แพลตฟอร์ม…

Platform

แพลตฟอร์มมาจากการเรียกทับศัพท์คำว่า Platform  ที่แปลตรงตัวจะหมายถึงเวที ชานชาลาหรือฐาน หรืออะไรประมาณนี้… แต่ปัจจุบันนิยามของคำว่าแพลตฟอร์ม จะติดกลิ่นดิจิตอลค่อนข้างเยอะ ที่หมายถึงแกนหรือโครงสร้างพื้นฐาน หรือศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอล ที่ดึงดูด Users จำนวนมาก ให้มาใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างที่หาได้ในแพลตฟอร์ม

การสร้างแพลตฟอร์มดิจิตอลในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยาก แต่การ “เป็นแพลตฟอร์ม” ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย… ถ้าเปรียบเทียบแพลตฟอร์มดิจิตอล กับแพลตฟอร์มอย่างชานชาลาสถานีรถไฟ… ท่านคงนึกออกว่าชานชาลาที่มีคนใช้บริการ กับชานชาลาร้าง… ก็เรียกว่าชานชาลาได้หมด… แต่ชานชาลาที่ผู้คนสัญจรคึกคัก ย่อมแสดงศักยภาพการเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยประโยชน์ให้ผู้คนได้มากกว่า

ผมกำลังจะบอกว่า… แพลตฟอร์มดิจิตอลก็เช่นกัน ถ้าดิจิตอลแพลตฟอร์มไหนสร้างขึ้น แล้วผู้คนใช้ไลฟ์สไตล์ดิจิตอลบนแพลตฟอร์มนั้นอย่างคึกคัก… ย่อมหมายถึงการเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลไปแล้ว… แต่แพลตฟอร์มดิจิตอลที่ไม่มีผู้คนและร้าง จะแตกต่างจากชานชาลาร้าง ซึ่งไม่มีทางที่ใครจะรู้ว่ามีแพลตฟอร์มดิจิตอลร้างอยู่บนโลก

ดังนั้นดิจิตอลแพลตฟอร์มจึง “สร้างง่าย แต่เป็นไม่ง่าย”… 

ที่สำคัญกว่านั้น  ดิจิตอลแพลตฟอร์มมีความยืดยุ่นของการมีอยู่และเปลี่ยนแปลง สัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจที่ดึงดูดผู้คนในโลกดิจิตอล… พูดง่ายๆ ชัดๆ ตรงๆ ก็คือ ท่านจะทำธุรกิจในโลกออนไลน์ทุกวันนี้… ท่านต้องรู้จักเลือกแพลตฟอร์ม เข้าใจเลือกแพลตฟอร์ม และใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆ ให้เป็น

ในรายงานจากการวิจัยหัวข้อ The rise of the platform enterprise: a global survey โดย Peter C Evans และ Annabelle Gawer ได้ศึกษาแพลตฟอร์มจากธุรกิจชั้นนำ 176 บริษัททั่วโลก ได้แบ่งกลุ่มแพลตฟอร์มตามลักษณะการบริการได้ 4 แบบดังนี้คือ

 1. Innovation Platform 
  เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นระบบซึ่งวางขอบเขตไว้กว้าง ๆ และเปิดให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาพัฒนาต่อยอดงานหรือธุรกิจของตนเองได้… และยังสามารถนำมาวางบนแพลตฟอร์มตั้งต้นที่ Innovation Platform ให้บริการได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น Apple iOS หรือ Google Android ที่พัฒนาระบบขึ้นและยินยอมให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น iOS และ Android สามารถนำแอพพลิเคชั่นมาวางเพื่อให้บริการผู้ใช้งานรวมถึงจำหน่ายแอพพลิเคชั่นผ่านแพลตฟอร์มของตนเองได้

 2. Transaction Platform 
  แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยทำตัวเหมือนเป็นตลาด ที่ให้ผู้ค้าเข้ามาวางสินค้าของตนเองและเปิดให้ผู้ซื้อสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่แต่ละคนสนใจได้… ยกตัวอย่างเช่น Grab ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ผู้ขับรถแท็กซี่กับผู้โดยสารโดยผู้โดยสารสามารถกำหนดเส้นทางที่ต้องการไปและรับข้อมูลค่าโดยสารโดยประมาณซึ่งทางฝั่งผู้ขับรถแท็กซี่เองก็จะรับทราบจุดหมายรวมถึงค่าโดยสารโดยประมาณที่จะได้ และมีสิทธิ์เลือกว่าจะรับผู้โดยสารที่กำลังเรียกผ่านแอพลลิเคชั่นหรือไม่รับได้ด้วย

 3. Integration Platform
  ให้บริการคล้ายกับ Innovation platform และ Transaction Platform ผสมผสานกันโดยมีลักษณะเป็นตลาดกลางให้ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งเป็นบริษัทที่มีสเกลการทำงานใหญ่ขึ้นได้มีโอกาสมาพบกันและร่วมมือกันทำงาน

 4. Investment Platform
  เน้นให้บริการกับเหล่านักลงทุน โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและเลือกลงทุนผ่านแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นซึ่งรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งสองฝ่าย 

ประเด็นก็คือว่า… ผู้คนซึ่งส่วนใหญ่พาตัวเองไปมีไลฟ์สไตล์แบบดิจิตอล ต่างต้องเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆ ที่พวกเขาเห็นประโยชน์… ในจำนวนผู้คนทั้งหมดในแพลตฟอร์มที่มีอยู่ จะมีท่านและลูกค้าของท่านอยู่ด้วยอย่างแน่นอน

คำถามคือ… ท่านใช้แพลตฟอร์มทำธุรกิจเป็นแค่ไหน? และท่านทำธุรกิจเกาะไปกับแพลตฟอร์มไหน?… และทั้งคู่แข่งและคู่ค้าของท่านอยู่บนแพลตฟอร์มไหนบ้าง?

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Happy / Sad Vespa Mindset

Adapting Testing and Performing… ปรับเปลี่ยน ลองเรียนและลุยเลย

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างแท้จริงในการจับ Systems มาขัดเกลาปรับแต่งนั้น ท่านจะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “ข้อมูล กับ ความรู้” เสียก่อน เพราะ Feedback เป็นข้อมูล และ Systems หรือ กิจกรรมการศึกษาเป็นความรู้… สิ่งที่หนังสือ The Student Mindset: A 30-Item Toolkit For Anyone Learning Anything ของ Steve Oakes และ Martin Griffin แนะนำแนวทางไว้ในบทนี้ จึงเป็นแนวทางในการ “ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปของความรู้ก่อนนำไปแต่งเติม Systems”

คัดค้านเหมืองถ่านหินบ้านกะเบอะดิน อมก๋อย เชียงใหม่

เหมืองถ่านหินที่บ้านกะเบอะดิน และมลพิษทางอากาศทั่วเชียงใหม่

ข่าวเรื่องการขอเปิดเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะใช้พื้นที่ในการจัดทำเหมืองราว 284 ไร่ ซึ่งพื้นที่การขอสัปทานทำเหมืองแร่ถ่านหินคราวนี้ อยู่ห่างจากชุมชนบ้านกะเบอะดิน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มาก… เวบไซต์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่า การทำแบบประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ได้จัดการไปเสร็จสิ้นแล้ว และบริษัทเหมืองแร่ได้ยื่นขอสัมปทานบัตรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และรอการอนุมัติตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2543… ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า ไม่ทราบข้อมูลเรื่องที่จะมีการสร้างเหมืองแร่ดังกล่าวมาก่อนเลย

Recompose

Recompose… ปุ๋ยมนุษย์ #FridaysForFuture

Recompose ให้บริการฌาปณกิจด้วยของเหลว ซึ่งจะได้ปุ๋ยอินทรีย์จากขบวนการ Alkaline Hydrolysis กับศพมนุษย์แทนที่จะเป็นเถ้ากระดูกเหมือนการเผา