Packaging

บรรจุภัณฑ์ในโลกธุรกิจ ท่ามกลางปัญหาขยะและการระมัดระวังทางระบาดวิทยาหลังโควิด #RederSMEs

การผลิตสินค้าและส่งมอบบริการซึ่งสินค้าแทบทุกอย่างต้องการหีบห่อหรือภาชนะใส่ เพื่อให้การขายและส่งมอบบริการจนถึงมือ End User หรือ ลูกค้าคนสุดท้ายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ได้รับสินค้าและบริการด้วยความเชื่อมั่นในมาตรฐาน โดยเฉพาะในแง่ของความสะอาดปลอดภัยด้านสุขอนามัย ท่ามกลางปัญหาโรคระบาดอันน่าวิตกกังวลอย่าง COVID19 รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะมีมาอีกในอนาคต

ประเด็นก็คือ… แง่มุมของการเฝ้าระวังเชื้อโรคและความสะอาดของสินค้าจะต้องการบรรจุภัณฑ์ หรือ หีบห่อภาชนะแบบใช้แล้วทิ้ง หรือ Disposable Packaging… ในขณะที่ปัญหาขยะและปัญหาโลกร้อนซึ่งจำนวนบรรจุภัณฑ์จากสินค้าทุกชนิด เป็นนึ่งในปัจจัยสำคัญของปัญหาที่คุยกันมานานและไม่เคยมีทางออก

ในเบื้องต้น… การเลือกใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าและบริการก็ยังต้องเลือกความสะอาดปลอดภัยและมิติทางสุขอนามัยก่อนอะไรทั้งหมด ในขณะที่แง่มุมเรื่องสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องพิจารณาปรับไปใช้เทคนิคการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องเปิดทางให้มีการใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดีก่อนในเบื้องต้น แล้วค่อยคิดเรื่อง Reuse และ Recycle กันอีกที…

ลำดับการเลือกบรรจุภัณฑ์จึงยังคงต้องคำนึงถึง “ประเด็นสุขภาพพลานามัย และ ความเป็นอยู่ที่ดีก่อน” ซึ่งต้องพิจารณาคู่กับความปลอดภัย ทั้งในแง่ของการปนเปื้อนเชื้อโรคสารพิษ และ ในแง่ของฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น การอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ รวมทั้งการขนส่ง กับ เทคนิคการเก็บรักษาสภาพและการคงคุณภาพ…

อย่างไรก็ตาม… ธุรกิจที่พร้อมจะไปต่อหลังการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด ซึ่งมีคำแนะนำมากมายให้ทุกธุรกิจปรับตัว โดยหนึ่งในการปรับที่ทำได้ทันทีก็คือการปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรพลาดที่จะใส่กลยุทธ์ทั้งทางธุรกิจและการตลาด ที่ควรถูกปรับใหม่ไปพร้อมกันด้วย

อีกไม่กี่สัปดาห์ก็พ้นปี 2021 อันเจ็บปวดวุ่นวายกันแล้ว… และปัญหาโควิดระบาดแม้จะยังเป็นปัญหาไปอีกนานอย่างชัดเจน แต่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคเหมือนที่ผ่านๆ มาอีกแล้วเช่นกัน… พร้อมไปต่อกันหรือยังเท่านั้นเอง

ส่วนแนวโน้มทิศทางของบรรจุภัณฑ์ในอนาคตหลังวิกฤตโควิดนั้น… ข้อมูลทั้งหมดเห็นตรงกันเรื่อง Hygiene หรือ สุขอนามัย และ Sustainable หรือ ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม… ส่วนฟังก์ชั่นการใช้งานก็เห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ว่า… eCommerce และ Delivery Ready แบบไม่ต้องห่อซ้ำ หรือ ไม่ต้องใส่ถุงลงกล่องอีกรอบได้… ก็จะเลิศเลออย่างยิ่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts