Plant Based Edible Coating… เคลือบถนอมและยืดอายุผักผลไม้แบบกินได้ #RederSMEs

Avocados

ผักผลไม้สด คัดสวย เกรดพิเศษ ทั้งนำเข้า นอกฤดูกาล และ คัดมาอย่างดี ที่วางขายในซุเปอร์มาร์เก็ต หรือ ตลาดผักผลไม้พรีเมี่ยมทั้งหลาย… ก่อนกินก็มักจะมีคำแนะนำเรื่อง “สวยซ่อนร้าย” ซึ่งพูดถึงเคมีและเทคนิคที่ใช้ยืดอายุผักผลไม้สด โดยเฉพาะผลไม้ราคาแพงที่ส่งข้ามประเทศมาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ซึ่งเอนไซม์ และ จุลินทรีย์ในธรรมชาติ ก็มักจะทำหน้าที่ “ย่อยความสด” ของผักผลไม้ล่วงหน้าไปก่อน หากไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุด หรือ ชะลอกระบวนการย่อยสลายโดยธรรมชาติ… ผลลัพทธ์ทางธุรกิจก็คงไม่สวยเท่าไหร่

เทคนิคหนึ่งที่เกษตรกร และ SMEs ผักผลไม้สดนิยมใช้ก็คือ การเคลือบ โดยเฉพาะการเคลือบผลไม้สดแบบมีเปลือก เพื่อป้องกันการคายน้ำ และ ปิดกั้นอากาศภายนอก โดยเฉพาะอ๊อกซิเจนไม่ให้จุลินทรีย์ดึงไปใช้ได้ง่ายๆ จนย่อย “สินค้ามีราคา” เหล่านั้นให้เน่าเสีย ไม่เหลือราคาก่อนจะถึงมือ หรือ ถึงปากผู้บริโภค

แน่นอนว่า… สารเคลือบ และ เทคนิคการเคลือบถนอมและยืดอายุผักผลไม้มีหลายอย่าง ซึ่งทั้งหมดนั้นในอดีตล้วนถูกแนะนำให้ล้าง ปอก หรือ ตัดทิ้ง เพราะยังไงก็ไม่ดีกับคนกินค่อนข้างแน่

Pain Point และ ช่องว่างทางธุรกิจนี้ จึงมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ ทำกินกับผักผลไม้สดมากมายมองเห็น สนใจ และ ดิ้นรนค้นคว้าทั่วโลก… ซึ่งถ้าเอาสถิติมูลค่าตลาดผลไม้สดทั่วโลก ปี 2021 จาก Statista ที่ให้ตัวเลขไว้ 561,594 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาถอดต้นทุนแฝง 1% เป็นค่าเคลือบถนอมและยืดอายุ ก็จะได้มูลค่าผลิตภัณฑ์ และ เทคนิคเคลือบถนอมและยืดอายุผักผลไม้ 5,615.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตขึ้น 3.51% ไปจนถึงปี 2025

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 ที่ผ่านมา… โซลูชั่นเคลือบถนอมและยืดอายุผักผลไม้แบบกินได้ หรือ Plant Based Edible Coating จากผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตรอาหารชื่อ AgroFresh ซึ่งถือเป็นผู้นำด้าน Post-Harvest Technologies ที่ Startup สาย FoodTech และ AgTech ต้องติดตาม… ก็ได้แถลงข่าวจากสำนักงานในฮ่องกง ถึงความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เป็นพิษกับปากท้องและร่างกายของผู้บริโภค มาสู่การเคลือบถนอมและยืดอายุผักผลไม้ 

นอกจากนั้นยังมี Startup ทั้ง FoodTech และ AgTech หลายกลุ่มที่กำลังช่วยกันพัฒนาหนทางอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อยกระดับสินค้าผักผลไม้สด ที่ยังเหลือช่องว่าง และ Pain Point อีกมากให้แก้ไขเติมเต็ม

รายละเอียดทางเทคนิคไม่คุยน๊ะครับ… แต่ถ้าท่านสนใจในระดับธุรกิจ หรือ ระดับงานวิจัย ก็ทักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นเดิม… Line ID: dr.thum ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Smoke ceiling temperature inversion

Photochemical Smog และ Temperature Inversion #FridaysForFuture

การแก้ปัญหา PM2.5 น่าจะมีปลายทางอยู่ที่การจัดการชั้นบรรยากาศ ที่มนุษย์คงต้องเรียนรู้และพัฒนาอะไรอีกมากเพื่อถ่ายเทอากาศจากผิวพื้น ทะลุฝาชีโลกที่อุณหภูมิเป็นตัวแปรสำคัญ… แต่ระหว่างนี้เราคงต้องช่วยกันลดไอระเหยที่มนุษย์นี่แหละ… สร้างขึ้นด้วยกันทุกคนให้เหลือน้อยที่สุด

Competitors Analysis Report

Competitors Analysis Report… วิธีทำรายงานเรื่องคู่แข่ง #SaturdaysStrategy

การเจาะดูกลยุทธ์ของคู่แข่ง ที่พยายาม “เอาชนะการตัดสินใจเลือกของลูกค้า” ทั้งการตัดสินใจเลือกของลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าเก่าของคู่แข่งรายอื่นๆ จึงเป็นทางลัดในการกำหนดกลยุทธ์ที่นักบริหารส่วนใหญ่ มีทักษะในการ “ประเมินคู่แข่ง” อยู่ในสัญชาตญาณกันทั้งสิ้น… แต่การเชื่อสัญชาตญาณสำหรับธุรกิจที่แข่งขันสูง ตลาดใหญ่โต และ ลูกค้าอ่อนไหวท่ามกลางการแข่งขัน… นักบริหารส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเสี่ยงกับสัญชาตญาณส่วนตัวกันหรอก…

Sit up

K-SPA… เครื่องมือฟันฝ่าอุปสรรค

แนวคิดของ Steve Jobs ว่าด้วย Connecting The Dots ซึ่งแฟนพันธ์แท้ของ Steve Jobs จะทราบดีว่า… เขาอธิบายความสำคัญของจุดเล็กๆ ในจังหวะชีวิตคนๆ หนึ่ง ที่เรียนรู้สะสมทักษะประสบการณ์มากมายเหมือนสะสมจุดเล็กเป็นทุนประดับปัญญาความสามารถเอาไว้… จนสามารถนำมาต่อใช้เป็นความคิดสร้างสรรค์มากมายได้เหมือนชิ้นส่วนของเล่น LEGO ที่คนมีชิ้นส่วนมากก็สามารถประกอบจินตนาการเป็นผลงานชิ้นใหญ่ๆ ให้ตัวเองได้

Segmentation Targeting Positioning

STP Marketing… กลยุทธ์แรกก่อนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด #SaturdayStrategy

เมื่อได้ข้อมูลจาการวิจัยทางการตลาดแล้ว นักการตลาดจะใช้ข้อมูลที่ได้ มาแบ่งส่วนเป้าหมายโดยกำหนดคุณลักษณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องแยกออกจากกัน เพื่อ “สร้างสาร และ ส่งสาร” ให้สอดคล้องกับแต่ละส่วนของตลาดที่แบ่งแยกได้ หรือ เลือกเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่สุด จากการแบ่งแยกตลาดออกมาได้… แล้วกำหนดเป้าหมาย และ วางตำแหน่งให้แบรนด์ หรือ สินค้า หรือ บริการ ให้สามารถ “เชื่อมถึงเป้าหมาย” ได้โดยตรง