปกป้อง “ความไม่รู้” ให้ถูกแก้ไขอย่างเหมาะสม

More »

Play in Early Childhood… ความสำคัญของการเล่นในช่วงวัยก่อนเรียน #ReDucation

แม้ช่วงวัย Early Childhood จะ “อยากรู้อยากเห็น” แต่ก็มักจะไม่มีอะไรที่ได้รู้ได้เห็นในช่วงนั้น ถูกจำเป็นประสบการณ์เก่าได้เหมือนช่วงวัยเรียนที่เด็กๆ โตพอที่จะใช้สมองจำ และ สมองคิดสัมพันธ์กับสมองอารมณ์ได้ดีขึ้นมาก… แต่ “ความอยากรู้อยากเห็น” ในช่วงวัย Early Childhood ที่ถูกพัฒนามาอย่างดีก็ยังกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตสู่วัยเรียนได้อย่างสำคัญ

More »

Missing The Target… พลาดเป้าหมาย #ExtremeLeadership

งานโค้ชชิ่งของ Team Lead โดยเฉพาะทีมที่มีสมาชิกหลายคน รวมทั้งการโค้ชชิ่งระดับ Middle Management ซึ่งในทางปฏิบัติจะหมายถึงการเตรียมความพร้อมผ่านการสอนงานให้สมาชิกทีมทุกคนที่อยู่ในกลไกความสำเร็จ… ให้ทุกคนได้มี “ทักษะและคุณสมบัติ” เพียงพอที่จะไม่สร้างความล้มเหลวให้ทีม โดยสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย

More »
Sit up

K-SPA… เครื่องมือฟันฝ่าอุปสรรค

แนวคิดของ Steve Jobs ว่าด้วย Connecting The Dots ซึ่งแฟนพันธ์แท้ของ Steve Jobs จะทราบดีว่า… เขาอธิบายความสำคัญของจุดเล็กๆ ในจังหวะชีวิตคนๆ หนึ่ง ที่เรียนรู้สะสมทักษะประสบการณ์มากมายเหมือนสะสมจุดเล็กเป็นทุนประดับปัญญาความสามารถเอาไว้… จนสามารถนำมาต่อใช้เป็นความคิดสร้างสรรค์มากมายได้เหมือนชิ้นส่วนของเล่น LEGO ที่คนมีชิ้นส่วนมากก็สามารถประกอบจินตนาการเป็นผลงานชิ้นใหญ่ๆ ให้ตัวเองได้

More »
working macbook computer keyboard

การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยตรงกับการค้าขายออนไลน์… โดยเฉพาะกรณีค้าปลีกไม่แจ้งราคา หรือหมกเม็ดแจ้งราคาหลังไมล์

More »