บรรจุภัณฑ์ในโลกธุรกิจ ท่ามกลางปัญหาขยะและการระมัดระวังทางระบาดวิทยาหลังโควิด #RederSMEs

Packaging

การผลิตสินค้าและส่งมอบบริการซึ่งสินค้าแทบทุกอย่างต้องการหีบห่อหรือภาชนะใส่ เพื่อให้การขายและส่งมอบบริการจนถึงมือ End User หรือ ลูกค้าคนสุดท้ายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ได้รับสินค้าและบริการด้วยความเชื่อมั่นในมาตรฐาน โดยเฉพาะในแง่ของความสะอาดปลอดภัยด้านสุขอนามัย ท่ามกลางปัญหาโรคระบาดอันน่าวิตกกังวลอย่าง COVID19 รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะมีมาอีกในอนาคต

ประเด็นก็คือ… แง่มุมของการเฝ้าระวังเชื้อโรคและความสะอาดของสินค้าจะต้องการบรรจุภัณฑ์ หรือ หีบห่อภาชนะแบบใช้แล้วทิ้ง หรือ Disposable Packaging… ในขณะที่ปัญหาขยะและปัญหาโลกร้อนซึ่งจำนวนบรรจุภัณฑ์จากสินค้าทุกชนิด เป็นนึ่งในปัจจัยสำคัญของปัญหาที่คุยกันมานานและไม่เคยมีทางออก

ในเบื้องต้น… การเลือกใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าและบริการก็ยังต้องเลือกความสะอาดปลอดภัยและมิติทางสุขอนามัยก่อนอะไรทั้งหมด ในขณะที่แง่มุมเรื่องสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องพิจารณาปรับไปใช้เทคนิคการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องเปิดทางให้มีการใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดีก่อนในเบื้องต้น แล้วค่อยคิดเรื่อง Reuse และ Recycle กันอีกที…

ลำดับการเลือกบรรจุภัณฑ์จึงยังคงต้องคำนึงถึง “ประเด็นสุขภาพพลานามัย และ ความเป็นอยู่ที่ดีก่อน” ซึ่งต้องพิจารณาคู่กับความปลอดภัย ทั้งในแง่ของการปนเปื้อนเชื้อโรคสารพิษ และ ในแง่ของฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น การอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ รวมทั้งการขนส่ง กับ เทคนิคการเก็บรักษาสภาพและการคงคุณภาพ…

อย่างไรก็ตาม… ธุรกิจที่พร้อมจะไปต่อหลังการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด ซึ่งมีคำแนะนำมากมายให้ทุกธุรกิจปรับตัว โดยหนึ่งในการปรับที่ทำได้ทันทีก็คือการปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรพลาดที่จะใส่กลยุทธ์ทั้งทางธุรกิจและการตลาด ที่ควรถูกปรับใหม่ไปพร้อมกันด้วย

อีกไม่กี่สัปดาห์ก็พ้นปี 2021 อันเจ็บปวดวุ่นวายกันแล้ว… และปัญหาโควิดระบาดแม้จะยังเป็นปัญหาไปอีกนานอย่างชัดเจน แต่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคเหมือนที่ผ่านๆ มาอีกแล้วเช่นกัน… พร้อมไปต่อกันหรือยังเท่านั้นเอง

ส่วนแนวโน้มทิศทางของบรรจุภัณฑ์ในอนาคตหลังวิกฤตโควิดนั้น… ข้อมูลทั้งหมดเห็นตรงกันเรื่อง Hygiene หรือ สุขอนามัย และ Sustainable หรือ ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม… ส่วนฟังก์ชั่นการใช้งานก็เห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ว่า… eCommerce และ Delivery Ready แบบไม่ต้องห่อซ้ำ หรือ ไม่ต้องใส่ถุงลงกล่องอีกรอบได้… ก็จะเลิศเลออย่างยิ่ง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Maker Space

Creative Learning Spaces

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หรือ CBL หรือ Creativity Based Learning นั้น จะเป็นการสอนเพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตโดยตรง นอกจากเด็กจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์แล้ว พวกเขายังได้ฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะในการเรียนรู้ และที่สำคัญที่สุด คือทักษะในการคิดสร้างสรรค์จะเปิดกรอบทุกด้านให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ครูเองก็คิดไม่ถึงมากมาย

practice makes perfect

Situated Learning Theory กับระบบนิเวศทางการศึกษาแบบเน้นประสบการณ์ #ReDucation

ในบริบทของการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงตั้งแต่ 5G ขึ้นไป… สามารถใช้เป็นพื้นฐานและช่องทางการสื่อสารทางการศึกษา และ เปิดโอกาสให้ “การถ่ายทอดประสบการณ์” เกิดขึ้นได้จริง รวมทั้งเกิดขึ้นได้ภายใต้คำแนะนำใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญโดยตรง… ซึ่งจะทำให้โอกาสทางการศึกษาไม่เป็นระบบนิเวศที่มีเพียง “ครู นักเรียน กับ ตำรา” เพียงเท่านั้นก็จบๆ กันไป

Homeschooling

Homeschool Thailand… การศึกษาโดยครอบครัว

Homeschool ในประเทศไทยไม่ได้เป็นของใหม่ แถมยังเป็นระบบที่มีมานาน โดยไม่ถูกพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในกิจการการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้เป็นทางเลือกกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เจอข้อจำกัดใดๆ ส่วนใหญ่จึงยังต้องโอบอุ้มการได้ไปโรงเรียนของลูกหลาน โดยตัดภาระและวาระอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคของการได้ไปโรงเรียนของบุตรหลานทั้งหมด… ซึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสอื่นๆ ของครอบครัวด้วยเหมือนกัน