Photovoltaic Cell 2050… เซลล์พลังงานจากแสงแสงอาทิตย์ใน 30 ปีข้างหน้า #FridaysForFuture

Solar Panel

ผมมีเอกสารของ IRENA หรือ The International Renewable Energy Agency เป็นองค์กรสากลแบบไม่แสวงกำไร ซึ่งมีเป้าหมายด้านพลังงานสะอาดและยั่งยืน โดยดำเนินงานในลักษณะศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบาย ทรัพยากร และ เทคโนโลยีพลังงานเพื่อแบ่งปันสมาชิกและประเทศภาคีที่เข้าร่วม ให้สามารถเปลี่ยนผ่านสังคมชาติเข้าสู่ยุคพลังงานทดแทน… พลังงานหมุดเวียน… พลังงานทางเลือก และ พลังงานสะอาดในที่สุด

เอกสารที่ผมอ้างถึงชื่อ FUTURE OF SOLAR PHOTOVOLTAIC: Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects. ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเอกสารเชิงวิสัยทัศน์ และ คาดการณ์อนาคตของ Solar PV หรือ Solar Cell PhotoVoltaic หรือ โซล่าร์เซลล์แบบสารกึ่งตัวนำ ซึ่ง IRENA มองว่าเป็นทางออกของการลดภาวะโลกร้อนจากการผลิต และ บริโภคพลังงานไฟฟ้าทั่วโลก

การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประกอบขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ 2 ชนิด คือ P และ N สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยอาศัยปรากฏการณ์โฟโตวอลเทอิก หรือ PhotoVoltaic… เครดิตภาพ: https://ienergyguru.com 

ประเด็นก็คือ… เอกสารของ IRENA ชุดนี้มีข้อมูลสนับสนุน ชี้นำทิศทาง และ พัฒนาการของโครงข่ายพลังงานไฟฟ้า ที่โลกต้องปรับเปลี่ยน หรือ Transform เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ในขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นมหาศาลทุกปี… IRENA จึงทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ระหว่างปี 2019 ถึง ปี 2050… เพื่อใช้เป็นรายงานและข้อมูลอ้างอิงกลางในการปรับเปลี่ยนแหล่งพลังงาน หรือทำ Global Energy Transformation Report ไว้… โดยเฉพาะการชี้นำ “แนวโน้ม” ว่าโลกควรจะเปลี่ยนแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าไปในทิศทางใด… กับเสนอแนวทาง และ ตัวเลือกแหล่งพลังงานที่เป็นไปได้ในแนวทางที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งต้องเป็นตัวเลือกที่ “เป็นไปได้” ที่จะลดอุณหภูมิโลกให้ได้ 1.5 – 2 องศาเซลเซียสตามปฏิญญา IPCC หรือ Intergovernmental Panel on Climate Change ปี 2018

การศึกษาเปรียบเทียบทั้งหมดพบบทบาทของพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยี PV หรือ PhotoVoltaic มีศักยภาพสนองการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานทั่วโลก บนพื้นฐานตามเอกสาร IRENA’S CLIMATE-RESILIENT PATHWAY ซึ่งเป็นแนวทางที่หน่วยงานสากลด้านพลังงานแห่งนี้ได้ร่างไว้เป็นแนวทางและเป้าหมายร่วมกันทั้งโลก… โดยเฉพาะการผลักดันการเติบโตในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตามเป้าหมายในอีก 30 ปีนับจากนี้

สรุปง่ายๆ ตรงๆ ก็คือ… แผนพลังงานโลกเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าในระบบไปที่ “แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ “โดยมี Photovoltaic Cell หรือ Solar Cell PhotoVoltaic หรือ โซล่าร์เซลล์แบบสารกึ่งตัวนำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ที่ดีที่สุดในห้วงเวลานี้… เป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องร่วมกันผลักดันทั่วโลก

#FridaysForFuture ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Math and Me

Problem Solving Cycle for VESPA Mindset

Problem Solving Cycle หรือ วัฏจักรการรับมือกับปัญหา แบบของ VESPA Mindset ได้ปรับวิธีและมุมมองปัญหาโดยตรง แทนการมองด้วยกรอบระดับสร้างผลลัพธ์ทางการศึกษาแบบของของ David A. Kolb… จึงส่งผลทำให้ Problem Solving Cycle สำหรับ VESPA Mindset สามารถทำความเข้าใจผ่านคำถามและแนวทางสะสางซึ่งเป็นทางเลือกมากมายเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์โดยตรงด้วย…

Soft Skills

Soft Skills… ทักษะด้านอารมณ์ที่ต้องมี

Professor Nelson Repenning และคณะจาก MIT Sloan School of Management ได้เผยรายงานแสดงให้เห็นความสำคัญของ Soft Skill หรือ ทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กับ Hard Skill หรือทักษะด้านอาชีพ ที่ทุกคนต้องมีควบคู่กันไป

Forest Fires in Chiang-Mai

ไฟป่าภาคเหนือตอนบนในวันที่ฝนทิ้งช่วง แห้งและแล้งสาหัส #FridaysForFuture

เชียงใหม่ในช่วง Lockdown อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กับสภาพอากาศและบรรยากาศขมุกขมัวทั่วฟ้าเชียงใหม่ พร้อมกับสถิติระดับโลกติดต่อกันหลายสัปดาห์ ที่เชียงใหม่ครองอันดับเมืองอากาศปนเปื้อนที่สุดในโลก… และหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันนัก

COVID-19-29-02-2020

COVID-19 และโอกาสสินค้าดูแลสุขภาพ #SaturdaySME

ตอนนี้ไม่มีใครบอกได้ว่า… วิกฤติ COVID-19 จะยืดเยื้อยาวนานไปอีกแค่ไหน… แต่หลายฝ่ายก็คาดว่าจะไม่จบง่ายอย่างที่คิดแล้ว หลายสำนักชี้ว่าผลกระทบอาจถึงขั้นเปลี่ยนระบบนิเวศน์ทางเศรษฐศาสตร์โลกไปตลอดกาลก็มี… และท้ายที่สุด ชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปทั้งชีวิตผู้คนทั้งโลกและเศรษฐกิจการค้า