เครื่องหนังและเส้นใยสับปะรด #FridaysForFuture

Pineapple Refinery

ผมกำลังค้นคว้าและรีวิวนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสับปะรดทุกมิติ และพบข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเส้นใยสับปะรด โดยเฉพาะเส้นใยจากใบสับปะรด ที่มีการนำใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ… รวมทั้งใช้ผลิตหนังเทียมทดแทนหนังสัตว์ ในวันที่ต้นทุนการทำปศุสัตว์ เพื่อเอาเนื้อหนังกระดูกมาเป็นอาหารและของใช้… มีประเด็นให้น่ากังวลเต็มไปหมด

Dr. Carmen Hijosa ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Ananas Anam เจ้าของเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด แบรนด์ Piñatex ถือเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเส้นใยจากใบสับปะรด ที่ตั้งโรงงานและมีฐานการผลิตอยู่ในฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่เอง

Dr. Carmen Hijosa ก่อตั้ง Ananas Anam ตั้งแต่ปี 2006 และเธอได้รับรางวัล Cartier Women’s Initiative Awards หรือรางวัล CWIA ในปี 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้นักธุรกิจสตรีทั่วโลก ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง ซึ่งเรื่องเล่าความสำเร็จของเธอทำให้ทั้งชายหญิงอ้าปากค้างได้ไม่ต่างกัน

แผ่นหนังใยสับปะรดของ Piñatex

ประธานาธิบดีโรดรีโก ดูแตร์เต แห่งฟิลิปปินส์ กำลังทดลองใส่รองเท้าหนังจากเส้นใยสับปะรด โดยมี Dr. Carmen Hijosa ช่วยถือรองเท้าอีกข้าง… Manila Bulletin, 8 March 2017

วันนี้ไม่ได้พาท่านมาโฟกัสแฟชั่นจากเส้นใยสับปะรดหรอก… ท่านที่สนใจงานของ Dr. Carmen Hijosa เชิญที่เวบ Ananas-Anam.com ไปส่องกันเอาเองน๊ะครับ เพราะประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นเรื่องการแปรรูปของเหลือจากภาคเกษตร ที่เรียกว่า Biorefinery Process หรือการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเทคโนโลยีหลายมิติ มาไกลถึงเชื้อเพลิงชีวภาพเต็มรูปแบบ Bioplastic และ Bio-chemicals หลากหลาย และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดทุกวัน

ที่สำคัญกว่านั้นคือ… กิจการแปรรูปขั้น Biorefinery ถือเป็นโมเดลยั่งยืนที่สำคัญของทุกประเทศไปแล้ว โดยเฉพาะประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรมากมายเหลือเฟือและเหลือทิ้งมานาน

กรณีสับปะรดในประเทศไทย… ตัวเลขผลผลิตจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ. 2562 ระบุว่า… ประเทศไทยเก็บเกี่ยวสับปะรดได้ 1,679,688 ตันจากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ 474,287 ไร่… การแปรรูปเส้นใยที่ชัดเจนเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือ ยังดำเนินงานกันแบบธุรกิจครอบครัวเล็กๆ หรือไม่ก็ SME รายเล็กและวิสาหกิจชุมชนเกือบทั้งหมด และการผลิตยังไปถึงแค่ระดับเส้นใยสิ่งทอ ที่ยังขาดเทคโนโลยีอีกมาก… กรณีผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด “รักษ์บ้านเรา” ที่จังหวัดสงขลา… แม้จะมีผลิตภัณฑ์สายแฟชั่นตั้งแต่หัวจรดเท้า ตั้งแต่หมวกถึงรองเท้า… แต่ก็ถือว่ายังมีช่องว่างอีกมากที่จะต่อยอดไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทดแทนหนังสัตว์ของ Ananas Anam โดย Dr. Carmen Hijosa ที่ข้อมูลในมือผมตอนนี้… หนัง Piñatex จาก Ananas Anam กลายเป็นวัสดุหุ้มในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปแล้ว

เส้นใยสับปะรดจาก หจก.รักษ์บ้านเรา สงขลา

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ถ้าประเทศไทยส่งเสริมอะไรทำนองนี้ การเผาหลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งกำลังจะกลายเป็นฤดู PM2.5 ในประเทศไทย… ก็จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อของเหลือจากการเกษตรที่ขายไม่ได้ แทบไม่มีในมือเกษตรกร

และนับจากนี้ไปไม่กี่สัปดาห์… ฤดูเก็บเกี่ยวใหญ่ของเราก็จะมาถึง และควันคงฟุ้งให้เห็นกันเต็มท้องฟ้าอีกครั้ง!!!

#FridaysForFuture ครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Data Driven Culture

Data Driven Culture #ExtremeLeadership

การปรับเปลี่ยน หรือ Transform องค์กรจาก Command And Control Culture ไปเป็น Data Driven Culture ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับองค์กรส่วนใหญ่… ซึ่งล้วนแต่คิดได้ แต่ทำไม่ง่าย หรือ ไม่เชื่อว่าจะทำได้ก็มีมาก ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะ “เป็นเหมือนเดิม” จนกว่าจะไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้อีกค่อยว่ากัน

Circular Economy

อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และ เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #GreenEconomy

ต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการความร่วมมือระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยร่วมกันพัฒนาชุดวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Circular Exchange เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม และ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้

Chatbot Teacher

Artificial Intelligence In Academics… AI ในกิจกรรมทางวิชาการ

Artificial Intelligence หรือ AI ไม่ใช่แนวโน้มอีกแล้วนับตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา เพราะนอกจากจะไม่ใช่แนวโน้มแล้ว… ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานแทบทุกอย่างที่ต้องพึ่งพาและนำใช้ข้อมูล ถึงแม้ว่าโดยสภาพข้อเท็จจริงจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน แต่ทุกคนที่เกี่ยวพันอยู่กับเทคโนโลยีรู้ดีว่า… ช้าเร็วก็ต้องเปิดประตูรับ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการงานอย่างแน่นอน

UAE Food Tech Valley

UAE Food Tech Valley #RederStartup

ความเคลื่อนไหวของชาติในตะวันออกกลางที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่ง เพื่อใช้โอกาสในช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution ในห้วงเวลานี้ โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก้าวข้ามข้อจำกัด ทั้งด้านทำเลที่ตั้งและทรัพยากรหายากโดยธรรมชาติ ซึ่งทำเลที่เต็มไปด้วยทะเลทรายอย่างเขตตะวันออกกลาง ก็สามารถปลูกพืช หรือ แม้แต่เลี้ยงสัตว์น้ำเขตหนาวได้แล้ว…