Avocados

Plant Based Edible Coating… เคลือบถนอมและยืดอายุผักผลไม้แบบกินได้ #RederSMEs

ผักผลไม้สด คัดสวย เกรดพิเศษ ทั้งนำเข้า นอกฤดูกาล และ คัดมาอย่างดี ที่วางขายในซุเปอร์มาร์เก็ต หรือ ตลาดผักผลไม้พรีเมี่ยมทั้งหลาย… ก่อนกินก็มักจะมีคำแนะนำเรื่อง “สวยซ่อนร้าย” ซึ่งพูดถึงเคมีและเทคนิคที่ใช้ยืดอายุผักผลไม้สด โดยเฉพาะผลไม้ราคาแพงที่ส่งข้ามประเทศมาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ซึ่งเอนไซม์ และ จุลินทรีย์ในธรรมชาติ ก็มักจะทำหน้าที่ “ย่อยความสด” ของผักผลไม้ล่วงหน้าไปก่อน หากไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุด หรือ ชะลอกระบวนการย่อยสลายโดยธรรมชาติ… ผลลัพทธ์ทางธุรกิจก็คงไม่สวยเท่าไหร่

เทคนิคหนึ่งที่เกษตรกร และ SMEs ผักผลไม้สดนิยมใช้ก็คือ การเคลือบ โดยเฉพาะการเคลือบผลไม้สดแบบมีเปลือก เพื่อป้องกันการคายน้ำ และ ปิดกั้นอากาศภายนอก โดยเฉพาะอ๊อกซิเจนไม่ให้จุลินทรีย์ดึงไปใช้ได้ง่ายๆ จนย่อย “สินค้ามีราคา” เหล่านั้นให้เน่าเสีย ไม่เหลือราคาก่อนจะถึงมือ หรือ ถึงปากผู้บริโภค

แน่นอนว่า… สารเคลือบ และ เทคนิคการเคลือบถนอมและยืดอายุผักผลไม้มีหลายอย่าง ซึ่งทั้งหมดนั้นในอดีตล้วนถูกแนะนำให้ล้าง ปอก หรือ ตัดทิ้ง เพราะยังไงก็ไม่ดีกับคนกินค่อนข้างแน่

Pain Point และ ช่องว่างทางธุรกิจนี้ จึงมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ ทำกินกับผักผลไม้สดมากมายมองเห็น สนใจ และ ดิ้นรนค้นคว้าทั่วโลก… ซึ่งถ้าเอาสถิติมูลค่าตลาดผลไม้สดทั่วโลก ปี 2021 จาก Statista ที่ให้ตัวเลขไว้ 561,594 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาถอดต้นทุนแฝง 1% เป็นค่าเคลือบถนอมและยืดอายุ ก็จะได้มูลค่าผลิตภัณฑ์ และ เทคนิคเคลือบถนอมและยืดอายุผักผลไม้ 5,615.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตขึ้น 3.51% ไปจนถึงปี 2025

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 ที่ผ่านมา… โซลูชั่นเคลือบถนอมและยืดอายุผักผลไม้แบบกินได้ หรือ Plant Based Edible Coating จากผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตรอาหารชื่อ AgroFresh ซึ่งถือเป็นผู้นำด้าน Post-Harvest Technologies ที่ Startup สาย FoodTech และ AgTech ต้องติดตาม… ก็ได้แถลงข่าวจากสำนักงานในฮ่องกง ถึงความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เป็นพิษกับปากท้องและร่างกายของผู้บริโภค มาสู่การเคลือบถนอมและยืดอายุผักผลไม้ 

นอกจากนั้นยังมี Startup ทั้ง FoodTech และ AgTech หลายกลุ่มที่กำลังช่วยกันพัฒนาหนทางอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อยกระดับสินค้าผักผลไม้สด ที่ยังเหลือช่องว่าง และ Pain Point อีกมากให้แก้ไขเติมเต็ม

รายละเอียดทางเทคนิคไม่คุยน๊ะครับ… แต่ถ้าท่านสนใจในระดับธุรกิจ หรือ ระดับงานวิจัย ก็ทักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นเดิม… Line ID: dr.thum ครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts