Positive Affirmations… ย้ำคิดเรื่องดีๆ ที่ตัวเองจะมีได้ #SelfInsight

คำอธิฐานและการขอพรมักจะเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของทุกๆ ความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดจนกลายเป็นวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตของคนมากมายทั่วโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณ… โดยเฉพาะความเชื่อตามหลักศาสนาจากทุกศาสดาหลักๆ ซึ่งได้ชี้แนะให้ใช้คำอธิฐานและการขอพรเพื่อล่อเลี้ยงจิตวิญญาณผู้คน และ สร้างสังคมแห่งมนุษยชาติผ่านความหวัง และ แรงปราถนาด้านบวกอย่างที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย

ในทางจิตวิทยา… คำอธิฐานและการขอพรจะเข้าข่ายการสนทนากับตัวเอง หรือ สนทนากับสิ่งสมมุติเพื่อให้ตนเองได้ยิน ได้เชื่อ และ ได้มีความหวังกับแรงปราถนาให้ยึดเหนี่ยวในแบบที่เรียกว่า Positive Affirmations หรือ การยืนยันเชิงบวกต่อตัวเอง ซึ่งเป็นการสั่งสมองซ้ำๆ ให้เชื่อ และ ทำตามในสิ่งที่เจ้าตัวยืนยันเสมอ…

นั่นแปลว่า… การยืนยันเชิงบวกต่อตัวเองเสมอก็จะ “ทำให้ตัวเอง ผลักดันตัวเอง ไปในทางบวก” ตามที่สมองของตัวเองเชื่อ และ ได้รับรู้ซ้ำๆ และ ยังแปลได้ว่า ถ้าเกิดหลงไปยืนยันเชิงลบกับตัวเองจนสมองของตัวเองเชื่อในเรื่องลบๆ แย่ๆ กับตัวเองไปแล้วก็ย่อมจะ “ทำให้ตัวเอง ผลักดันตัวเอง ไปในทางลบ” ได้ด้วย

คำแนะนำจากบทความเรื่อง 5 Steps to Make Affirmations Work for You โดย Dr.Ronald Alexander จาก OpenMind Training Institute ชี้ว่า… Affirmations สร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนจำนวนมากอย่างน่าสนใจ ถึงแม้ในบางคนอาจจะใช้ไม่ได้ผลก็ตาม… แต่ถ้าเป็นการทำ Positive Affirmations อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และ สม่ำเสมอ จนกลายเป็นการตั้งโปรแกรมความคิดให้ตัวเองเชื่อแนวคิด และ เรื่องเล่าที่ตอกย้ำไว้… การเปลี่ยนแปลงกับตัวท่านเองจะเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย เพราะความคิด จิตใจของท่านจะไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงปัจจุบัน และ สิ่งที่เป็นจินตนาการที่อยากให้เป็นจริง ซึ่งเป็นจินตนาการที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตด้วย… และ ถ้าสนใจที่จะทำ Positive Affirmations ให้ถึงขั้นตั้งโปรแกรมความคิดให้ตัวเองก็จะมีขั้นตอนดังนี้…

  1. เขียนรายการเรื่องที่ท่านคิดว่าเป็นเรื่องลบๆ แย่ๆ ของตัวเอง… ไม่ว่าจะรับรู้ด้วยตนเองมา หรือ รับรู้จากแหล่งอื่นๆ หรือ คนอื่นๆ
  2. เขียนข้อแก้ต่างให้เรื่องลบๆ แย่ๆ ของตัวเองมีเหตุผลที่เกิดขึ้น…
  3. ยืนยันการโต้แย้ง หรือ ข้อแก้ต่างให้ตัวเองด้วยการพูดกับตัวเองด้วยเสียงพูดชัดๆ หลายๆ รอบ และ สม่ำเสมอ
  4. ข่มใจกับเรื่องลบๆ แย่ๆ ของตนให้ได้เมื่อต้องนึกถึง หรือ เขียนถึง และ ไม่ลืมที่จะจิตนาการถึงรูปแบบตรงกันข้ามที่เปลี่ยนลบๆ แย่ๆ เป็นบวกๆ และ ยอดเยี่ยม
  5. หาเพื่อน หรือ โค้ชที่ยืนยันกับท่านด้วยทัศนคติ และ มุมมองด้านบวกต่อเรื่องลบๆ แย่ๆ 

คำแนะนำของ Dr.Ronald Alexander ทั้ง 5 ขั้นตอนเป็นคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังตามหา “ความสุขใจ” ให้ตนเองเป็นหลักครับ… ส่วนการทำ Positive Affirmations เพื่อผลักดันตัวเองให้เข้าถึงความสำเร็จ ความร่ำรวย และ ความหวังที่ไกลเอื้อมไปอีกขั้นนั้น… ในทางจิตวิทยาและประสาทวิทยายังยืนยันตรงกันกับหลักความเชื่อของศาสนาส่วนใหญ่ว่า… การยืนยันเชิงบวกต่อตัวเอง การย้ำคิดย้ำขอแบบที่เรียกว่า “การอธิฐาน” มักจะเป็นจริงได้ในเรื่องที่เป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่ไม่ได้เป็นไปตามที่อธิฐานไว้ก็ยังสามารถกลายเป็น “แรงใจ” ด้านดีให้คนๆ นั้นทำเรื่องดีๆ ให้ตัวเองต่อไปได้ในรูปของความหวัง… ซึ่ง Positive Affirmations หรือ การยืนยันเชิงบวกต่อตัวเอง รวมทั้งการย้ำขอ ย้ำอธิฐานให้ตัวเองสม่ำเสมอมักไม่เสียเปล่า!!!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts