พาราควอต!

กระแสการต้านพาราควอต ซึ่งเป็นเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าหญ้า ดังกระหึ่มขึ้นเมื่อโซเชี่ยลมีเดียจับกระแสได้ ไล่ตามทัน และนำข้อเท็จจริงหลายอย่างของเคมีทางการเกษตร ลอกคราบแบ่งปันบนโซเชี่ยลพิจารณา

และเหตุการณ์ยิ่งปะทุซ้ำเมื่อคณะกรรมการวัตถุมีพิษอันตราย ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน มีมติไม่ยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ด้วยเหตุผลว่า… รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่เพียงพอ

เป็นเรื่องซิครับ!…

เครือข่ายสนับสนุนการห้ามใช้สารเคมีที่มีอันตรายร้ายแรง กับสมาชิกกว่า 600 องค์กรภาคประชาสังคม มีการเคลื่อนขบวนประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นแถลงการณ์ขอให้มีทบทวนมติและกระบวนการพิจารณาเพื่อยกเลิกการใช้สารอันตรายดังกล่าว จนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องออกมารับข้อเสนอ และแจ้งว่าจะใช้กรอบพิจารณาใหม่ภายใน 60 วัน

ย้อนกลับที่การตีพิมพ์งานวิจัยของวารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 7 เล่มที่ 2 กค.-ธค. 2558 โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ข้อมูลและตัวเลขจากงานวิจัยชิ้นนี้เองที่เป็นกระแสตั้งต้นของการเคลื่อนไหวจนกลายเป็นกระแสอย่างที่ปรากฏ

สารเคมีอันตรายที่เกษตรกรใช้เหล่านี้ มีการการปนเปื้อนและสะสม ทั้งในร่างกายเกษตรกรที่สัมผัสโดยตรง ปนเปื้อนสู่พื้นที่ทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพืชอาหารที่เกษตรกรผลิตได้ด้วย

ข้อเท็จจริง 2 เรื่องเกี่ยวกับเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิดก็คือ

เรื่องแรก… ยาฆ่าหญ้าใช้ฆ่าตัวตายได้ด้วยการกิน… มีคนใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าตัวตายสำเร็จทุกปี และมีจำนวนหนึ่งถูกส่งมาล้างท้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งทุกปีเช่นกัน… กินแล้วตายได้ แปลว่าอันตรายครับ!

เรื่องที่สองคือ… ยาฆ่าหญ้าพวกนี้ตกค้างและสะสมเป็นบริเวณกว้าง… แปลตรงๆ ว่าถึงปริมาณยาที่ปนเปื้อนจะไม่มากหรือน้อยนิดแค่ไหน ก็สามารถสะสมจนส่งผลต่อสุขภาพคนในบริเวณที่ใช้สารเคมีอันตรายเหล่านี้อยู่ดี

ผศ.ดร.นพดล กิตนะ  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้ว่า มีการปนเปื้อนพาราควอต 24–56 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมในปูนา และ 12.6–1,233.8  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมในกบหนอง… ตัวเลข MRL (Maximum Residue Limit) กำหนดไว้ว่าต้องมีการปนเปื้อนในสัตว์ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองครับ

ตัวเลข MRL กำหนดโดย Codex Alimentarius Commission เกิดจากการร่วมมือกันของหน่วยงานองค์การอาหารการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับองค์การอนามัยโลก (WHO) พูดถึงว่าสารเคมีทางการเกษตรเมื่อใช้เสร็จแล้วควรมี Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้แบบแผนที่ดีในการทำเกษตรกรรม

ยาฆ่าหญ้าเหล่านี้  มีค่าครึ่งชีวิตมากกว่า 10 ปี… แปลว่า ผ่านไป 10 ปี สารเคมีที่อยู่ในดินจะลดไปแค่ครึ่งเดียว… ถ้าใช้ต่อเนื่องทุกปี… คงยากที่สารเคมีเหล่านี้จะลดลง 

ระหว่างค้นข้อมูลประกอบบทความ… ผมเปิดคลิปคุณสนธิ ลิ้มทองกุลเผยแพร่ทางรายการคำต่อคำและ mgronline.com ถึงเรื่องนี้ไปด้วย… ผมเห็นด้วยกับคุณสนธิที่ท้าคนขวางการแบนยาฆ่าหญ้าให้ไปพ่นยาด้วยตัวเองพิสูจน์ความปลอดภัยให้ดูหน่อย… โดยเฉพาะคณะกรรมการวัตถุมีพิษอันตรายที่ยังไม่ยอมยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายเหล่านี้ในเมืองไทย ทั้งๆ ที่อำนาจเรื่องนี้เป็นของท่านโดยตรง และคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปดำเนินการอะไรได้ (ในตอนนี้)

…แบกถังยาฆ่าหญ้าไปพ่นเล่นซักคนละถังสองถังโชว์คุณสนธิหน่อยมั๊ยครับ!!!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Presentation

Message and Structuring of Presentation… สารและการจัดวางบนสไลด์

แนวคิด “การแปลงสารเป็นสไลด์” เพื่อเรียงลำดับ Messages แต่ละชิ้นที่คนออกแบบการสื่อสารในทุกวัตถุประสงค์ ของทุกขนาด Messages… สามารถส่งสารไปยังจุดหมายปลายทางได้ครบถ้วน… ซึ่งการแบ่ง Message เป็นชิ้นย่อยก็เพื่อไม่ให้ Message ของเราเกิดปรากฏการณ์ Cognitive Overload กับผู้รับสารหรือ Receiver… ซึ่งกรอบทฤษฎี Cognitive Load Theory ที่ว่าด้วยแนวทาง “ช่วยนำส่งสาร” ในลักษณะคาดคะเนประสิทธิภาพของสารที่จะเข้าถึงกลไกสมองระดับสติปัญญาของ Receiver หรือ Target Audience

Thai Geographical Indication

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์… เครื่องหมายแสดงสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา #RederSMEs

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่มาจาก แหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ผู้เป็นเจ้าของจึงไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด… แต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการในพื้นที่ หรือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างสิทธิ์ใช้เป็นกลุ่มโดยอ้างอิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นสำคัญ… เช่น ส้มโอนครชัยศรี หรือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งคนนครชัยศรี หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายส้มโอจากนครชัยศรี สามารถถือสิทธิ์ใช้คำว่านครชัยศรีในการโฆษณาและขายส้มโอ เหมือนข้าวสารบรรจุถุงที่ผลิตจากข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ก็สามารถใช้คำว่าทุ่งกุลาร้องไห้ในผลิตภัณฑ์ข้าวทั้งหมดจากแหล่งนี้ได้

Open Book Exam

Open Book Exam และ Take Home Exam

การสอบ ถือเป็นธรรมเนียมการเรียนการสอน อันเป็นกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน สถานศึกษา ที่วงจร “สอนและสอบ” คือกิจกรรมภาคบังคับ โดยยึดผลการสอบเป็นตัวชี้วัดผลการเรียน ซึ่งการสอบที่เราคุ้นเคยและผ่านกันมาตั้งแต่เด็ก ในทางเทคนิคจะเรียกว่า Close Book Exam หรือปิดตำราเข้าสอบ อนุญาตให้เอาแต่ดินสอปากกายางลบเท่าที่จำเป็นติดตัวเข้าห้องสอบได้ และยังใช้คนคุมสอบ เฝ้าและกวาดสายตาคอยจับผิดตลอดเวลา

Recycle Force

สถานการณ์ขยะรีไซเคิล และคนเก็บขยะ

ข้อเท็จจริงก็คือ ขยะในระบบนิเวศน์ 75% รีไซเคิลได้ แต่คัดแยกและนำกลับเข้าขบวนการรีไซเคิลได้เพียง 30% เท่านั้น… ซึ่งการแก้ไขให้ตัวเลขจาก 30% เข้าใกล้ 75% คงต้องเอาจริงเอาจังเหมือนกรณีปลูกดอกไม้เกาะกลางถนน รวมทั้งจ้างคนกวาดถนนและทางเท้าทุกวันของเทศบาลหลายๆ แห่ง