พาราควอต!

กระแสการต้านพาราควอต ซึ่งเป็นเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าหญ้า ดังกระหึ่มขึ้นเมื่อโซเชี่ยลมีเดียจับกระแสได้ ไล่ตามทัน และนำข้อเท็จจริงหลายอย่างของเคมีทางการเกษตร ลอกคราบแบ่งปันบนโซเชี่ยลพิจารณา

และเหตุการณ์ยิ่งปะทุซ้ำเมื่อคณะกรรมการวัตถุมีพิษอันตราย ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน มีมติไม่ยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ด้วยเหตุผลว่า… รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่เพียงพอ

เป็นเรื่องซิครับ!…

เครือข่ายสนับสนุนการห้ามใช้สารเคมีที่มีอันตรายร้ายแรง กับสมาชิกกว่า 600 องค์กรภาคประชาสังคม มีการเคลื่อนขบวนประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นแถลงการณ์ขอให้มีทบทวนมติและกระบวนการพิจารณาเพื่อยกเลิกการใช้สารอันตรายดังกล่าว จนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องออกมารับข้อเสนอ และแจ้งว่าจะใช้กรอบพิจารณาใหม่ภายใน 60 วัน

ย้อนกลับที่การตีพิมพ์งานวิจัยของวารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 7 เล่มที่ 2 กค.-ธค. 2558 โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ข้อมูลและตัวเลขจากงานวิจัยชิ้นนี้เองที่เป็นกระแสตั้งต้นของการเคลื่อนไหวจนกลายเป็นกระแสอย่างที่ปรากฏ

สารเคมีอันตรายที่เกษตรกรใช้เหล่านี้ มีการการปนเปื้อนและสะสม ทั้งในร่างกายเกษตรกรที่สัมผัสโดยตรง ปนเปื้อนสู่พื้นที่ทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพืชอาหารที่เกษตรกรผลิตได้ด้วย

ข้อเท็จจริง 2 เรื่องเกี่ยวกับเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิดก็คือ

เรื่องแรก… ยาฆ่าหญ้าใช้ฆ่าตัวตายได้ด้วยการกิน… มีคนใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าตัวตายสำเร็จทุกปี และมีจำนวนหนึ่งถูกส่งมาล้างท้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งทุกปีเช่นกัน… กินแล้วตายได้ แปลว่าอันตรายครับ!

เรื่องที่สองคือ… ยาฆ่าหญ้าพวกนี้ตกค้างและสะสมเป็นบริเวณกว้าง… แปลตรงๆ ว่าถึงปริมาณยาที่ปนเปื้อนจะไม่มากหรือน้อยนิดแค่ไหน ก็สามารถสะสมจนส่งผลต่อสุขภาพคนในบริเวณที่ใช้สารเคมีอันตรายเหล่านี้อยู่ดี

ผศ.ดร.นพดล กิตนะ  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้ว่า มีการปนเปื้อนพาราควอต 24–56 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมในปูนา และ 12.6–1,233.8  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมในกบหนอง… ตัวเลข MRL (Maximum Residue Limit) กำหนดไว้ว่าต้องมีการปนเปื้อนในสัตว์ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองครับ

ตัวเลข MRL กำหนดโดย Codex Alimentarius Commission เกิดจากการร่วมมือกันของหน่วยงานองค์การอาหารการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับองค์การอนามัยโลก (WHO) พูดถึงว่าสารเคมีทางการเกษตรเมื่อใช้เสร็จแล้วควรมี Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้แบบแผนที่ดีในการทำเกษตรกรรม

ยาฆ่าหญ้าเหล่านี้  มีค่าครึ่งชีวิตมากกว่า 10 ปี… แปลว่า ผ่านไป 10 ปี สารเคมีที่อยู่ในดินจะลดไปแค่ครึ่งเดียว… ถ้าใช้ต่อเนื่องทุกปี… คงยากที่สารเคมีเหล่านี้จะลดลง 

