Potential Problem Analysis… เห็นปัญหาก่อนจะเกิด #ProblemSolvingSkills

problem solution

โลกใบนี้มีปัญหามากมายรอการแก้ไข ซึ่งใครก็ตามที่การแก้ไขและคลี่คลายปัญหาบางอย่างได้ ก็มักจะได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากเงื่อนปัญหาที่เปลี่ยนไปจากเดิม หรือไม่ก็ได้ใช้ประโยชน์จากผลการแก้ไขปัญหาแรก ไปสร้างผลประโยชน์อื่นๆ ต่อจากนั้นอีกที

โดยพื้นฐานแล้ว… กิจวัตรประจำวันของทุกคนล้วนถือเป็นปัญหาที่ต้องจัดการอยู่เป็นประจำ เอาแค่ปัญหาช่องปากหลังตื่นนอนที่ต้องใช้ทั้งแปรงและยาสีฟันกับน้ำเปล่า ซึ่งปัญหาความสะอาดในช่องปากอย่างเดียว ก็ยังทำให้เห็นการลงทุนและกลไกการค้าเพื่อช่วยทุกคนให้มีน้ำสะอาดพร้อมใช้หลังตื่นนอน กับมีแปรงสีฟันที่ออกแบบให้ขนแปรง คอแปรงและด้ามแปรงสามารถขัดแคะซอกฟันทั้งปากได้ทั่วๆ พร้อมยาสีฟันทั้งกันเสียวและแก้กลิ่นอีกด้วย… จนกิจวัตรอย่างการแปรงฟันของหลายคนไม่ถูกมองว่าเป็นปัญหา

ประเด็นก็คือ… การแก้ปัญหาถือเป็นพัฒนาการและวิวัฒนาการของมนุษย์ สำคัญต่อการดำรงค์เผ่าพันธ์ในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญา ซึ่งภูมิปัญญาและสติปัญญาของมนุษย์ จะมีไว้เพื่อการคิดและตัดสินใจ โดยเฉพาะการคิดและตัดสินใจ “แก้ปัญหา” แม้จะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนหรือท้าทายแค่ไหนก็ตาม

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… มนุษย์มีความสามารถในการ “ประเมินปัญหาล่วงหน้า หรือ สามารถทำนายการเกิดปัญหา” ได้ด้วย และที่สำคัญก็คือ การประเมินโอกาสเกิดปัญหา หรือ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคล่วงหน้า ใช้เพียงทักษะการคิดพร้อมข้อมูลหรือองค์ความรู้ครบๆ เท่านั้นเอง

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือ… ปัญหาที่ถูกทำนายการเกิดได้ล่วงหน้า มักจะไม่เป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ เพราะแนวทางการแก้ไขอย่างดีที่สุดจะถูกเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าด้วย… ไม่ต่างจากการเตรียมแปรงและยาสีฟันไว้ตั้งแต่ก่อนนอนของทุกคนนั่นเอง

ศาสตร์ของการทำนายปัญหาล่วงหน้าจึงมีอยู่มากมาย และ ได้วิวัฒน์มาจนถึงยุคที่มนุษย์ใช้ข้อมูล และ AI ในการทำนายปัญหาล่วงหน้ากันแล้ว โดยมีแนวคิดชื่อ Potential Problem Analysis หรือ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น… อันเป็นแนวคิดการตั้งสมมุติฐาน หรือ การตั้งคำถามด้วยเหตุด้วยผลเพื่อหาคำตอบเอาจากข้อมูลที่จำเป็นต้องมีให้มากและจริงที่สุด

การระบุปัญหาล่วงหน้ามีข้อดีล้วนๆ มากมาย โดยเฉพาะการเข้าใจปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านเหตุปัจจัย จนสามารถเตรียมรับมือทั้งในเชิงป้องกันปัญหา และหรือ ในเชิงการจัดการผลกระทบ… ซึ่งการระบุปัญหาที่อาจจะเกิดได้ชัด และ พบแนวทางแก้ไขแล้วนั้น หลายกรณีอาจหมายถึง “นวัตกรรม หรือ กิจกรรมการค้ามูลค่ามหาศาล” ก็ได้… กรณีนวัตกรรมแปรงสีฟันกับยาสีฟันถือเป็นตัวอย่างอันชัดเจนที่สามารถสร้างธุรกิจมูลค่ามหาศาล ด้วยการแก้ไขเรื่องสุขอนามัยในช่องปากให้ทุกคนบนโลก

ส่วนขั้นตอนการทำนายปัญหาล่วงหน้า หรือการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรือ Potential Problem Analysis นั้น… โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนเบื้องต้นเพียง 3-4 ขั้นตอนเท่านั้นคือ

  1. หาทางทำนาย หรือ Predict ให้ได้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้บ้าง… ระบุเป็นรายการออกมาให้ได้มากที่สุด แล้วจึงตัดปัญหาและผลกระทบที่ไม่ได้ก่อความเสียหายต่อวัตถุประสงค์หลักออกไป
  2. ดึงปัญหาแต่ละรายการมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
  3. ดึงสาเหตุของแต่ละปัญหามาวิเคราะห์หาหนทางป้องกัน หรือ แก้ไข
  4. จัดการทุกแนวทางป้องกันปัญหาจากทุกสาเหตุของทุกปัญหาก่อน และ ต้องเตรียมการแก้ไขปัญหา หรือ แนวทางจัดการผลกระทบจากปัญหาเอาไว้ล่วงหน้าด้วย

ส่วนเคล็ดลับก็คือ… คิดให้เยอะ ตั้งคำถามให้มาก ใช้แต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ ตัดสินใจจากผลการประเมินล่วงน่าที่ดีที่สุด… ก็พอ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Uniliver สสว

โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อความเท่าเทียมกับยูนิลีเวอร์ #RederSMEs

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ เครือยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้ร่วมเปิดตัว โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อความเท่าเทียมในสังคมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และ ความเท่าเทียมทางสังคม ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UNSDG หรือ United Nations Sustainable Development Group

Disaster Recovery Strategy

Disaster Recovery Strategies… ยุทธวิธีการกู้คืนความเสียหาย #SaturdayStrategy

มีบ้างในบางกรณีที่งานงอกของหลายๆ คนอาจจะถึงขั้นทำเอา “ล้มทั้งยืน” จากปัจจัยเกินการควบคุมที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย… งานงอกแบบ “คาดก็ไม่ถึง ควบคุมไม่ได้” ที่ส่วนใหญ่เรียกกันว่า “วิกฤต หรือ Crisis” ที่มักจะสร้างความเสียหายให้เป้าหมายของธุรกิจ หรือ องค์กรพังทลายลงพร้อมๆ กับ “สถานะของกิจการ” บางส่วน หรือ หลายส่วนถูกทำลายโอกาสดีๆ ไป

bioplastics

Bioplastic… บนสังเวียนสิ่งแวดล้อม

การปะทะกันระหว่างข้อเท็จจริงเรื่อง Bioplastics กับ Petroplastic คงต้องต่อสู้กันต่อไปอีกช่วงหนึ่ง… และที่สำคัญก็คือ ทั้ง Bioplastics และ Petroplastic ยังต้องต่อสู้กับกระแสการ Ban Plastics หรือการรณรงค์ต่อต้านการใช้พลาสติก ซึ่งความเคลื่อนไหวเริ่มมีข้อมูลและกลยุทธ์แหลมคมไม่ต่างจากเมื่อครั้งที่การเคลื่อนไหวต่อต้านบุหรี่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อสามสิบปีที่แล้ว…

The Dip… ช่วงเวลาอันอ่อนไหวเปราะบางต่อความสำเร็จ

ไม่ว่าเราจะทำอะไรใหม่ก็แล้วแต่ แรกๆ จะสนุกและตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ แต่พอเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ซึ่งเจ้าตัวจะผ่านประสบการณ์ที่สนุกตื่นเต้นไปหมดแล้ว แถมยังได้เรียนรู้และประเมินตัวเองพอที่จะตัดสินใจได้ว่า… จะพยายามต่อไป หรือ เลิกล้มดี… และคนส่วนใหญ่เลิกล้มและถอดความเพียรพยายามออกจากเป้าหมายนั้นไปเลย…