PEA Solar Hero… ให้พระอาทิตย์จ่ายค่าไฟ #SustainableSociety

หน้าร้อนเป็นฤดูที่คนส่วนใหญ่จ่ายค่าไฟแพง ทั้งจากการเปิดพัดลมทั้งวันทั้งคืน และ ใช้เครื่องปรับอากาศสู้แดดกับลมร้อนที่คุกคามสุขภาพ และ อารมณ์ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ได้ไม่ต่างกัน… คนส่วนใหญ่จึงซื้อหาเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งใช้ และ ยอมจ่ายค่าไฟแพงขึ้นโดยสมัครใจ… โดยหลายคนเริ่มมองหาไฟฟ้าทางเลือกจากแดดฤดูร้อน ซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่คุ้มค่าต่อการลงทุนแล้วในปัจจุบัน… เพียงแต่ปัญหาก็คือ ในระหว่างคิดและวางแผนที่จะลงทุนกับโซลาร์เซลล์สำหรับคนส่วนใหญ่… ล้วนไม่เคยง่ายที่จะตัดสินใจกับข้อมูลมากมายท่วมท้นจนสับสน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA หรือ The Provincial Electricity Authority จึงได้ออกแอพพลิเคชั่นชื่อ PEA Solar Hero เพื่อผู้สนใจในการติดตั้ง Solar Roof หรือ ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน เพื่อใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้มีความปลอดภัยความมั่นคง และ มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน… ซึ่งการลงแอพ PEA Solar Hero จะเป็นการติดตั้งช่องทางขอใช้บริการแบบ One Stop Service ในการขอคำปรึกษาการวางระบบ… ประเมิน และคำนวณ แผนการลงทุน… จัดเตรียม และยื่นเอกสารขออนุญาต… ติดตามการทำงาน ของระบบและแก้ไขปัญหา… สำรวจพื้นที่… ออกแบบและวางแผน การติดตั้ง… เตรียมอุปกรณ์ติดตั้ง ทดสอบระบบ และ ระบบบริการหลังการขาย… โดยเริ่มต้นเพียงติดตั้งแอพ แล้วปักหมุดขอติดตั้ง Solar Roof… 

นอกจากแอพ PEA Solar Hero จะประเมินวงเงินลงทุน และ ประเมินผลตอบแทนการลงทุนให้แล้ว เจ้าของบ้านยังสามารถเลือกโปรแกรมการลงทุนได้ทั้งแบบลงทุนเองจ่ายสด หรือ ผ่อนชำระ… และยังมีโปแกรมการลงทุนโดยพันธมิตรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งต้องติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน… โดยเฉพาะข้อมูลโปรโมชั่น

ที่เหลือก็จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับไปครับ!… รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ครับ เพื่อติดตามรายละเอียดที่เป็นปัจจุบัน ติดตั้งแอพ และ ขอใช้บริการ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts