Positive IOD… คลื่นความร้อนและไฟป่าที่ออสเตรเลีย

australia bush fires

สถานการณ์ไฟป่ารุนแรงในออสเตรเลีย เผาผลาญพื้นที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐวิคตอเรีย รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ของออสเตรเลียครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่ง… ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

ในขณะที่ผมเรียบเรียงบทความนี้… ความเสียหายที่แท้จริงยังไม่เป็นที่แน่ชัด ข้อมูลชุดเดียวที่เห็นตรงกันคือ… ออสเตรเลียเสียหายหนักมาก

ไฟป่าออสเตรเลียครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการ์นี้ได้… ซึ่งผมเลือกเชื่อทฤษฎี Positive Indian Ocean Dipole หรือ Positive IOD

ปรากฏการณ์ Indian Ocean Dipole หรือ Indian Niño เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรอินเดีย ตามปกติปรากฏการณ์นี้จะมี 3 แบบ คือ Neutral, Positive และ Negative

Positive IOD ทำให้น้ำในมหาสมุทรอินเดียแถบออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์เย็นลง

สภาพอากาศร้อนจัดในออสเตรเลีย เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ Positive IOD… เมื่อลมตะวันตกอ่อนกำลังและลมตะวันออกพัดน้ำอุ่นไปฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียมากขึ้น ทำให้ผิวน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ขณะที่น้ำเย็นจากชั้นน้ำลึกใต้มหาสมุทรจะไหลขึ้นมาบนผิวน้ำ บริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียมากขึ้นแทนน้ำอุ่นที่ถูกพัดไปทางฝั่งตะวันตก ทำให้ผิวน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ

ผลจากความผิดปกติของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำในลักษณะนี้ คือ น้ำอุ่นฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียระเหยเป็นไอน้ำมาก ความชื้นในอากาศสูง ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายประเทศทางตะวันออกของแอฟริกา ขณะที่น้ำเย็นฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียระเหยเป็นไอน้ำน้อย ความชื้นในอากาศต่ำ ปริมาณน้ำฝนลดลง ทำให้เกิดภัยแล้งในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปรากฏการณ์นี้ทำให้หลายพื้นที่ของออสเตรเลียเผชิญคลื่นความร้อนช่วงสัปดาห์สิ้นปี จนบางพื้นที่อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ยิ่งซ้ำเติมวิกฤตไฟป่าให้เลวร้ายขึ้น

ตามปกติ ปรากฏการณ์ Positive/Negative IOD จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และจะกลับเข้าสู่ Neutral IOD ประมาณเดือนพฤษจิกายน

แต่ปี 2019 ปรากฏการณ์ Positive IOD ลากยาวข้ามปีจนถึงมกราคม 2020 ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายสู่ Neutral IOD

ประเด็นก็คือ… ภาวะโลกร้อนที่ทำให้อากาศแห้งเกินไป ย่อมทำให้เกิดไฟป่าธรรมชาติถี่ขึ้นกว่าปกติค่อนข้างชัดเจน… รวมทั้งภาวะฝุ่นละอองในบรรยากาศที่เข้มข้นเกินค่าปกติ ที่มีแต่น้ำฝนและความชื้นเท่านั้นจะบรรเทาลงได้ 

#PrayForAustralia
#FFF #FridaysForFuture

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

Learn Unlearn Relearn

Unlearn Skills…

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.

Cosmetic Trends 2021

Cosmetic Industry Trend 2020 #2

มาดูแนวโน้มหรือเทรนด์เครื่องสําอางค์โลกต่อกันอีกวัน ซึ่งก็ยังโฟกัสข้อมูลจากแหล่งเดิมคือ CB Insights ครับ

Scrum

Agile… Scrum/Sprint Methodology

การมอบหมายงานและแจกแจงแบ่งหน้าที่จึงต้องชัดเจนและละเอียด โดนการแบ่งงานทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ แล้วเอางานแต่ละส่วนมาสร้าง To do list หรือรายการที่ต้องทำ… แล้วจึงเอา To do list มาแจกจ่ายให้ทีมช่วยกันทำให้งานส่วนนี้เสร็จไปตามแผน… โดยรอบของการทำ To do list ของส่วนนี้เสร็จให้เรียกว่า Sprint นี้เสร็จ

Peer to Peer Learning

Peeragogy… เมื่อระบบการศึกษาต่อตรงแบบ Peer–To–Peer ในยุคดิจิทัล #ReEducation

Howard Rheingold นวัตกร นักเขียนและครูผู้มีประสบการณ์หลากหลาย พร้อมผลงานมากมายอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งเขียนหนังสือ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการเป็นอาจารย์สมทบสอนมหาวิทยาลัยอย่าง Berkeley และ Stanford… ได้พัฒนาและเผยแพร่แนวคิดชื่อ Peeragogy จากประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยที่ Howard Rheingold พบเทคนิคการเรียนการสอนโดยไม่ต้องพิธีรีตองเหมือนกับการบรรยายในชั้นเรียน