ระหว่างค้นข้อมูลประกอบบทความ… ผมเปิดคลิปคุณสนธิ ลิ้มทองกุลเผยแพร่ทางรายการคำต่อคำและ mgronline.com ถึงเรื่องนี้ไปด้วย… ผมเห็นด้วยกับคุณสนธิที่ท้าคนขวางการแบนยาฆ่าหญ้าให้ไปพ่นยาด้วยตัวเองพิสูจน์ความปลอดภัยให้ดูหน่อย… โดยเฉพาะคณะกรรมการวัตถุมีพิษอันตรายที่ยังไม่ยอมยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายเหล่านี้ในเมืองไทย ทั้งๆ ที่อำนาจเรื่องนี้เป็นของท่านโดยตรง และคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปดำเนินการอะไรได้ (ในตอนนี้)

…แบกถังยาฆ่าหญ้าไปพ่นเล่นซักคนละถังสองถังโชว์คุณสนธิหน่อยมั๊ยครับ!!!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Cash Burn Strategies

Cash Burn Strategies… กลยุทธ์พลิกโลก #SaturdayStrategy

กลยุทธ์การเผาเงิน หรือ Cash Burn Strategies ที่คนฝั่ง Startup พูดถึงและนำใช้เพื่อโค่นธุรกิจยักษ์ใหญ่ ด้วยวิธี “เอาเงินลงทุนมาซื้อโอกาสให้ธุรกิจ โดยการจ่ายเงินต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ตรงไปที่ลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะลูกค้าในมือเจ้าตลาดเดิมและคู่แข่งทุกราย เพื่อดึงมาเป็นลูกค้าใหม่ของตัวเอง… ซึ่งลูกค้าต้องเปลี่ยนแปลงวิถีและความเคยชินเดิมๆ ที่เคยซื้อขายหรือใช้บริการจากธุรกิจอื่นๆ เดิมๆ จนลูกค้า “ไม่สนใจจะกลับใช้วิถีและความเคยชินเดิมๆ อีก”

Digital Transformation

Digital for SMEs #SaturdaySMEs

เอกสารชื่อ OECD Digital for SMEs Global Initiative ขนาดยาว 8 หน้า พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุน SMEs ในยุคดิจิตอลเมื่อครังจัดการประชุมรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวกับ SME ของชาติสมาชิก หรือ The OECD SME Ministerial Meeting on Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth ที่ Mexico City เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018… ซึ่งเป็นเอกสารหลักที่ใครก็ตามจะพูดถึงแนวทางการทำ Digital Transformation ระดับโครงสร้างจะตัองพูดถึงและอ้างอิง

degree certificate online

The Andragogical Process Model for Learning… 8 ขั้นตอนเตรียมสอนผู้ใหญ่

หลักสำคัญในขั้นตอนการนำใช้ทฤษฎี Andragogy ที่แตกต่างชัดเจนคือ Andragogical Instructors หรือครูอาจารย์แบบการศึกษาผู้ใหญ่ ต้อง “Prepares in advance a set of procedures for involving the learners and other relevant parties in a process involving these elements หรือ ต้องจัดเตรียม “ชุดขั้นตอน” ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนล่วงหน้า และจัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับชุดขั้นตอนที่ถูกเตรียมให้พร้อม”

หมอกและควัน… พี่เบิร์ดและนิ่ม สีฟ้า # เพลงดังยังจำ

ท้องฟ้าเมืองไทยหลายพื้นที่… หม่นมัวจนทุกครั้งที่แหงนมองฟ้ายามใดก็หดหู่วังเวง… หมอกจากควันที่คลี่คลุมผืนฟ้ายามนี้… ช่างเกาะกินความหวังและรอยยิ้มของผู้คน จนอาจจะต้องวาดรอยยิ้มใส่หน้ากากที่ทุกคนต้องคาดครอบใบหน้าเอาไว้จึงจะได้เห็น