Personal Adult Learning Style Inventory…

Learning Style Inventory

โดยธรรมชาติ… เราทราบดีอยู่แล้วว่าสมองของเราเรียนรู้ตลอดเวลา แต่รูปแบบหรือสไตล์ที่สมองชอบ หรือจะเรียกว่าตัวเราชอบก็ไม่ผิด… บ้าง “ชอบเรียนรู้” จากหนังสือหนา ข้อมูลแน่นๆ… บ้าง “ชอบเรียนรู้” จากหนังสือประกอบภาพ ขอภาพเยอะๆ ข้อความไม่มาก… บ้าง “ชอบเรียนรู้” จากการฟัง ดู หรือลงมือทำ

ท่านกำลังอ่านบทความชุด… ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งเรียบเรียงขึ้นเผยแพร่เป็นชุดความรู้แบบหลายตอน อ้างอิงหนังสือชื่อ The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development ของ Malcolm S. Knowles และคณะ… และตอนนี้เป็นประเด็น แนวทางการนำใช้ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ในแนวทางที่ 5 จาก 6 แนวทางหลักแล้ว ตอนนี้เป็นตอนที่ว่าด้วย … Personal Adult Learning Style Inventory และตอนนี้เป็นตอนต่อจาก Self-Diagnostic Learning Model ครับ

ความจริง… ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่มีมานานกว่าแนวทาง Learning Style Inventory มาก ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างสำคัญก็คือ แนวทางการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ทุกรูปแบบ ต่างมีจุดเด่นจุดด้อยในตัวที่ไม่สามารถใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็สามารถ “พาผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด” 

แต่กรณีของ Learning Style Inventory จะต่างออกไปเนื่องจากเป็นรูปแบบที่ “มีคลังทรัพยากรการเรียนรู้หลายรูปแบบ” เตรียมไว้สนองตอบต่อ “สไตล์การเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน” จนถึงขั้นที่เรียกได้เต็มปากว่า… Personalized Learning หรือ Individualized Instruction หรือจะเรียกว่า Personal Learning Environment and Direct Instruction ก็ยังได้

ทรัพยากรการเรียนรู้ในคลังหลักสูตรที่ว่านี้… จะถูกเตรียมไว้ให้ทุกคนเข้าถึงและจัดการทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ “ได้อย่างอิสระภายใต้การดูแล” 

ประเด็นก็คือ Learning Style Inventory เป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Experiential Learning Model หรือ ELM ของ Dr. David A. Kolb ศาสตราจารย์จาก Case Western Reserve University ใน Cleveland, Ohio และผู้ก่อตั้ง Experience Based Learning Systems… ผู้พัฒนา Learning Style Inventory หรือที่ในแวดวงนักการศึกษาเรียกว่า Kolb’s LSI นั่นเอง

ซึ่ง Kolb’s Experiential Learning Model จะมีแนวทางนำไปปฏิบัติผ่านวงจรการเรียนรู้ที่มี 4 ขั้นตอนคือ…  การให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ หรือ Concrete Experience… แล้วให้ได้รับฝึกการสะท้อนคิด หรือ Reflective Observation… ให้สรุปหลักการเหตุผลจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ของตน หรือ Abstract Conceptualization… เเละขั้นตอนสุดท้ายคือ การฝึกการนำเอาความรู้ใหม่ไปลองปฏิบัติอีกครั้ง หรือ Active Experimentation… ซึ่งทฤษฎี Experiential Learning Model หรือ ELM ของ Dr. David A. Kolb จะใช้เป็นเเนวคิดพื้นฐานหลักในการจัดการเรียนการสอนทางเเพทยศาสตร์อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

ในบทความตอนนี้จะขอข้ามรายละเอียดทฤษฎี Kolb’s LSI ไปก่อน… ให้ทราบไว้เป็นเบื้องต้นก่อนว่า Learning Style Inventory ในหนังสือ The Adult Learner ของ Malcolm S. Knowles คือกรอบทฤษฎี Kolb’s LSI หรือ Kolb’s Learning Style Inventory นั่นเอง

กลับเข้าเนื้อหา Learning Style Inventory ในหนังสือ The Adult Learner ของ Malcolm S. Knowles… และข้ามไปดูคำแนะนำการใช้แบบ Andragogy หรือ Adult Learner ซึ่ง… หนังสือแนะนำแนวทางง่ายๆ ด้วยการสร้างทางเลือกเพิ่มเติมบนวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยย่อย โดยกำหนดทางเลือก A หรือ B ให้ผู้เรียนได้เลือกวิธีของตัวเอง และ ยังอนุญาตให้ผู้เรียน เลือกใช้ทรัพยากรในตัวเลือกได้ทั้ง A และ B ได้ด้วย… หรือแม้แต่ไม่เลือกแนวทางที่มีให้ในคลัง หรือ Inventory เลยทั้ง A และ B ก็ได้… ดูภาพประกอบน๊ะครับ

ความหมายของตัวแปรการเลือก A และ B

  1. A = I agree fully with statement A หรือ ตกลงใช้แนวทาง A ทั้งหมด
  2. A>B = I agree more with statement A than B หรือ ตกลงใช้แนวทาง A และ B แต่ให้น้ำหนักกับแนวทาง A มากกว่า
  3. NANB = I do not agree with either statement A or B หรือ ปฏิเสธการใช้แนวทางทั้ง A และ B
  4. B>A = I agree more with statement B than A หรือ ตกลงใช้แนวทาง A และ B แต่ให้น้ำหนักกับแนวทาง B มากกว่า
  5. B = I agree fully with statement B หรือ ตกลงใช้แนวทาง B ทั้งหมด

โดยส่วนตัวผมมองว่า… Learning Style Inventory ในหนังสือ The Adult Learner ของ Malcolm S. Knowles เป็นกลยุทธ์การเล่นกับสมองของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนถูกดึงเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน ในบทบาทของคนกำหนดตัวเลือกและเส้นทางเรียนรู้โดยอัตโนมัติ… และเกิดพันธะ หรือ Engage กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วเมื่อพิจารณาตัวเลือกต่างๆ แม้จะอ่านหยาบๆ ข้ามๆ ไปก็ตาม 

ซึ่งในหนังสือ The Adult Learner ของ Malcolm S. Knowles เองก็เปิดเผยตรงไปตรงมาว่า… Personal Adult Learning Style Inventory เป็นการใช้ Instrument หรือเครื่องมือช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อยู่แล้ว… สร้างทางเลือก A/B ขึ้นมาก่อน แล้วโยนไปให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกเองว่าเอายังไงกับเส้นทางการบรรลุวัตถุประสงค์ 5 ทาง… ก็ในเมื่อผู้เรียนเลือกเอง การใส่คำว่า Personal เข้าไปในโมเดลนี้จึงสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง… และอย่าแปลกใจถ้าจะเห็นนักพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์… ดำดิ่งคลั่งไคล้ Learning Style Inventory กันมาก… เพราะสายอาชีพนี้ เขาสอนคนกันแบบโตๆ กันแล้วนั่นเอง

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Humility

Humbleness… อ่อนน้อมถ่อมใจ

ประโยคอันแฝงนัยยะมากมายอย่าง จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน ที่สะท้อนความเจียมตัว หรือ Modesty ให้ระวังว่าอย่าได้ทำอะไรเลอเลิศเกินหน้าเกินตาสังคมขี้อิจฉาและใจร้าย โดยไม่ดูตาม้าตาเรือเข้า เพราะไม่มีใครอยากเห็นเราได้อะไรเกินหน้าเกินตาหรอก… ทั้งๆ ที่อยากทำดีๆ ให้สุดไปเลยก็ตาม…

ธุรกิจกับงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม #SaturdaysSMEs

แนวทางการใฝ่หาองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่เริ่มต้นจากปัญหาในธุรกิจและหาทางแก้ไขปัญหาโดยวางเป้าหมายที่จะทำให้ปัญหาที่พบ ถูกจัดการในแนวทางใหม่… ตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าให้ครอบคลุม… หาคนที่สามารถเติมเต็มช่องว่างจากปัญหาถึงคำตอบหรือทางออกตามแนวคำถามที่สร้างนำทาง… พัฒนาต้นแบบ… ศึกษาวิจัยต้นแบบใหม่จนได้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมสู่ตลาด… อย่าหยุดค้นคว้าและพัฒนาต่อจนกว่าผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจะทำกำไร… จนเพียงพอที่จะจัดสรรกำไรบางส่วนมาค้นคว้าวิจัยต่อยอดไปอีก

Road Map

The Roadmap of Vision for Student Mindset

ถ้าเป้าหมายยังไกลเกินไป ก็ให้หันมาสนใจ Roadmap หรือเส้นทางก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่เส้นทางนั้นจะพาเราเข้าใกล้เป้าหมายได้เช่นเดิม ซึ่ง Roadmap ในที่นี้จะหมายถึง การทำเส้นทางเข้าใกล้เป้าหมายเป็นช่วงๆ ที่มีความสำเร็จรออยู่ไม่ไกล