Packaging

บรรจุภัณฑ์ในโลกธุรกิจ ท่ามกลางปัญหาขยะและการระมัดระวังทางระบาดวิทยาหลังโควิด #RederSMEs

การผลิตสินค้าและส่งมอบบริการซึ่งสินค้าแทบทุกอย่างต้องการหีบห่อหรือภาชนะใส่ เพื่อให้การขายและส่งมอบบริการจนถึงมือ End User หรือ ลูกค้าคนสุดท้ายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ได้รับสินค้าและบริการด้วยความเชื่อมั่นในมาตรฐาน โดยเฉพาะในแง่ของความสะอาดปลอดภัยด้านสุขอนามัย ท่ามกลางปัญหาโรคระบาดอันน่าวิตกกังวลอย่าง COVID19 รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะมีมาอีกในอนาคต

ประเด็นก็คือ… แง่มุมของการเฝ้าระวังเชื้อโรคและความสะอาดของสินค้าจะต้องการบรรจุภัณฑ์ หรือ หีบห่อภาชนะแบบใช้แล้วทิ้ง หรือ Disposable Packaging… ในขณะที่ปัญหาขยะและปัญหาโลกร้อนซึ่งจำนวนบรรจุภัณฑ์จากสินค้าทุกชนิด เป็นนึ่งในปัจจัยสำคัญของปัญหาที่คุยกันมานานและไม่เคยมีทางออก

ในเบื้องต้น… การเลือกใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าและบริการก็ยังต้องเลือกความสะอาดปลอดภัยและมิติทางสุขอนามัยก่อนอะไรทั้งหมด ในขณะที่แง่มุมเรื่องสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องพิจารณาปรับไปใช้เทคนิคการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องเปิดทางให้มีการใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดีก่อนในเบื้องต้น แล้วค่อยคิดเรื่อง Reuse และ Recycle กันอีกที…

ลำดับการเลือกบรรจุภัณฑ์จึงยังคงต้องคำนึงถึง “ประเด็นสุขภาพพลานามัย และ ความเป็นอยู่ที่ดีก่อน” ซึ่งต้องพิจารณาคู่กับความปลอดภัย ทั้งในแง่ของการปนเปื้อนเชื้อโรคสารพิษ และ ในแง่ของฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น การอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ รวมทั้งการขนส่ง กับ เทคนิคการเก็บรักษาสภาพและการคงคุณภาพ…

อย่างไรก็ตาม… ธุรกิจที่พร้อมจะไปต่อหลังการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด ซึ่งมีคำแนะนำมากมายให้ทุกธุรกิจปรับตัว โดยหนึ่งในการปรับที่ทำได้ทันทีก็คือการปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรพลาดที่จะใส่กลยุทธ์ทั้งทางธุรกิจและการตลาด ที่ควรถูกปรับใหม่ไปพร้อมกันด้วย

อีกไม่กี่สัปดาห์ก็พ้นปี 2021 อันเจ็บปวดวุ่นวายกันแล้ว… และปัญหาโควิดระบาดแม้จะยังเป็นปัญหาไปอีกนานอย่างชัดเจน แต่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคเหมือนที่ผ่านๆ มาอีกแล้วเช่นกัน… พร้อมไปต่อกันหรือยังเท่านั้นเอง

ส่วนแนวโน้มทิศทางของบรรจุภัณฑ์ในอนาคตหลังวิกฤตโควิดนั้น… ข้อมูลทั้งหมดเห็นตรงกันเรื่อง Hygiene หรือ สุขอนามัย และ Sustainable หรือ ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม… ส่วนฟังก์ชั่นการใช้งานก็เห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ว่า… eCommerce และ Delivery Ready แบบไม่ต้องห่อซ้ำ หรือ ไม่ต้องใส่ถุงลงกล่องอีกรอบได้… ก็จะเลิศเลออย่างยิ่ง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published.